SDP:n Johannes Koskinen: Perustuslakivaliokunnan kanta mahdollistaa pääministerin toiminnan EU:ssa

Transnationaalisen eurooppalaisen oikeuden ma. professorin Päivi Leino-Sandbergin haastattelun (Verkkouutiset 19.7.) johdosta huomautan, että perustuslakivaliokunta otti kantaa EU:n elpymispakettiin 14.7. ja suuri valiokunta 16.7.2020. Suuri valiokunta yhtyi lausunnossaan perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan alkuviikosta antamiin kannanottoihin.

Kannanotossaan perustuslakivaliokunta totesi, että valtioneuvoston neuvottelukannat ovat yleisesti ottaen perustuslain kannalta oikeansuuntaisia. Erityisesti valtiosääntötarkastelun pohjalta valiokunta huomautti: ”Valtiosäännön kannalta olennaista on rajata valtion vastuuta unionin lainanotosta ja tarkentaa jäsenvaltion toissijaisen ja väistyvän vastuun luonnetta ja jakoperustetta säädösperusteisesti ja tarkkarajaisesti.” Tämä ohjeistus on välitetty pääministerille, ja on selvää, että pääministeri menettelee saamansa mandaatin mukaisesti.

Professori Leino-Sandberg on edustanut elpymispaketin osalta jossakin määrin eri käsitystä kuin perustuslakivaliokunnan ja suuren valiokunnan kuulemat muut Eurooppa-oikeuden sekä valtiosääntöoikeuden asiantuntijat, professorit Janne Salminen, Juha Raitio, Jukka Snell ja Tuomas Ojanen.

Pääministeri neuvottelee nyt suuresta talouspäätöksestä, joka vaikuttaa niin välittömästi kuin pitkällä aikavälilläkin suomalaisten työllisyyteen ja hyvinvointiin. Ei ole kenenkään edun mukaista, että levitetään epäilyksiä pääministerin oikeudesta edustaa neuvotteluissa Suomea.

Lähde: STT Info