Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
– Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.


Rekisteröity 1.2.1969.
Osoite: Siltasaarenkatu 18-20 C, 6. krs, 00530 Helsinki
Puh. (09) 478 988 Fax (09) 712 752
palaute(at)sdp.fi
www.sdp.fi

 • SDP:n Rantanen: Yhteistyöllä ja tutkitulla tiedolla kohti hyvinvoivaa luontoa
  on 14/11/2019 at 15:39

  Avohakkuiden kieltoa valtion metsissä ajava kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle 22.10.2019 ja sen lähetekeskustelu käytiin tänään eduskunnassa. Aloitteessa vaaditaan valtion metsien käyttöön liittyvän lainsäädännön muuttamista siten, että jatkossa avohakkuut voimaperäiset kasvatushakkuut kiellettäisiin ja korvattaisiin jatkuvapeitteisellä metsänkasvatuksella.

 • SDP:n Berg: Vihdoin pääsemme eroon epäoikeudenmukaisesta aktiivimallista / SDP:s Berg glad över att den orättvisa aktiveringsmodellen äntligen slopas
  on 14/11/2019 at 12:43

  SDP:n kansanedustaja Kim Berg on iloinen, että vihdoinkin päästään eroon epäoikeudenmukaisesta aktiivimallista. Aktiivimallin ongelmat olivat ilmeisiä jo silloin kun esitys viime kaudella tuotiin eduskunnan käsittelyyn. Jo mallin valmistelun yhteydessä asiantuntijalausunnoissa epäiltiin mallin toimivuutta. Aktiivimalli on tilastojen mukaan lisännyt työttömien osallistumista työllistymistä edistäviin, erityisesti lyhyisiin, enintään viisi päivää kestäviin palvelujaksoihin. On kuitenkin vaikea sanoa, onko aktiivisempi

 • Ministeri Krista Kiurun puhe lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta
  on 13/11/2019 at 15:34

  Ajankohtaiskeskustelu lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta. Valtioneuvoston puheenvuoro, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Kiitän aloitteen jättäjiä tästä mahdollisuudesta keskustella lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta. Erityisesti arvostan keskustelualoitteeseen kirjattua periaatetta ”Syntyvyys ei kuitenkaan nouse ihmisiä syyllistämällä”. Toivon että tämä on nyt käytävän keskustelumme lähtökohta. Lasten hankkiminen on henkilökohtainen valinta, jota yhteiskunta voi tukea. Syntyvyydessä on kysymys

 • SDP:n Tuula Väätäinen: Epäoikeudenmukainen aktiivimalli kuopataan
  on 13/11/2019 at 15:25

  Kansanedustaja Tuula Väätäinen pitää hallituksen päätöstä purkaa työttömiä kurittanut aktiivimaali ainoana oikeana ratkaisuna. – Monella suulla on nyt todettu, että aktiivimalli ei ole ollut tuloksellinen eikä työtöntä auttava, vaan se on ollut tehoton sekä työttömiä eriarvoistava ja lannistava. On aivan oikein, että epäoikeudenmukainen aktiivimalli kuopataan, painottaa Väätäinen. – Aktiivimallin positiivisena vaikutuksena on sanottu olevan palvelujen

 • SDP:n Viitanen: Vihdoin työttömiä kurittanut aktiivimalli saa mennä 
  on 13/11/2019 at 11:14

  Kansanedustaja Pia Viitanen on tyytyväinen, että vihdoin myös Kokoomus on muuttanut kantansa ja on valmis purkamaan työttömiä kurittaneen aktiivimallin leikkurin. – Vielä kuukausi sitten Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli valmis säilyttämään aktiivimallin, kehui sen erinomaisuutta monin sanakääntein ja piti sitä kannustavana. Koko viime kauden kokoomuksen edustajat vannoivat aktiivimallin nimeen, se oli heidän mukaansa työllisyydenhoidon teholääke.

 • Werning: Aktiivimallin kumoaminen on oikea päätös
  on 13/11/2019 at 10:24

  Kansanedustaja Paula Werningin (sd) mukaan tämän hallituksen esitys aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamisesta on jälleen yksi esimerkki hallituksen oikeudenmukaisuudesta ja inhimillisyydestä. Epäoikeudenmukainen aktiivimalli leikkasi työttömyysturvaa yli 100 000 työttömältä ja todellakin se määrä on enemmän kuin tarpeeksi.

 • SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Tulevaisuuden terveyskeskus toimii moniammatillisesti
  on 09/11/2019 at 10:08

  Lääkäriliitto julkisti lokakuussa ehdotuksensa terveyskeskusten pelastamiseksi. Erikoissairaanhoitajana ja osastonhoitajana toiminut kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) muistuttaa, ettei terveydenhuollon henkilökuntaa voida jakaa kahden kerroksen väkeen.

 • SDP:n Nurminen: Epäoikeudenmukainen aktiivimalli pian historiaa: nyt katse palveluihin
  on 01/11/2019 at 15:02

  SDP:n kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ilmari Nurminen on tyytyväinen, että epäinhimillinen ja ihmisiä epäoikeudenmukaisesti kohdellut aktiivimalli on pian historiaa. Tänään julkaistun raportin mukaan aktiivimallin työllisyysvaikutuksia ei pystytä osoittamaan. – Aktiivimalli on työttömyysturvan leikkausmalli, johon on sisältänyt runsaasti ongelmia ja sitä on kritisoitu voimakkaasti. Tänään julkaistu raportti osoitti, että aktiivimallin leikkuri osui erityisesti vanhimpiin työttömiin. Yli 55-vuotiaista

 • Sosialidemokraatit edistävät Pohjoismaiden neuvostossa arktisen alueen suojelua ja ammattipätevyyksien tunnustamista
  on 30/10/2019 at 15:43

  Pohjoismaiden neuvoston 71. istuntoviikkoa vietetään tällä viikolla Tukholmassa. Suomen sosialidemokraatteja kokouksessa edustavat kansanedustajat Erkki Tuomioja, Heidi Viljanen, Eveliina Heinäluoma, Ilmari Nurminen ja Kim Berg.

 • SDP:n Väätäinen: Miljoonan lisämääräraha Kuopion iskun jälkihoitoon
  on 29/10/2019 at 12:55

  Kansanedustaja Tuula Väätäinen on tyytyväinen hallituksen ehdotukseen 1 miljoonan euron lisämäärärahan myöntämisestä Kuopion 1.10.2019 väkivaltaisen iskun jälkihoidon tukitoimiin. Lisämäärärahasta 0,4 milj. euroa kohdennettaisiin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ja 0,6 milj. euroa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. – Esitin opetusministeri Li Anderssonille 9.10.2019 kirjallisen kysymyksen Kuopion koulusurmaan liittyen, millä tavoin oppilaitoksissa on varauduttu psykososiaalisen tuen antamiseen. Huoleeni