SDP:n varapuheenjohtaja Mäkynen: Kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukipaketti valmisteltava nopeasti yhteistyössä

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen vaatii nopeasti uusia päätöksiä kulttuurialan tukemiseksi. Tähän mennessä alaa on tuettu noin 200 miljoonalla eurolla Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Työ- ja elinkeinoministeriön erilaisilla tuilla. Tuet ovat olleet esimerkiksi apurahoja, yksinyrittäjien tukea sekä kustannustukea. Freelancereille on tähän mennessä suunnattu tukea 32 miljoonaa euroa OKM:n kautta ja yli 20 000 yrittäjää on saanut yrittäjän työmarkkinatukea.

– Ongelma on, että erilaisia tukimuotoja on valmisteltu toisistaan erillään ja ilman ministeriöiden välistä yhteistyötä. Tämä on johtanut väliinputoamisiin. Moni omalla työllään työllistyvä yksinyrittäjä ja freelancer on ollut jopa vuoden pelkän työmarkkinatuen piirissä. Tilanne on pitkittyessään kohtuuton. Vuosi sitten tämä tuki oli arvokas, koske se saatiin heti liikkeelle, mutta nyt tilanne on toinen. Nyt on ministeriöiden yhteistyössä valmisteltava kattavat toimet, jotta kukaan ei enää jää tyhjän päälle.

SDP:lle on tärkeää, että koko hallitus on sitoutunut toimimaan ja etsimään parhaat mahdolliset ratkaisut. Kulttuuri- ja tapahtumakenttä on hyvin monimuotoinen, ja se on otettava valmistelutyössä huomioon. Alihankintaketjut ovat pitkiä ja monilla alan toimijoilla ei ole kustannustukeen oikeuttavia kiinteitä kuluja. Kaikista olennaisinta on nyt rakentaa yhdessä koko alan tulevaisuudennäkymää ja tukea toimeentulonsa menettäneitä ihmisiä.

– Tukea, apua ja päätöksiä tarvitaan pikaisesti. On tärkeää, että kulttuuritoimijoiden esittämät näkemykset otetaan valmisteluun mukaan. Yhteinen koordinoitu valmistelu on välttämätöntä parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Ala itse puhuu ns. Tanskan mallin käyttöönottamisesta. Tässä tilanteessa tällaisen uuden kuittien keräämisen varaan rakentuvan järjestelmän rakentaminen veisi liikaa aikaa, mutta mallin ajatus pandemian aiheuttamien menetyksien korjaamisesta on oikea. Nopeimmat ratkaisut saadaan muokkaamalla nykyisiä tukijärjestelmiä. Näin pitää voida tehokkaasti korvata myös ansionmenetyksiä. Oikeiden tukivälineiden valitsemisen lisäksi on välttämätöntä myös varata niihin riittävä rahoitus, toteaa Mäkynen.

– Myös kunnissa voidaan tehdä paljon kulttuuritoimijoiden tilanteen eteen. Kirjasto- ja kulttuuritoimien kautta on mahdollista työllistää luovan alan ihmisiä ja säästyneitä kulttuuribudjetteja on syytä ohjata kulttuurialan ammattilaisten työllistämiseen välittömästi, Mäkynen päättää.

Lähde: STT Info