Eduskunta tarvitsee ratkaisevan tekijän

Raija Vahasalolla on Läntisen -Uudenmaan Kokoomuksen vahvin kokemus eduskuntatyöstä, ja rohkeutta tehdä aloitteita ja päätöksiä.

Mummiksi juuri tulleella Raija Vahasalolla on vankka kokemus eduskuntatyöstä, mutta myös vahva ammatillinen näkemys oman työuransa kautta.

Suomi tarvitsee tulevaisuuden menetyksen takeeksi osaavan ja sivistyneen kansan, lapsista ja nuorista aina ikäihmiseen saakka.

Nykyaika on opettanut meille, että elämämme on jatkuvaa uuden opettelua ja siksi meidän pitääkin varmistaa tuolle opettelulle vahva pohja jo lapsesta lähtien.
Aikaa lapsille ja nuorille

Haluan että jokaiselle lapselle ja nuorelle löytyy opettajilta aikaa. Se vaatii muutoksia ryhmäkoissa ja uusia yhteistyömuotoja eri kouluasteilla. Koulutuksen ja opettajien taso pitää ylläpitää korkeana ja koko opinpolun lapsesta ikäihmiseen pitää olla kunnossa.

Olen ainoana ollut sekä säätämässä lakeja, että äskettäin soveltamassa niitä työssäni opettajan ja rehtorina.

Käytännön työ osoitti, että meillä on vielä paljon parannettavaa ja korjattavaa.

Pitkä kokemukseni on antanut minulle keinot muuttaa, ja kehittää asioita ja teen työtä näiden asioiden eteen.

” Vaari ota syliin”

Ikäihmisten osaaminen ja tietotaito on voimavara, mikä tulisi saada enemmän käyttöön. Aktiivinen ikäihminen on myös osaava kansalainen, jolla on arvoisensa paikka yhteiskunnassa.

Kävin Tanskassa tutustumassa paikalliseen vanhustenhoitoon, ja vastaani käveli 104-vuotias iloinen mummo, jolla oli valkoinen helmikaulanauha. Saman iloisuuden haluaisin saada suomalaiseen vanhustenhoitoon.

Meidän pitää myös varmistaa eläkeläisten pärjääminen ja ostovoima pienentämällä eläkkeiden verotusta palkansaajien tasolle.

Hyvä hoito alkaa kunnioittavasta asenteesta ikäihmisiä kohtaan. Tarvitsemmekin lisää hoitajia, jotta heillä on aikaa olla läsnä, myös kotihoidoissa.

Emme saa myöskään unohtaa tai väheksyä omaishoitajia, vaan heidän jaksamistaan on tuettava.

Toteutetaan taloudellisesti tuettu hoivavapaa, jotta tarvittaessa voimme tilapäisesti hoitaa ikääntyneitä omaisiamme.

Toteutetaan myös perintöverosta luopuminen.

Yhteistyöllä ja yhteishengellä

Meillä on keinoja tehdä muutoksia ja ajaa asioita oikeaan suuntaan, mutta se pitää tehdä yhteistyössä.

Olen omassa eduskuntatyössä ollut tekemässä aloitteita, joilla on parannettu adoptioperheiden asemaa, saatu käyttöön alkolukko sekä auton luvaton käyttöönotto

Nyt tarvitaan kokemusta

Meillä on tulevalla hallituskaudella jatkettava tärkeiden hankkeiden eteenpäin viemistä ja se SOTE on sieltä tulossa eteen. Nyt juuri eduskuntaan tarvitaan kokemusta.

Työtä tarvitaan lisää

Meidän tulee saada Suomen työlllisyysaste nostettua vähintään 75% tasolle, jotta saamme taloudellista liikkumavaraa päätöksentekoon.

Läntisellä Uudellamaalla on monilla aloilla työvoimapulaa ja siksi työperäinen maahanmuutto on aivan mahdollinen osaratkaisu.

Koulutuksen on vastattava tulevaisuuden työelämän tarpeisiin ja samalla kun kehitetään uusia yhteistyötapoja, helpotetaan myös yrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkausta.

Me tarvitsemme toimivan liikenteen

Suomalainen tarvitsee autoa, mutta meidän tulee kannustaa vähempipäästöisten autojen hankintaa, keksimättä samalla uusia kuluja autoilijoille, kuten ruuhkamaksut, joita vastustan.

Tulevalla kaudella on myös aika saada Hanko-Hyvinkää radan sähköistys valmiiksi ja edelleen parantaa tie 25:n turvallisuutta.

Tunnin junan suunnitelmat etenevät.

Koska meidän pitää myös kehittää julkista liikennettä niin myös uudistukset oman auton ja julkisen liikenteen yhdistämiseksi on löydettävä.

Turvallinen Suomi

Suomea pidetään yhtenä turvallisimmasta maista. Siitä meidän täytyy pitää kiinni.

Uhrin asemaa tulee myös samalla parantaa ja koko Suomen kattavasti poliisien määrään tulee lisätä, jotta päästään muiden Pohjoismaiden tasolle.

Tulevaisuutta rakentamaan

Olen aina ollut kehittämässä uusia ratkaisua yhteisiin haasteisiimme, päivähoidon palveluseteleistä vanhustenhoitoon, varhaiskasvatuksesta korkeakouluuudistukseen.

Tarvitsemme rakentavaa otetta päätöksentekoon.