Ajankohtaista

KD:n eduskuntavaalien kampanjateema: ”Suomi, johon voit luottaa”

Kristillisdemokraattien visio ja vaaliteema eduskuntavaaleissa on ”Suomi, johon voit luottaa”. Puolue julkisti tänään vaaliohjelmansa sekä kampanjateeman ja –julisteen. Vaaliohjelman keskeisiä teemoja ovat lapsiystävällisyys, hyvä vanhustenhoito, työn tekemiseen ja yrittämiseen kannustava sosiaaliturva, laadukas koulutus ja turvallisuus. – Kristillisdemokraatit rakentavat inhimillistä, oikeudenmukaista, perheystävällistä ja yritteliästä Suomea. Olemme ratkaisukeskeinen ja yhteistyökykyinen puolue. – Vaikka Suomi on hyvä maa
+ Read More

0 comments

Sampo Terho: Hallituksen neuvottelut on käynnistetty – nyt on aika toimia

Hallitus kokoontui tällä viikolla kahdesti hätäkokoukseen käsittelemään lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta ja erityisesti ulkomaalaistaustaisten tekemiä seksuaalirikoksia. Oulun ja Helsingin tapahtumat ovat oikeutetusti järkyttäneet suomalaisia syvästi ja osoittaneet, että tarvitaan lisätoimenpiteitä kansanturvallisuuden varmistamiseksi. Ulkomaalaistaustaiset henkilöt ovat yliedustettuina seksuaalirikosten tekijöissä, joten turvapaikkapolitiikkaa on entisestään tiukennettava punavihreiden koko vaalikauden jatkuneesta vastustuksesta huolimatta. “Sinisten esittämät hallituksen neuvottelut seksuaalirikollisuuden torjumiseksi ja
+ Read More

0 comments

Vihreät esittävät keinoja seksuaalisen väkivallan ja häirinnän torjumiseksi

Tyttöihin ja naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan ja häirintään on vihdoin ryhdyttävä puuttumaan tehokkaasti. Vihreä eduskuntaryhmä vaatii tyttöihin ja naisiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja väkivallan torjuntaa Suomen sisäisen turvallisuuden keskiöön. Vihreät kantavat erityisesti huolta viranomaisten kyvystä ennaltaehkäistä ja tutkia rikoksia sekä lasten ja nuorten turvallisuuden takaamisesta verkossa. Vihreän eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen korostaa tarvetta, paitsi lisätä poliisien
+ Read More

0 comments

Eduskunnan on käytävä keskustelu kaivoslain uudistamisesta – Vihreät esittää viittä uudistusta

Kenellä on oikeus hyödyntää luonnonvarojamme ja millä ehdoilla? Suomalaisilla on huoli siitä, että kansainväliset kaivosjätit tulevat hyödyntämään yhteistä omaisuuttamme ja jättävät jälkeensä ympäristöongelmat. Siksi Vihreä eduskuntaryhmä jätti aiheesta keskustelualoitteen eduskunnalle ja esittää näkemyksensä kaivoslain uudistamisesta. – Suomi on aktiivisesti houkutellut kansainvälisiä yhtiöitä hyödyntämään maaperämme mineraalivaroja. Louhinnan määrä on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Yhtä aktiivisia emme
+ Read More

0 comments

Petteri Orpo: Ilmastosta voidaan huolehtia niin, ettei lasku jää tavallisten ihmisten kontolle

Kokoomus sitoutuu huolehtimaan ilmastosta niin, ettei yksittäisten ihmisten tai kotitalouksien taakka kasva kohtuuttoman suureksi. Kokoomus uskoo, että ilmastonmuutoksen torjuminen ei vie työpaikkoja vaan tuo niitä lisää, sanoi Petteri Orpo lauantaina. Helsingin Narinkkatorilla lauantaina puhunut kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoo, että yhteiskunnan tehtävä on hoitaa isot ilmastoa koskevat ratkaisut, kuten esimerkiksi kivihiilestä ja fossiilisista polttoaineista
+ Read More

0 comments

Osaaminen avain koko Suomen menestykseen

Keskustan juuri julkaistussa aluekehityslinjauksessa korostetaan, että osaava Suomi on menestyvä Suomi. Keskustalainen aluepolittinen ajattelu lähtee siitä, että ihminen voi asua, tehdä työtä, yrittää ja elää hyvää elämää siellä, missä haluaa. Toisen asteen koulutuksen tutkinto on taattava lähtökohtaisesti kaikille koko maassa. Näin vastataan työvoiman saatavuuden pullonkauloihin. Tasapainoisen aluekehityksen kannalta erityisen kiireellistä on lisätä Keskustan koulutuslupauksen mukaisesti
+ Read More

0 comments

Keskusta: 650 uutta poliisin virkaa ja keskituloisille parannettu oikeusturva

Keskustan torstaina julkistetussa sisäisen turvallisuuden ja oikeuspolitiikan linjauksessa on selkeä vaatimus siitä, että poliisien määrää pitää pystyä nostamaan 7200 poliisin tasosta 7850 poliisin tasoon vuoteen 2023 mennessä. -Suomessa on tähän saakka ollut valmiutta uudistaa vain poliisin hallintorakenteita, jopa kolmeen kertaan lyhyessä ajassa. Kunnollisiin tehtävälähtöisiin kokonaisuudistamisiin ei ole ollut valmiutta. Vaikka Suomi on laaja maa, on
+ Read More

0 comments

Suuri kädenjälki, mutta pieni jalanjälki – SDP:n ilmasto-ohjelma

SDP julkaisi tammikuussa 2019 ilmasto-ohjelmansa. Sosialidemokraattien mielestä Suomen on toimittava EU:ssa ja globaalissa ilmastopolitiikassa edelläkävijänä. Näin meillä on kokoamme ja omia päästöjämme suurempi vaikutus – pieni jalanjälki, mutta suuri kädenjälki. Ilmaston lämpeneminen on ihmiskunnan suurin yhteinen haaste. Mikäli lämpeneminen jatkuu nykyisten ennusteiden mukaisesti, maapallon elinolot vaikeutuvat merkittävästi ja muuttuvat paikoin jopa mahdottomiksi. Ilmastonmuutoksen vaikutukset yhteiskunnan toimintaedellytyksiin
+ Read More

0 comments
nettipalaaminen on täysin laillista

Suomen lainsäädäntö ei rajoita nettikasinoilla pelaamista

Suomessa kaikenlaisten rahapelien tarjoaminen on hyvin säädeltyä: kaikkea rahapelitoimintaa ohjaa Arpajaislaki, paitsi Ahvenanmaalla sen oma lainsäädäntö. Arpajaislaissa on säädetty, että Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen Suomessa. Monopoliasemaa varmistaa vuonna 2010 Rikoslakiin lisätty nimike rahapelirikos, josta voidaan tuomita, jos on esimerkiksi harjoittanut rahapelitoimintaa ilman toimilupaa. Rangaistuksena on sakkoa tai korkeintaan kaksi vuotta vankeutta. Veikkaus Oy:llä
+ Read More

0 comments

Sari Essayah käynnistää Lohjan KD:n eduskuntavaaliehdokkaiden kampanjan

Tervetuloa tiistaina 22.1. klo 18 Lohjan kaupungintalo, Karstuntie 4

0 comments