Velallisten asemaan tiedossa lisää helpotusta positiivisen luottotietorekisterilain voimaantulon kautta

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää tärkeänä, että hallitus on panostanut tositoimin velallisten aseman helpottamiseen hallitusohjelman mukaisesti.

Positiivinen luottotietorekisteriä koskeva laki astuu voimaan tänään 1.8. Rekisteri otetaan kuitenkin käyttöön vaiheittain, pääasiallisesti keväästä 2024 alkaen. Rekisteriä tulee ylläpitämään Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö.

– Olen tyytyväinen, että positiivinen luottotietorekisteri saatiin voimaan vielä tämän hallituskauden aikana. Rekisteri tulee olemaan tärkeä apu velallisten elämänhallintaan, koska sen avulla kansalaiset voivat olla ajan tasalla omasta taloudellisesta tilanteestaan. Se tulee myös tarjoamaan uuden keinon luottokelpoisuuden arviointiin. Tämä tulee jatkossa olemaan suuri apu ylivelkaantumisen estämiseksi, Werning toteaa.

Rekisterin käyttöönotto on vuoden 2024 keväästä alkaen, johtuen lainsäädännön valmistelusta.

– Jotta rekisteriä on mahdollista ylläpitää, tarvitaan tämä vajaan kahden vuoden siirtymäaika. Luotonantajat ja muut viranomaistahot tarvitsevat tarpeeksi valmisteluaikaa rekisterin käyttöönottoa varten, Werning huomauttaa.

Hallitus on hallituskaudellaan toteuttanut jo monia muitakin lakeja ylivelkaantumisen hillitsemiseksi.

– Aivan hallituskauden alkupuolella ensimmäisenä astui voimaan uusi tärkeä asiakasmaksulaki. Asiakasmaksulain tavoitteena on hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen mm. maksuttomuutta laajentamalla ja kohtuullistamalla maksuja. Ulosotossa oli hurja määrä sosiaali- ja terveydenhoitomaksuja, jotka menivät perintätoimiston kautta ulosottoon, kun vähävaraisilla, pienituloisilla eläkeläisillä ja lapsiperheillä ei ollut varaa näitä maksaa, Werning sanoo.

Werning muistuttaa lisäksi, että hallitus on toteuttanut myös mm. maksuhäiriömerkintöjen lyhentämisen, yritysten saatavien perintään on tiedossa parannusta, velkajärjestelyssä olevien velallisten käytettävissä olevan rahamäärän tasokorotus ja kotitalouksien velkaantumista on rajoitettu lainsäädännöllä.

-Esimerkiksi maksuhäiriömerkintä poistuu jatkossa kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietoyritykset ovat saaneet tiedon maksun suorittamisesta. Säilytysajan lyhentäminen koskee sekä yleisimpiä henkilöluottotietoja että yritysluottotietoja. Uudistus tulee voimaan joulukuun alusta. Yritysten saatavien perinnän uusi laki pitää sisällään pääsääntöisesti yrityssaatavien perintäkulut, mutta myös muu velallinen kuten esimerkiksi asunto-osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö on oikeutettu sääntelyyn samoin ehdoin. Ja velallisten käytettävissä olevaan rahamäärän 12 prosentin tasokorotus astui voimaan 1.7 alkaen, Werning täsmentää.

Näiden toimien lisäksi sosiaalinen luototus otetaan käyttöön ja sen lainsäädäntö on valmisteilla ja talous- ja velkaneuvontaan satsataan. Pikavippilainsäädäntöön on myös tiedossa kiristyksiä. Toimet eivät rajoitu tähän, vaan ulosottokaaren uudistus jatkuu syksyllä oikeusministeriön toimesta.

– Kaikki nämä hallituksen määrätietoiset toimet auttavat velallisten asemaa huomattavasti. Oli jo aikakin, että näihin epäkohtiin puututtiin ja nyt Marinin hallitus sen teki, Werning kiteyttää.

Lähtet: SDP Eduskunta / STT
Kuva: Jukka-Pekka Flander