Suomen Kristillisdemokraatit

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.


Rekisteröity 7.7.1970.
Osoite: Karjalankatu 2 A, 7. krs., 00520 Helsinki
Puh. (09) 3488 2200 Fax (09) 3488 2228
kd(at)kd.fi
www.kd.fi

 • Peter Östman Nato-selonteosta: ”Naton sisällä Suomen rakennettava aktiivisesti pohjoismaista ulottuvuutta”
  by Merja Eräpolku on 17/05/2022 at 10:47

  Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä yhtyy valtioneuvoston kantaan, jonka mukaisesti Suomi hakee Pohjois-Atlantin liiton jäsenyyttä. Ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä todetun mukaisesti Kristillisdemokraatit näkevät, että Suomen kansallisen puolustuskyvyn vahvistamista on jatkettava suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. – Lisäksi Suomen turvallisuutta on tarpeen vahvistaa nykyistä tiiviimpien kansainvälisten kumppanuuksien kautta. Kumppaneista keskeisin on Ruotsi, jonka kanssa yhteistyötä on tehty jo pitkään. Yksi Suomen ja Ruotsin

 • Päivi Räsänen ryhmäpuheessa Nato-selonteosta: ”Nato-yhteistyön ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa rauhan edellytyksiä”
  by Merja Eräpolku on 16/05/2022 at 07:50

  Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa yksimielisesti Suomen hakeutumista puolustusliitto Naton jäseneksi. KD:n ryhmäpuheen Nato-selonteosta pitänyt kansanedustaja Päivi Räsänen muistutti, että Suomen Natoon liittymisen päätavoite ei ole sotilaallinen lisätuki sodan oloihin, vaan sodan syttymisen estäminen. – Viidennen artiklan turvatakuiden tärkein merkitys on ennalta ehkäisevä suoja sotilaallisilta vihollisuuksilta. Nato-yhteistyön ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa rauhan edellytyksiä. – Maamme sotilaallinen suorituskyky

 • KD:n puoluevaltuusto: Missä viipyvät hallituksen toimet suomalaisten ostovoiman tukemiseksi? 
  by Merja Eräpolku on 15/05/2022 at 06:31

  Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto on huolissaan nousevista elinkustannuksista. Suomalaisten arjen menot ovat kallistuneet tuntuvasti. Myös korkojen nousu uhkaa kaventaa kotitalouksien taloudellista liikkumavaraa. KD:n puoluevaltuusto peräänkuuluttaa kannanotossaan hallitukselta toimia kotitalouksien ostovoiman turvaamiseksi. Jokaisella pitää olla varaa ostaa ruokaa, liikkua ja asua. Hallituksen on ensitöikseen peruttava hallituskauden alussa tekemänsä korotukset polttoaineveroon. Puoluevaltuusto muistuttaa, että hallitus pystyisi halutessaan vaikuttamaan verollisesti

 • Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä yksimielisesti
  by Merja Eräpolku on 12/05/2022 at 08:11

  Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa yksimielisesti Suomen hakeutumista puolustusliitto Naton jäseneksi. Jäsenyyden myötä Suomi olisi osa Naton yhteistä puolustusta ja 5. artiklan mukaisten turvatakuiden piirissä. Hyökkäyksen kohteeksi joutumisen kynnys kohoaisi merkittävästi. Venäjän Ukrainaa vastaan aloittama hyökkäyssota on muuttanut Suomen turvallisuusympäristöä ja vaikuttanut monen KD:n kansanedustajan näkemyksiin puolustusliiton jäsenyydestä. Rauhan säilyttämiseksi Suomessa ja Pohjois-Euroopassa on tehtävä kaikki voitava.

