Vihreät: Terveyskeskuslääkäri 1500 asukasta kohden korjaisi rakenteellista lääkäripulaa ja hillitsisi kulujen kasvua

Vihreiden aluevaaliohjelman mukaan jokaista terveyskeskuslääkäriä kohden tulisi olla enintään 1 500 asukasta. Eri alueiden yhdenvertaisuutta parantava uudistus olisi kustannusvaikutukseltaan 26 miljoonaa euroa. Luku perustuu eduskunnan tietopalvelun laskelmaan.

Lääkäripula vaatii monia korjaavia toimia. Yksi korjattava ongelma on eri hyvinvointialueiden eriarvoinen tilanne siinä, kuinka paljon terveyskeskuslääkärien tehtäviä on alueen asukkaiden väkilukuun suhteutettuna, Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela toteaa.

– Jotta tämä rakenteellinen ongelma saataisiin korjattua, alueille tulisi perustaa 236 uutta terveyskeskuslääkärin tehtävää lisää, jotta kaikilla alueilla olisi enintään 1500 asukasta yhtä terveyskeskuslääkäriä kohden, Suomela esittää.

Tämä toisi eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan valtakunnan tasolla yhteensä 26 miljoonan euron kustannuksen. Toisaalta samalla voitaisiin saavuttaa säästöjä erikoissairaanhoidossa.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat 1,5-kertaistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ne ovat nyt 8 miljardia euroa. Tämä on todella huolestuttavaa niin ihmisten kuin talouden kannalta. Sairastavuuden kasvuun pitää puuttua: jonot on purettava ja jokaisen on saatava oikea apu oikeaan aikaan. Siksi terveyskeskukset pitää laittaa kuntoon. Tällä voidaan säästää riihikuivaa rahaa, Suomela sanoo.

Nykyisin terveyskeskuslääkäreitä on koko maassa noin 3 500. Asukaskohtainen määrä vaihtelee paljon alueittain. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa on yksi lääkäri noin 2700 asukasta kohden, kun taas  Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Varsinais-Suomessa lääkäri palvelee noin 1100 asukasta.

– Yhdelläkään hyvinvointialueella ei lääkärien määrää ole syytä vähentää. Vihreiden esittämä 1500 henkeä lääkäriä kohden olisi maksimiluku, jota parempaa palvelutasoa voisi ja kannattaisi tietenkin tarjota erityisesti korkeamman palvelutarpeen alueilla, Suomela lisää.

Lähde: STT Info