Vihreiden nuorten liittokokous: Energiapolitiikka uusiksi

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto vaatii liittokokouksessaan radikaalia uudistusta Suomen enegiapolitiikkaan. Tulevalla hallituskaudella ydinenergialaki täytyy uudistaa, pienydinvoimalapilotti käynnistää ja fossiilitonta sähköntuotantoa lisätä massiivisesti.

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä on yksinkertaisesti pakko luopua voidaksemme estää planeetan hallitsemattoman kuumenemisen. Putinin kiristäessä Eurooppaa kaasuhanojensa sulkemisella, ollaan vihreän siirtymän väistämättömyyteen herätty myös Suomessa. Ilmastokriisiä tai energiantuotannon haasteita ei kuitenkaan voida ratkoa käymällä tavallisen kansalaisen kukkarolla – he eivät ole vastuussa huonosti hoidetusta energiapolitiikasta.

“Seuraavan hallituskauden aikana Suomen ydinenergialaki tulee uudistaa ja pienydinvoimalapilotti käynnistää yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Samalla Suomelle tulee luoda strategia fossiilittoman sähköntuotannon massiiviseksi lisäämiseksi. Ainoastaan rohkeilla muutoksilla energiapolitiikkaan tulevaisuuden Suomi voi olla paitsi energiaitsenäinen, myös houkutteleva investointikohde yrityksille, joiden tuotantoprosessit vaativat paljon fossiilitonta sähköä tai sillä valmistettua vetyä”, linjaa Vihreiden nuorten väistyvä puheenjohtaja ja energia-asiantuntijana työskennellyt Peppi Seppälä.                                                                                 

“Energiapolitiikan uudistus turvaa tulevaisuutemme, mutta tätä talvea se ei valitettavasti pelasta. Edessämme on väistämättä sähkönsäästötalkoot, joihin on osallistuttava niin yksilöiden kuin koko yhteiskunnankin. Seuraavasta talvesta tulee kuitenkin jo huomattavasti helpompi, kun nyt käynnissä olevat tuulivoimahankkeet valmistuvat ja Olkiluoto jauhaa tulevaisuudessa tasaisen varmalla teholla”, toteaa Vihreiden nuorten jatkava puheenjohtaja Jami Haavisto.

Lisää ydinvoimaa

Vihreiden nuorten liittokokous vaatii Suomeen lisää ydinvoimaa. Ydinenergialainsäädäntö täytyy uudistaa jo ensi halituskaudella. Pienydinvoimalapilotin käynnistäminen lakiuudistuksen yhteydessä ja vakaan pohjan luominen teknologian laajemmalle käyttöönotolle ovat avainasemassa, jotta tulevaisuuden Suomi voisi olla aidosti energiaomavarainen.

“Vihreät ovat onnistuneet päästämään irti ydinvoiman periaatteellisesta vastustuksesta, joten empimisen sijaan nyt on aika konkreettisille avauksille ydinvoiman edistämiseksi. Niitä ei ole valitettavasti kuulunut miltään puolueelta – ei edes ydinvoimalla ilmastoposeeraavalta kokoomukselta. Kyse ei ole enää eipäs juupas -väittelystä, vaan puolueilta vaaditaan nyt konkretiaa. Vihreiden nuorten linja on selkeä: Suomeen tarvitaan lisää ydinvoimaa tulevina vuosikymmeninä”, teroittaa Seppälä.

“Käyttöönotettavan Olkiluoto 3:n myötä Suomessa on tuoretta osaamista ydinvoimaloiden rakentamisesta, jota ei pidä päästää vanhenemaan. Myös esimerkiksi VTT on valmistellut pitkään omaa pienydinvoimalamalliaan. Osaamista Suomesta löytyy ja nyt on korkea aika hyödyntää sitä”, toteaa Vihreiden nuorten vastavalittu puheenjohtaja Selinä Nera.

“Tulevaisuudessa sähkön tarve vain kasvaa, eivätkä nykyiset ydinvoimalat pyöri ikuisesti. Uusiutuvan energian rinnalle tarvitaan lisää vakaata sähköntuotantoa, eli lisää ydinvoimaa. Tulevaisuudessa Suomi voi houkutella ennennäkemättömiä teollisuusinvestointeja tarjoamalla halpaa ja vakaata fossiilitonta sähköä. Tämä voisi olla vihreiden poliittinen perintö, jos vain rohkenemme sanoa selvästi kyllä ydinvoimalle”, visioi Haavisto.

