Ajankohtaista

SDP:n Eloranta: Kulttuuria ja nuoria tukevien järjestöjen rahoitus on kompensoitava riihessä, rahapelituottojen lasku aiheuttaa vakavia uhkia useille järjestöille

Rahapelituottojen tuloutus yleishyödyllisiin kohteisiin laskee tänä vuonna noin 300 miljoonaa euroa vuoden 2019 tasoon nähden. Tarve tuotoilla rahoitetuille toiminnalle ei kuitenkaan ole vähentynyt. Rahapelitoiminnan tuotoilla tuetaan erittäin laajasti erilaista toimintaa, kuten tiedettä, kulttuuria, liikuntaa ja urheilua, nuorisotyötä, sosiaali- ja terveysjärjestöjen auttamistoimintaa ja hevosalaa. Rahapelituottojen tuloutus yleishyödyllisiin kohteisiin laskee tänä vuonna noin 300 miljoonaa euroa vuoden
+ Read More

0 comments

SDP:n Johan Kvarnström: Pohjoismaiden yhteinen urheilustrategia on tärkeä

Pohjola on askelta lähempänä yhteistä urheilustrategiaa tiistaina pidetyn Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan päätöksen jälkeen. Yhteinen urheilustrategia edistäisi muun muassa suurten urheilutapahtumien hakemista yhdessä, sanoo kokoukseen osallistunut kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP). Kvarnströmin mukaan strategia tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet vahvistaa Pohjoismaiden yhteisin voimin ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymyksiä urheilussa pitkällä aikavälillä. Sosiaalidemokraattinen ryhmä esitteli syyskuun 2020
+ Read More

0 comments

SDP:n varapuheenjohtaja Mäkynen: Kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukipaketti valmisteltava nopeasti yhteistyössä

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen vaatii nopeasti uusia päätöksiä kulttuurialan tukemiseksi. Tähän mennessä alaa on tuettu noin 200 miljoonalla eurolla Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Työ- ja elinkeinoministeriön erilaisilla tuilla. Tuet ovat olleet esimerkiksi apurahoja, yksinyrittäjien tukea sekä kustannustukea. Freelancereille on tähän mennessä suunnattu tukea 32 miljoonaa euroa OKM:n kautta ja yli 20 000 yrittäjää on
+ Read More

0 comments

SDP:n Paula Werning: Taksilaki voimaan astumista vaille valmis

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää erittäin tärkeinä liikenne- ja viestintävaliokunnan taksilakiin tekemiä hallituksen ohjelman mukaisia muutoksia, jotka eduskunta hyväksyi yksimielisesti. Tavoitteena oli korjata taksitoiminnoissa havaittuja epäkohtia. Erityisesti turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan, hinnoittelun läpinäkyvyyteen ja taksien saatavuuteen kiinnitettiin huomiota. – Taksikuljettajien koulutukseen tullaan myös jatkossa paneutumaan paremmin. Tarkoituksena on, että sääntelyä lisätään kokeeseen ja sen järjestämiseen sekä
+ Read More

SDP:n Anneli Kiljunen: Omaishoitajien rooli ja asema osana sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteita on selkeytettävä

Omaishoidon asemaa osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa on selkeytettävä ja parannettava. Haasteena on, että omaishoito on kaikkialla, mutta se ei näy missään. Se on työtä, jota tehdään oman läheisen hyväksi, usein hyvin vaihtelevalla yhteiskunnan tuella. – Omaishoito tulisikin saada selkeäksi osaksi sotepalveluiden rakenteita. Kyseessä on ihmisestä huolenpidon ja hoivan muoto, kuten kotihoito tai palveluasuminen on, linjaa
+ Read More

Ulkoasiainvaliokunnan sd-edustajat: Suomen Afrikka-strategia luo hyvän perustan Suomen ja Afrikan maiden yhteistyön kehittämiselle

