Nykytilanne vaatii ravistelua

Tehdään yhdessä inhimillinen Suomi

Lohjalainen kunnallispoliitikko ja ammattiyhdistysaktiivi Tiina Liimatainen on valmis ottamaan seuraavan haasteen ja siirtymään eduskuntaan.

Tiina haluaa vaikuttaa, ravistella

Olen ollut mukana kunnallispolitiikassa kohta 15 vuotta aktiivisesti ja ammattiyhdistysliikkeen (JHL) luottamustehtävissä paikallisesti 18 vuotta, siitä yli kymmenen vuotta myös valtakunnallisesti liiton hallituksessa ja edustajistossa. Kokemusta on kertynyt monipuolisesti ja tällaista tietotaitoa tarvitaan, kun rakennetaan yhdessä tuleva Suomi, kertoo Tiina.
Auttamisen ja vaikuttamisen halu on minulle tullut vahvasti jo verenperintönä, sillä isäni oli pitkään mukana sekä kunnallispolitiikassa että ay-toiminnassa.
Olen omassa työelämässäni päässyt toimimaan näköalapaikoilla ja nähnyt niin kuntalaisten arjen, kuullut kuntalaisten toiveita, ollut mukana työmarkkinoiden sopimustilanteissa ja nähnyt mikä merkitys paikallispolitiikan päätöksillä näihin on. Unohtamatta todellakaan valtakunnan päätöksien vaikutuksia kuntaan ja kuntalaisille.
Pari vuotta mietin tätä päätöstä, mutta osaamista alkaa olemaan jo sen verran, että uskalsin asettua ehdolle. Verkostoni on laaja, enkä pelkää kysyä neuvoa, koska kukaan ei voi tietää kaikkea. Päätöksenteko ja politiikka ovat yhteistyötä ja varsinkin eduskunnassa se on yhteistyötä koko Suomen hyväksi.

Panostetaan ennaltaehkäisyyn

Panostamalla niin lasten, nuorten, aikuisten kuin ikäihmisten palveluissa ennaltaehkäisevään toimintaan, suunnataan siihen lisäeuroja, niin varmasti saamme tuloksia ja säästöjä pidemmällä aikavälillä.
Minä olen aina aidosti pienten ja niiden heikompien ihmisten puolella. Tulevaisuuden verotuksen suuntaa pitää kääntää. Suomessa on eläkeläisköyhyyttä. Meillä on 315 000 ikäihmistä joiden eläke on pienempi kuin tuhat euroa kuussa. Tarvitsemme vahvaa tahtoa ja ennen kaikkea oikeita päätöksiä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi.
Yksinäisyys on monen vanhuksen ja nuoren todellinen ongelma, meillä on keinoja auttaa näitä ihmisiä, mutta resurssit on usein suunnattu muualle.
Meidän pitää varmistaa, että peruspalvelut säilyvät myös syrjäkylillä, kouluja, kirjastoja ja terveysasemia ei pidä lakkauttaa. Syrjäkylät pitää säilyttää elävinä. Olen aina puolustanut päätöksen teossa myös näitä seikkoja.
Meidän pitää myös pystyä parantamaan joukkoliikenteen toimivuutta. Moni yksinäinen ihminen ei pääse liikkumaan ilman joukkoliikennettä.

Ei enää Suomi Oy Ab, vaan inhimillinen Suomi

Tämä viimeisin hallitus toimi täysin ”voitto edellä” markkinavoimien jyllätessä ja lisäsi järjettömien leikkausten kautta perheiden, eläkeläisten, työväen ja heikommassa tilanteessa olevien tuskaa arjessa pärjäämisessä.
Meidän on nyt varmistettava, että tulevaisuuden Suomella on mahdollisuudet toimivuuteen ja se onnistuu vain pitämällä huoli suomalaisista, vauvoista ikä-ihmisiin.
Verotuksessa ja taloudesta on kitkettävä harmaatalous pois, jotta kotimarkkinat tulevat kilpailukykyisiksi ja suunnataan yritysverotusta ekologisempaan suuntaan ja verotetaan lisää niitä, jotka eivät toimi ympäristöystävällisesti.
Koko yritystukiajattelu pitää muuttaa kokonaan. Näillä muutamalla selkeällä suunnanmuutoksella saamme lisävaroja, joita voimme käyttää koulutukseen, hyvinvointiin, inhimillisempään Suomeen. Tämä viimeisin hallitus toimi täysin markkinaehtoisesti ja lisäsi järjettömien leikkausten kautta perheiden, eläkeläisten, työväen ja heikomassa tilanteessa olevien tuskaa arjessa pärjäämisessä.

Meidän on nyt varmistettava, että tulevaisuuden Suomella on mahdollisuudet toimivuuteen ja se onnistuu vain pitämällä huoli suomalasista, vauvoista ikä-ihmisiin.

Verotuksessa ja taloudessa kitketään harmaatalous pois, jotta kotimarkkinat tulevat kilpailukykyisiksi ja suunnataan yritysverotusta ekologisempaan suuntaan ja verotetaan lisää niitä, jotka eivät toimi ympäristöystävällisesti.

Koko yritystukiajattelu pitää muuttaa kokonaan. Näillä muutamalla selkeällä suunnanmuutoksella saamme lisävaroja, joita voimme käyttää koulutukseen, hyvinvointiin, inhimillisempään Suomeen.

Oikeudenmukainen Suomi

Työelämä on saatava oikeudenmukaiseksi. Ei enää toimimattomia ”aktiivimalleja” tai kiky-kyykyttelyä.
Yrittäjyyttä tukemalla saamme lisää työpaikkoja Suomeen mutta samalla meidän on mahdollistettava vapaaehtoistoiminta, eikä keksittävä uusia byrokratian rattaita sille.
Työelämän heikennykset on lopetettava. Neuvottelemalla jatkossa yhdessä ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajajärjestöjen kanssa sopimalla, ei repimällä, takaamme turvallisen työelämän. Toimiva työehtosopimus on kummankin osapuolen tavoite.

Pidetään huolta toisistamme

Meidän kunniatehtävämme on huolehtia ikäihmisistä. On varmistettava että omaishoitajat jaksavat tehdä arvokasta työtään ja samalla meidän on tehtävä kaikkemme, että saatavilla olevat hoivakodit ovat ajan tasalla palveluidensa kanssa.
Hoitajamitoitus on saatava lakiin ja valvontaa on lisättävä.
Ennaltaehkäisyn ja koulutuksen kautta saamme entistä paremmin nuoret työelämään mukaan. Ei enää koulutusleikkauksia, vaan kaikilla pitää olla samanarvoiset mahdollisuudet kouluttautua taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
Otetaan nuorien auttaminen kokonaisvaltaisesti kehitettäväksi, sillä nuorissa on maamme tulevaisuus.

Tehdään muutos yhdessä

Olen vahva pehmeiden arvojen puolustaja ja vastustan jyrkästi nykyisen tyylisen mallin mukaista kovaa linjaa.
Me voimme tehdä muutoksen Suomen suunnassa, yhdessä. Tehdään sellainen Suomi, missä työväki, ikäihmiset, lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin.
Verotus on suunnattava oikein, verotusta on kiristettävä suuryrityksille, ja meille tavallisille duunareille ja eläkeläisille palautettava verotuksen kautta ostovoima. Ja palkalla ja eläkkeillä on ennen kaikkea tultava toimeen.
Kokonaisuutta ajatellen ja yhteistyössä voimme kääntää Suomen suunnan, nykymeno ei voi jatkua.
Eriarvoisuusvaalit käydään nyt.