Fossiilitonta energiaa

“Suomi on saavuttamassa hiilineutraalin sähköntuotannon vuoteen 2035 mennessä. Meillä ei kuitenkaan ole suuntaviivoja tätä pidemmälle. Nyt on aika luoda kunnianhimoiset tavoitteet, joilla Suomesta tehdään fossiilittoman energiantuotannon edelläkävijä. Fossiilisen energian menettäessä asemaansa halpana energiana, avautuu uusille maille mahdollisuus ottaa haltuunsa halvan sähkön markkinat”, toteaa Nera.

“Fossiiliton energia avaa aivan uudenlaisen toimintaympäristön teollisuudelle. Investoimalla fossiilittomaan energiantuotantoon Suomella on kaikki valmiudet olla tulevaisuudessa merkittävä hiilivapaan vedyn, teräksen, ammoniakin ja kemiantuotteiden valmistaja. Fossiiliton energiantuotanto luo uusia työpaikkoja, parantaa Suomen kilpailukykyä ja rahoittaa hyvinvointivaltiota tulevaisuudessakin”, visioi Seppälä.

“Suomen on rohkeasti otettava katse tulevaisuuteen ja investoitava uusiin sähköntuotantolaitoksiin. Suomella on kaikki edellytykset rakentaa lisää tuuli- ja aurinkovoimaa sekä ydinvoimaa, kunhan poliitikoilla ja teollisuudella on yhteistä tahtotilaa luoda Suomeen uusia vientimarkkinoita ja purkaa rakentamisen jarruja”, kannustaa puheenjohtaja Haavisto.

Sähkönsäästötalkoot

Pitkän aikavälin investoinnit eivät kuitenkaan vastaa tämän hetken polttavimpaan kriisiin – tulevana talvena sähkön hinta voi nousta paikoin erittäin korkeaksi.

“Pienituloisia tulee tukea nousevien sähkölaskujen kanssa antamalla suoraa tukea nouseviin kuluihin. Samalla on tärkeää ymmärtää, kuinka sähkömarkkinat toimivat – jos poliittisilla toimilla heikennetään sähkönsäästön kannustimia, heikennämme koko Suomen tilannetta. Sähkön säästäminen on ainoa keino vähentää sähköpulan vaikutuksia, sillä sähköä ei tule seinästä, vaikka rahaa olisikin”, huomauttaa Seppälä.

“Suomi on selvinnyt 70-luvun öljykriisistä, ja samoille opeille olisi nytkin kysyntää. Esimerkiksi huonelämpötilan lasku, turhien valojen sammuttaminen niin kotona kuin yrityksissä ja julkisissa tiloissa, sekä saunomisen ja pyykinpesun ajoittaminen uusiutuvan energiantuotannon piikkeihin ovat keinoja, joilla jokainen meistä voi olla mukana talkoissa”, muistuttaa Nera.

“Myös yritysten on sitouduttava mukaan talkoisiin. Tuhannen auringon voimalla loistavat mainosvalot täytyy sammuttaa ja muukin pröystäilevä energian haaskaaminen lopettaa. Muuten ei jouluna porvarinkaan sauna lämpiä eikä ruoka paistu”, vetoaa Haavisto.

Jutun lähde: Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry


Urheilusta ja sen seuraamisesta

Muistatko vielä Tukholman Globenin, se on nykyään Avicii Areena. Tai mitä tapahtui juuri Lahdessa, kun Red Bull juoksutapahtuma valtasi Lahden suurmäen? Nykyään tapahtumia on entistä enemmän ja valikoimat sen kun laajenevat – kiitos pitkälti aikuisten lisääntyvän vapaa-ajan ja nousseen elintason. Vai olisiko sittenkin Golf se sinun valintasi, ja sitä auttamassa ovat sitten erilaiset Golf-videot. Tässä kaikessa kehityksessä ja lisääntyneessä tarjonnassa myös vastuullisuus (sustainability) on noussut aivan uusiin otsikoihin.