Suomen Afrikka-strategian julkistamistilaisuus pidettiin tänään torstaina. Ulkoasiainvaliokunnan sd-edustajat katsovat, että Afrikka-strategia mahdollistaa Suomen Afrikka-politiikan laaja-alaisen tarkastelun ja luo hyvän perustan Suomen ja Afrikan maiden yhteistyön kehittämiselle. Valtioneuvoston hyväksymässä Afrikka-strategiassa linjataan Suomen Afrikka-politiikkaa kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Strategiassa korostuu kumppanuuteen pohjautuva yhteistyö, ja sillä laajennetaan kehitysyhteistyöhön rakentuvaa näkökulmaa Afrikan säilyessä jatkossakin Suomen kehityspolitiikan maantieteellisenä painopisteenä. Strategiassa painottuu erityisesti
+ Read More

Filatov: Korona-ajan opeilla tuottavuus kasvuun

Yli vuoden kestänyt pandemia on muuttanut tapaamme tehdä töitä. Korona-ajan vaikutukset työelämään ja tuottavuuteen pitää arvioida tarkasti. Riippumattoman tutkimustiedon pohjalta poliittisen päätöksentekijän on mahdollista miettiä työhön ja työelämään liittyvän lainsäädännön muutoksia, Filatov muistuttaa. Korona-ajan vaikutukset työelämään ja tuottavuuteen pitää arvioida tarkasti. Nyt pitäisi tuottaa nopeasti riippumattomia tutkimuksia aiheeseen liittyen. Nämä ovat oppeja, jotka voivat olla
+ Read More

SDP:n Viitanen ja Eloranta: Kulttuurialalle nyt esitettävät avustukset helpottavat tilannetta, mutta lisätukia tarvitaan

Valtiovarainvaliokunta esittää mietinnössään 15 miljoonan euron lisäystä avustusten myöntämiseksi taiteen ja kulttuurin alan henkilöille ja toiminimille koronavirustilanteen vuoksi. Lisäksi valiokunta esittää elokuvayhtiöille viiden miljoonan euron tukea. SDP:n kansanedustajat, valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston jäsenet Pia Viitanen ja Eeva-Johanna Eloranta pitävät tukia tarpeellisina ja tärkeinä. – Kulttuurialan tilanne on vaikea, sillä toiminta on rajoitusten vuoksi ollut liki
+ Read More

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Huolen demokratian toteutumisesta tulee näkyä myös suhtautumisessa vihapuheeseen

Kuntavaalien siirtämisen yhteydessä on puhuttu paljon demokratiasta ja sen toteutumisesta. SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen on huolissaan lisäksi keskustelukulttuurin vaikutuksesta ihmisten mahdollisuuksiin osallistua päätöksentekoon – Pidän vaalien siirtämistä ikävänä, mutta välttämättömänä päätöksenä. Demokratian kannalta ei ole hyvä tilanne, mikäli ihmiset eivät tartunnan pelossa uskaltaudu äänestämään tai eivät pääse käyttämään äänioikeuttaan karanteenin vuoksi, sanoo Mäkisalo-Ropponen. – Olen
+ Read More

SDP:n Paula Werning: Kymenlaaksolaisten oikeus yhdenvertaisiin terveyspalveluihin tulee turvata

Kansanedustaja Paula Werning (sd) korostaa, että Kymenlaakso on valmis sote-uudistukseen. Kymenlaaksossa on tehty valtavasti töitä sen eteen, että alueen terveys- ja sosiaalipalvelut tuotetaan yhdenvertaisesti jokaiselle asukkaalle, jokaisena hetkenä. Kymsote on perustettu juuri tätä varten ja toimintaa kehitetään edelleen, jotta yhdenvertaisuus toteutuisi entistäkin paremmin. – Kymenlaaksolaisena kansanedustajana kannan kuitenkin erityistä huolta siitä, että onko maakunnassamme tulevaisuudessa
+ Read More