Ajankohtaista

SDP:n Niina Malm: Ovako näyttää tietä hiilettömään teräksentekoon

SDP:n ensimmäisen varapuheenjohtajan Niina Malmin mukaan imatralaisen Ovakon terästehtaan hanke muuttaa prosessi hiilineutraaliksi osoittaa paitsi ennakkoluulottomuutta myös Suomen erinomaiseksi paikaksi investoida perinteiseen tehdasteollisuuteen. – Kirjailija Mark Twainia mukaellen voisi sanoa, että tiedot Suomen tehdasteollisuuden kuolemasta ovat liioiteltuja, Ovakon tehtaan entinen pääluottamusmies Niina Malm sanoo. Yhtiö kertoo Uutisvuoksi-lehdelle, että yhtiöllä on olemassa karkea hankesuunnitelma, tekniikka ja
+ Read More

0 comments

SDP:n Aki Lindén: Orpo oudolla ristiretkellä sote-uudistusta vastaan

SDP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan SDP:n ryhmän vetäjä Aki Lindén kummeksuu kritiikkiä, jota kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on jälleen esittänyt Sanna Marinin hallituksen sote-uudistusta kohtaan. Lindén pitää outona Orpon vaatimusta aikalisästä asian käsittelyssä. – Kokoomus on ollut maamme puolueista kaikkein innokkain sote-uudistuksen ajaja ministeri Paula Risikon vuonna 2009 tekemästä esityksestä alkaen. Asian käytännön valmistelun aloitti pääministeri Kataisen
+ Read More

0 comments

Eduskunta varmisti Helsinki GSE:n Tilannehuoneen rahoituksen vuodelle 2021

Eduskunnan päätös mahdollistaa ajantasaisen tiedon säännöllisen analyysin koronan taloudellisista vaikutuksista. Eduskunta varmisti maanantaina 21. joulukuuta 2020 Helsinki Graduate School of Economicsin (Helsinki GSE) Tilannehuoneen rahoituksen vuodelle 2021. Helsinki GSE:n Tilannehuone tarjoaa kesään 2021 asti päätöksentekijöille ja kaikille kiinnostuneille joka toinen viikko tietoa koronan vaikutuksista talouteen, työllisyyteen ja yritysten toimintaan. Tämä mahdollistaa lähes reaaliaikaisen tiedon hyödyntämisen päätöksenteossa.
+ Read More

SDP:n Heinäluoma: Ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan säilyttäminen kirjattava laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaiseen toimintaohjelmaan

SDP:n kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen Eveliina Heinäluoma pitää tärkeänä, että työperäisen saatavuusharkinnan säilyttäminen sisällytetään sisäministeriön laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaiseen toimintaohjelmaan. Ohjelman päivitys on parhaillaan valmisteilla sisäministeriössä. Heinäluoma muistuttaa, että jo aiemmin hallitusohjelmaan on kirjattu EU- ja ETA -alueen ulkopuolisen työvoiman saatavuusharkinnan säilyttäminen. – Sisäministeriössä ollaan päivittämässä hallitusohjelman mukaisesti laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaista
+ Read More

SDP:n Ilmari Nurminen: Työntekijän turvan parantaminen oli välttämätöntä työllisyyttä vahvistavien ratkaisujen yhteydessä

SDP:n pitkäaikaisena tavoitteena on yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantaminen. Tähän tähtäävien toimenpiteiden edellytyksenä on, että mukana tulee olla myös vahvat elementit työntekijän turvan parantamiseksi työttömyyden varalta. Tämän SDP toi esiin esimerkiksi elokuun puoluekokouksessa ja tätä pidettiin edellytyksenä ratkaisuille neuvottelujen ajan. – On päivänselvää, että SDP:n vetämän hallituksen ratkaisussa turvan parantaminen on keskeisesti mukana ratkaisussa. Merkittävä muutosturvapaketti,
+ Read More

SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro budjetin palautekeskustelussa

Arvoisa puhemies Yksi ensimmäisiä asioita, joita autokoulussa opitaan, on katsoa kauemmaksi. Jos tuijottaa tietä auton edessä, on ennakoiva ajo mahdotonta. On myös hyvä osata vaihtaa lyhyet valot pitkiksi. Vain näin voidaan reagoida äkillisiin tilanteisiin ja varautua tuleviin. Nämä yksinkertaiset opit pätevät myös nyt, kun talousarviota laaditaan kriisin keskellä tulevaan katsoen. Täällä talousarviolla hallitus luo siltaa
+ Read More

Anneli Kiljunen iloitsee Saimaan huomioinnista vuoden 2021 budjetissa

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on tänään hyväksynyt mietintönsä vuoden 2021 budjetiksi. Budjetissa huomioitiin Saimaan vesistöalue myöntämällä Pidä Saaristo Siistinä ry:lle huoltoaluksen hankintaan 500 000 euroa. Lisäksi Luontopalvelut valmistelevat hakemusta, jossa ”Saimaan norppasaaristoja” esitetään Unescon maailman luonnonperintökohteeksi. – Pidä Saaristo Siistinä ry tekee tärkeää työtä Suomen merialueiden ja sisävesien, rantojen ja saariston puhtaana pitämäiseen. Järjestölle myönnettiin jo vuonna
+ Read More

Kansanedustaja Anneli Kiljunen: Suomalaisten osaamistaso nousee jälleen

Tämä on historiallinen päivä. Suomen eduskunta tekee kansakuntamme tulevaisuuden kannalta historiaa käsitellessään nyt maksuttoman oppivelvollisuuden laajentamista toisen asteen opiskelijoille. Uudistus jatkaa Suomen edistyksellistä linjaa. Vuonna 1921 astui voimaan laki oppivelvollisuudesta ja kansakoulun maksuttomuudesta sekä 1970 toteutettiin peruskoulu-uudistus, joka on ollut perusta suomalaisten osaamiselle. – Tavoite on tänä päivänä täysin sama. Toisen asteen tutkinto on se,
+ Read More

Hallituksen finanssipolitiikka koronakriisissä onnistunutta – kriisin jälkeen tarvitaan toimia, joilla julkinen velka saadaan vakautettua

Tarkastusviraston mukaan hallituksen suunnitelmia velkasuhteen vakauttamiseksi pitäisi seuraavaksi tarkentaa. Koronakriisi ja sen hoito nostavat julkista velkaa voimakkaasti. Jatkossa onkin tärkeää vakauttaa julkisen talouden velkasuhde, ja hallituksen suunnitelmissa työllisyystoimilla on tässä suuri rooli. Tähänastisten toimien vaikutus julkiseen talouteen on kuitenkin ollut vaatimaton verrattuna tavoitteeseen. Nämä johtopäätökset esitellään vuoden 2020 finanssipolitiikan valvonnan raportissa, jonka Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)
+ Read More

SDP:n Paula Werning: Kauniston väittämät sote-rahoituksesta ovat virheellisiä

Kansanedustaja Paula Werning (sd) korjaa kansanedustaja Kauniston (kok) videossa esittämiä virheellisiä väittämiä siitä, että Kymsote menettäisi sote-uudistuksen myötä 17 miljoonaa euroa, joka taas johtaisi laajaan henkilöstön irtisanomiseen. – Katson, että tällaisiin virheellisiin väittämiin on tarpeellista reagoida ja tuoda laajempi näkökulma ja faktat rahoitusmallista esille. Kauniston väittämät eivät yksinkertaisesti pidä paikkaansa, Werning sanoo. Vuonna 2023 toteutuva
+ Read More