SDP:n Kimmo Kiljunen: Tasapuolisuus varmistettava koronarokotteiden jakamisessa

Koronaviruksesta on kehittynyt uusia virusmuunnoksia, jotka leviävät nopeasti vanhan viruskannan rinnalla ja sairastuttavat herkästi suuria ihmisjoukkoja ympäri maailmaa. Vahvistettuja koronavirustartuntoja on jo yli sata miljoonaa, eikä pandemiasta päästä eroon ennen kuin saatavilla on tehokas rokote.

Kiljunen on huolissaan siitä, että kororokotteet ovat tähän menneessä jakaantuneet hyvin eriarvoisesti, vaikka vakava tauti riehuu yhtä lailla kaikkialla.

– Alkuvaihe ei näytä hyvältä: 95 % koronarokotteista on jaettu vain 10 maassa. Määrällisesti eniten rokotteita on annettu USA:ssa (24,5 milj.), EU-maissa (9,7 milj.) ja Britanniassa (7,3 milj.). Rikkaat länsimaat ovat rokotteiden kärjessä, kun samaan aikaan 1,3 miljardin ihmisen Afrikka jää ilman. Tämä on paitsi epäoikeudenmukaista, myös iso riski pandemian hallinnalle kaikissa maissa, Kiljunen toteaa.

Kiljunen tähdentää yhteisvastuullisuutta kaikkia maita yhtä lailla koettelevassa terveyskriisissä. Koronarokotteita valmistavien lääkeyhtiöiden on vauhditettava tuotantoa ja unohdettava voitontavoittelu.

– Lääkeyhtiöt ovat kehittäneet rokotetta julkisen vallan huomattavalla tuella. Rokotteiden saatavuuden ja jakelun tasapuolisuutta ei ole varmistettu, eivätkä lääkeyhtiöt ole huolehtineet lupaustensa mukaisesti siitä, että niiden sopimusvalmistajat pystyisivät tuottamaan rokotteita eri puolilla maailmaa, Kiljunen huomauttaa.

– Nyt on otettava kaikki keinot käyttöön tehokkaiden ja turvallisten rokotteiden saamiseksi kaikille. On puuttuvat tuotannon esteisiin ja turvattava riittävä valmistuskapasiteetti. Lukuisilla lääketehtailla ympäri maailmaa olisi valmius tuottaa rokotteita, myös meillä Suomessa. Patentit ja tekijänoikeudet eivät saa olla tämän esteenä, Kiljunen painottaa.

Kirjallinen kysymys: 

Tasapuolisuuden toteutumisesta koronarokotteiden jakamisessa globaalisti ja hallituksen toimista WHO:n tavoitteen saavuttamiseksi terveydenhuollon työntekijöiden ja riskiryhmiin kuuluvien rokottamisesta koronaa vastaan 7.4.2021 mennessä

Eduskunnan puhemiehelle

Noin vuoden kestänyt koronaviruspandemia ei ole ennakko-odotusten mukaisesti laantunut, vaan viruksesta on kehittynyt uusia muunnoksia. Nämä leviävät nopeasti vanhan viruskannan rinnalla ja aiheuttavat herkästi uusia tautiryppäitä eri puolilla maailmaa. Tällä hetkellä maailmassa on jo yli sata miljoonaa vahvistettua koronavirustartuntaa, eikä pandemiasta päästä eroon ennen kuin saatavilla on tehokas rokote ja tautia vastaan on saavutettu riittävän kattava immuniteetti.

Tammikuun 2021 lopussa oli annettu yli 71 miljoonaa koronarokotetta 57 maassa. Kaikista rokotteista 95 % jaettiin vain 10 maassa. Määrällisesti eniten rokotteita annettiin Yhdysvalloissa (24,5 milj.), EU-maissa (9,7 milj.) ja Isossa-Britanniassa (7,3 milj.).

Luvut osoittavat rikkaiden länsimaiden olevan koronarokotteiden kärkisijoilla. Samaan aikaan 1,3 miljardin ihmisen Afrikka on jäänyt vaille rokotteita, eikä saa niitä lainkaan lähitulevaisuudessa, mikä on nostanut esiin vakavan huolen eriarvoisuudesta terveyskriisin hoitamisessa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus vaatikin oikeudenmukaisuutta rokotteiden jakamiseen Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa Strasbourgissa 27.1.2021. Pääjohtaja Ghebreyesus esitti, että terveydenhuollon työntekijät ja riskiryhmiin kuuluvat rokotettaisiin kaikkialla maailman terveyspäivään 7.4. mennessä. Tämä edellyttää sitä, että rikkaat maat pidättäytyvät laajentamasta rokotusohjelmiaan ennen kuin rokotteiden saatavuus on turvattu kehittyvien maiden kriittisille ryhmille.

Myös YK:n pääsihteeri António Guterres on painottanut sitä, että koronarokote on lähtökohtaisesti julkinen hyödyke, jonka tulee olla yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Koronapandemia ei noudata kansallisia rajoja ja kehittyvien maiden jääminen ilman rokotteita vaarantaa taudin hallintaa myös muualla.

Rokotteiden saatavuuden nopeuttamiseksi Intia ja Etelä-Afrikka ovat tehneet Maailman kauppajärjestö WTO:ssa aloitteen rokotteiden patenttisuojan purkamisesta pandemian aikana. Kehitysmaaryhmä suhtautuu ehdotukseen myötämielisesti toisin kuin rikkaat maat, EU ja Suomi mukaan lukien.

Tehokkaiden rokotteiden ja virustestaustarvikkeiden saatavuuden varmistaminen kaikille vaatii nopeita lisäkeinoja. Tuotannon esteet on poistettava ja varmistettava riittävä tuotantokapasiteetti. Tuotantoa on myös koordinoitava ja ohjattava oikeudenmukaisella tavalla. Kansallisesta itsekkyydestä on tingittävä, samalla rikkaiden maiden tulee pidättäytyä käyttämästä etuosto-oikeuksiaan. Julkista tukea rokotteiden kehittämiseen saaneiden lääkeyhtiöiden on avattava rokotteiden valmistaminen eri puolilla maailmaa toimiville sopimusvalmistajille lupaustensa mukaisesti, samalla myös lisenssisopimuksia ja patenttisuojaa on tarkasteltava uudelleen ja väliaikaisesti tarvittaessa höllennettävä.


Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Pitääkö ministeri tasapuolisuuden toteutumista koronarokotteiden saatavuudessa ja jakamisessa globaalisti ensiarvoisen tärkeänä periaatteena?

Mihin toimiin hallitus ryhtyy WHO:n tavoitteen saavuttamiseksi terveydenhuollon työntekijöiden ja riskiryhmiin kuuluvien rokottamisesta kaikkialla koronaa vastaan 7.4.2021 mennessä?

Lähde: STT Info