SDP:n Johan Kvarnström: Pohjoismaiden yhteinen urheilustrategia on tärkeä

Pohjola on askelta lähempänä yhteistä urheilustrategiaa tiistaina pidetyn Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan päätöksen jälkeen. Yhteinen urheilustrategia edistäisi muun muassa suurten urheilutapahtumien hakemista yhdessä, sanoo kokoukseen osallistunut kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP). Kvarnströmin mukaan strategia tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet vahvistaa Pohjoismaiden yhteisin voimin ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymyksiä urheilussa pitkällä aikavälillä.

Sosiaalidemokraattinen ryhmä esitteli syyskuun 2020 kokouksessa jäsenehdotuksensa urheilutapahtumia koskevaksi yhteispohjoismaiseksi strategiaksi sekä tuki lasten ja nuorten urheilutapahtumien järjestämistä. Tuolloin asiasta pyydettiin eri maiden liikuntaliitoilta lausunnot, jotka olivat yksimielisesti myönteisiä.

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittelisi ministerineuvostolle Pohjoismaiden yhteisen urheilustrategian kehittämistä suurten urheilutapahtumien hakemista varten, jotta voitaisiin päättää mahdollisuudesta rahoittaa olemassa olevista rahastoista vaihtoehtoisia keinoja edistää lasten ja nuorten urheiluvaihtoa Pohjoismaissa.

– Liiton vastaukset osoittavat selvästi, että tarvitaan yhteistä lähestymistapaa, sanoo Kvarnström, joka toivoo jäsennellympää työtä suurten urheilutapahtumien järjestämiseksi tulevaisuudessa pohjoismaisen yhteistyön kautta ja urheiluvaihdon lisäämiseksi Pohjoismaissa.

Suurten tapahtumien järjestäminen yhdessä tarkoittaa pohjoismaisen yhteisön vahvistumista, tapahtumien taloudellisten riskien jakautumista usealle maalle ja sitä, että yhteiset pohjoismaiset arvot takaavat korkeatasoiset järjestelyt niin teknisesti kuin eettisestikin. Urheilustrategia toteuttaa myös tavoitetta, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroiduin alue vuoteen 2030 mennessä, Kvarnström sanoo.

Pohjoismaiset urheiluliitot ovat omaksuneet hyvin edistyksellisen ajattelutavan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävien urheilutapahtumien järjestämiseksi.

Lähde: STT Info