SDP:n Skinnari ja Torsti ehdottavat kansallisten, yritysvetoisten innovaatiokeskusten perustamista

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari ja kansanedustaja Pilvi Torsti vaativat seuraavalta hallitukselta mittavia toimia suomalaisen tutkimus- ja innovaatiokulttuurin edistämiseksi. Suomen tulee tavoitella TKI-toimintaympäristönä kärkipaikkaa maailmassa. Seuraavan hallituksen on laadittava pitkän aikavälin suunnitelma, jolla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen taso nostetaan 4 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä.

-Suomessa tarvitaan nyt kunnianhimon tason nostoa. Suomen TKI-panostukset ovat laskeneet systemaattisesti. Tavoite houkuttelevasta ja toimivasta TKI-toimintaympäristöstä on kuitenkin mahdollista saavuttaa, jos käännämme pikaisesti kurssia. Siihen tarvitaan saumatonta yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä, sanoo Skinnari.

Innovaatiotoiminnan tulokset eivät useimmiten synny nopeasti, joten sitä ohjaavan politiikan tulee olla pitkäjänteistä. Skinnarin ja Torstin mukaan yksi konkreettinen keino voisi olla kansallisten innovaatiokeskusten perustaminen.

-Innovaatiokeskuksissa törmäisivät niin yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, pk-yritykset kuin start-upit. Meidän on luotava puitteet TKI-toiminnalle, joka mahdollistaa isojen kokonaisuuksien syntymisen. Tutkimus, tutkijat ja suuryritykset on saatava kohtaamaan, rinnalla kulkevat ketterät pienemmät yritykset ja mahdollisimman monenlainen osaaminen. Tämä toimintamalli edellyttää korkeakouluille rahoitusta, joka on suunnattu tunnistettuihin kasvualoihin, joissa on korkea kasvupotentiaali ja skaalautuvuus. Perustutkimus ”uteliaisuustutkimuksena” kuuluu tähän kokonaisuuteen: innovaatio tarkoittaa aina jonkin uuden ja yllättävän sovelluksen, palvelun, toimintatavan tai tuotteen syntymistä, kertoo Torsti.

Torsti pitää tärkeänä, että tasa-arvoisen koulutuksen ja uutta luovan innovaatiokulttuurin välinen yhteys ymmärretään.

-Sdp on rakentanut Osaamispolku 2030 -kokonaisuuden. Tasa-arvoinen peruskoulutus luo edellytykset huipputasoiseen tutkimukseen ja kehitykseen. Tämä on suomalaisen yhteiskunnan pitkä linja, koulutuksen ja uusien ideoiden liitto, josta esimerkiksi Aalto-yliopiston professori Matti Pohjola on puhunut, Torsti jatkaa.

Skinnari korostaa, että innovaatiopolitiikka pitää liimata kiinni kansainvälisiin arvoketjuihin.

– Hyvä innovaatiopolitiikka yhdistää Suomen kansainvälisiin liiketoiminnan arvoketjuihin. Nyt olemme liikaa sivussa koko Euroopassa esimerkiksi uusista kansainvälisistä digitaalisista liiketoiminta alustoista. Uudet alustat toimivat myös projektiviennin vetureina. Julkisen ja yksityisen sektorin pitää uudella tavalla löytää toisensa. Olla aito kumppani, ei kilpailija. Innovaatiokeskuksia tarvitaan ja niiden pitää olla kiinni kansainvälisessä toiminnassa, sanoo Skinnari.

Skinnarin kertoo, että SDP tuo Osaamispolku 2030 -ohjelman oheen Suomen kasvun polku 2030 -ohjelman helmikuussa.