 • KD:n turpo-seminaari III hybridiuhista ja huoltovarmuudesta
  by Merja Eräpolku on 03/05/2022 at 11:32

  Kristillisdemokraatit järjestää jäsenistölle ja aiheesta kiinnostuneille kolmannen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen webinaarin to 5.5. klo 17.30-18.30. Tilaisuudessa käsitellään tällä kertaa hybridiuhkiin varautumista ja huoltovarmuuteen liittyviä kysymyksiä. Aiheista alustavat Euroopan hybridiosaamiskeskuksesta kansainvälisten suhteiden johtaja Rasmus Hindrén ja Huoltovarmuuskeskuksen infrastruktuuriosaston vt. johtaja Jarna Hartikainen. Tilaisuuden lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä FB-keskustelun kautta. Webinaari live-streamataan KD:n FB-sivulle fb.com/kristillisdemokraatit. Tilaisuuden

 • Puheenjohtaja Sari Essayah toivottaa hyvää vappua – kuuntele Sarin vappupuhe!
  by Merja Eräpolku on 01/05/2022 at 08:29
 • Myös KD:n puoluevaltuustolta tuki Nato-jäsenyydelle: ”Suomessa panostettava kokonaisturvallisuuden vahvistamiseen”
  by Merja Eräpolku on 29/04/2022 at 16:55

  Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto hyväksyi tänään ylimääräisessä kokouksessaan selkeällä enemmistöllä (86 %) KD:n puoluehallituksen (23.4.) kannan, joka puoltaa Suomen Nato-jäsenyyden hakemista. Suomi on ollut vuodesta 1994 lähtien Naton kumppanimaa ja 1995 alkaen EU:n jäsenmaa. Maamme sotilaalliset suorituskyvyt sekä johdonmukainen ulko- ja turvallisuuspolitiikka tunnetaan ja niihin luotetaan. Suomen asevoimat ovat hyvin koulutetut ja toimintakykyiset, reservi laaja, kansalaisten maanpuolustustahto

 • KD:n puoluehallitus tukee Nato-jäsenyyden hakemista 
  by Merja Eräpolku on 23/04/2022 at 12:17

  Kristillisdemokraattien puoluehallitus puoltaa Suomen Nato-jäsenyyden hakemista. Puoluehallitus katsoo, että nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa puolustusliitto Naton jäsenyys vahvistaa Suomen turvallisuutta tulevaisuudessa. Puoluehallitus antaa kristillisdemokraattien kansanedustajille tukensa Suomen turvallisuuden kannalta tarvittavien ratkaisujen tekemiseen, sisältäen Nato-jäsenyyden hakemisen. Tämä on linjassa KD:n aiemmin lausutun kannan kanssa: olemme liittymiseen valmiita, mikäli Nato-jäsenyys katsotaan turvallisuuspoliittisesti perustelluksi, ja sille on kansalaisten enemmistön tuki.

 • Sari Essayah puoluehallituksen kokouksessa: KD-jäsenistön vahva kanta puoltaa tukea Nato-jäsenyydelle
  by Merja Eräpolku on 23/04/2022 at 10:30

  Venäjän hyökkäyssodan myötä vahva enemmistö Kristillisdemokraattien jäsenistä on kääntynyt Nato-jäsenyyden kannalle. – Jäsenistölle tehdyn kyselyn mukaan lähes 80 prosenttia vastanneista KD:n jäsenistä suhtautuu myönteisesti siihen, että Suomen pitäisi liittyä Naton jäseneksi. Puolet vastaajista kertoo oman kantansa muuttuneen Venäjän hyökkäyssodan myötä, niin myös omani, summasi Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah puolueen jäsenkyselyn tuloksia. Kauniaisissa KD:n puoluehallituksen kokouksessa

 • Sari Essayah ryhmäpuheessa turvallisuuspoliittisesta selonteosta: ”Turvallisuusstruktuuri, jonka varaan olemme eurooppalaista turvallisuutta rakentaneet, on muuttunut pysyvästi”
  by Merja Eräpolku on 20/04/2022 at 12:02

  Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah kiittää hallitusta muuttunutta turvallisuustilannetta koskevan ajankohtaisselonteon ripeästä valmistelusta. Essayah pitää selontekoprosessia tärkeänä Nato-jäsenyyden arvioimisen kannalta. – Selonteko luo Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden arvioimiselle raamit, mahdollistaen etujen ja riskien harkitun punninnan yhteisesti eduskunnassa. Tämän prosessin merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Kristillisdemokraateilla on jo pitkään ollut linjaus, että Nato-jäsenyys on mahdollinen, mikäli se