Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
– Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.


Rekisteröity 1.2.1969.
Osoite: Siltasaarenkatu 18-20 C, 6. krs, 00530 Helsinki
Puh. (09) 478 988 Fax (09) 712 752
palaute(at)sdp.fi
www.sdp.fi

 • SDP:n Filatov: Lastenkulttuuri mahdollistettava jokaiselle lapselle
  on 20/05/2022 at 12:21

  - Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus nähdä ja kokea teatteria ja muuta kulttuuria, muistuttaa kansanedustaja, Työväen Näyttämöiden Liiton puheenjohtaja Tarja Filatov. Hän avasi Kansainvälisen lasten teatteritapahtuman Kuulaksen tänään, 20.5.2022, Kouvolan Kuusankoskella.

 • SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallituksen lisätalousarvioesitys tarjoaa työkaluja kyber- ja rajaturvallisuuden parantamiseen
  on 20/05/2022 at 11:57

  Hallitus on tänään julkaissut lisätalousarvioesityksensä, jossa kyberturvallisuusuhkiin varautumisen parantamiseksi ehdotetaan yhteensä noin 38 miljoonan euron määrärahalisäyksiä.

 • SDP:n Matias Mäkynen: “Lisätalousarviosta merkittäviä panoksia vihreään siirtymään ja huoltovarmuuden parantamiseen”
  on 20/05/2022 at 11:02

  Hallitus esittää tänään päätetyssä vuoden toisessa lisätalousarviossa merkittäviä 175 miljoonan euron lisäpanostuksia vihreän siirtymän edistämiseen. Lisäksi Suomen huoltovarmuutta parantaviin toimiin esitetään yhteensä noin 293 miljoonan euron määrärahalisäyksiä. Toimenpiteet ulottuvat usealle eri sektorille liikenteessä, energiasektorilla, kotitalouksissa ja kiinteistöissä sekä teollisuudessa ja maataloudessa. Myös vihreän siirtymän investointien lupakäsittelyitä nopeutetaan.

 • SDP:n Johannes Koskinen: Suomi jatkaa Ukrainan tukemista
  on 20/05/2022 at 11:01

  SDP:n kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja ja ulkoasianvaliokunnan jäsen Johannes Koskisen mukaan hallituksen vuoden 2022 toinen lisätalousarvio on välttämätön vastaus Ukrainan sodan vaikutuksiin.

 • SDP:n Niina Malm: Hallitus pitää huolta suomalaisista kriisinkin keskellä
  on 20/05/2022 at 10:59

  Hallitus esittää lisätalousarvioesityksessä yhteensä noin 2,3 miljardin euron määrärahalisäystä vastatakseen erityisesti Ukrainan sodan ja koronakriisin aiheuttamiin tarpeisiin. Menolisäyksiä tehdään suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisten turvaamiseksi muun muassa puolustukseen, kyberturvallisuuteen, huoltovarmuuteen ja sosiaaliturvaan. Lisäksi hallitus esittää lasten ja nuorten tukemiseksi yhteensä 120 miljoonan euron panostuksia koulutukseen, nuorisotyöhön ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen. – Elinkustannukset ovat nousseet Euroopassa ennen

 • SDP:n Eloranta: Hallitus paikkaa korona-ajan oppimis- ja hyvinvointivajetta 120 miljoonan euron tukipaketilla
  on 20/05/2022 at 10:04

  Hallitus julkisti tänään lisätalousarvion, johon sisältyi tärkeitä panostuksia lapsiin ja nuoriin korona-ajan oppimisvajeen korjaamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Panostukset kohdistetaan erityisesti varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen oppilaitoksille. Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta kiittää hallitusta lasten ja nuorten tulevaisuudelle tärkeistä lisäpanostuksista. 

 • SDP:n Ojala-Niemelä: Kemin biotuotetehtaan tieyhteyksiä parannetaan
  on 20/05/2022 at 09:37

  Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) on ilahtunut hallituksen tänään päättämästä toisesta lisätalousarvioesityksestä vuodelle 2022. Osana lisäbudjettia hallitus esittää 3 miljoonan euron määrärahaa ja yhteensä 14 miljoonan euron valtuutta Sahasaarenkadun tieyhteyteen Kemin biotuotetehtaalle. Hanke on tehtaan toiminnan kannalta keskeinen, sillä sen avulla pystytään purkamaan liikenteellisiä pullonkauloja tehtaan ympäriltä. Tämä onkin hyvää jatkoa jo aiemmin päätetyille investoinneille tehtaan

 • SDP:n Riitta Mäkinen: Eduskunnan Startup-ryhmän puheenjohtajaksi
  on 20/05/2022 at 08:28

  Eduskunnassa toimiva kansanedustajien Startup-ryhmä on valinnut uudeksi puheenjohtajaksi Riitta Mäkisen (sd.). Aiemmin ryhmän puheenjohtajana toimi Juha Sipilä, joka perusti ryhmän viime syksynä. Varapuheenjohtajiksi valittiin nyt Mari Holopainen, Ruut Sjöblom ja Juha Sipilä.

 • SDP:n Paula Werning: Työmatkakuluvähennyksiin tilapäinen korotus kompensoimaan polttoainekustannuksia
  on 20/05/2022 at 06:43

  Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää hallituksen päätöstä tarpeellisena toimena auttamaan autoilijoita kohonneiden polttoainekustannusten keskellä. Hallituksen matkakuluvähennyksen nosto tulee helpottamaan noin 570 000 henkilön verotusta.

 • SDP:n Heidi Viljanen: Valtion viranomaisten aukiololainsäädännön muuttaminen lisää joustavuutta ja huomioi yhteiskunnan muuttumisen
  on 19/05/2022 at 12:07

  SDP:n kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen Heidi Viljanen kiittelee hallituksen esitystä valtion virastojen aukioloaikalainsäädännön muuttamiseksi. Esitys on tänään lähetekeskustelussa eduskunnan täysistunnossa.