Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sd-edustajat: TyV antoi lausuntonsa Turpo-selonteosta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan Sosialidemokraattinen valiokuntaryhmä on tyytyväinen tänään keskiviikkona valmistuneeseen lausuntoon valtioneuvoston selonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta ulkoasiainvaliokunnalle. Kansanedustajat Katja Taimela, Niina Malm, Kim Berg ja Ilmari Nurminen ovat yhtä mieltä, että asian käsittely eri valiokunnissa antaa vakaan ja asiallisen pohjan harkinnalle Suomen mahdolliselle NATO-jäsenyydelle.

– On luonnollista, että sotilaallisen liittoutumisen etuja ja haittoja pohtiva selonteko keskittyy puolustusstrategisiin kysymyksiin, ja että kriisien hallintaan liittyviä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä ei perin juurin kammata. Turvallisuustilanteen arvioinnin ja siihen varautumisen täydentyessä näihin seikkoihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota tulevissa käsittelyvaiheissa, sanoo varsinaissuomalainen valiokuntaryhmän vastaava Taimela.

Luottamus ja turvallisuus

– Luottamus ja turvallisuuden tunne ovat keskeisiä voimavaroja Suomen sisäisessä turvallisuudessa. Esimerkiksi perhe-elämän ja työelämän yhteen sovittaminen ovat yksi osa koko laajaa turvallisuuden käsitettä. Siksi on tärkeää, että sopimusyhteiskunta ei ole uhattuna myöskään sisäisesti, kun punnitaan uutta turvallisuuden sopimusrakennetta. Ratkaisun tulee tuoda arjenturvaa kaikille suomalaisille. Se ei saa lisätä radikalisoitumista ja syrjäytymistä – ei arjessa, eikä työelämässä, sanoo kaakkoissuomalainen SDP:n varapuheenjohtaja Malm.

Vaikutukset kriisinsietokykyyn ovat huolestuttavia

– Sote-henkilöstön työssä jaksamiseen ja työntekijöiden riittävyyteen tulee kiinnittää muuttuneessa turvallisuustilanteessa erityistä huomiota. Vaikutukset kriisinsietokykyyn ovat huolestuttavia, jos henkilöstö on jo ennen kriisitilanteen alkamista jaksamisen ja hyvinvoinnin sekä henkilöstön riittävyyden suhteen vaikeassa tilanteessa. Siksi on tärkeää, että sote-työntekijöiden riittävyys ja jaksaminen normaalioloissa on kiitettävää, että valmiutta myös kriiseihin on olemassa, sanoo pohjanmaalainen Berg.

– On tärkeää, että kriisin kehityspoliittiset vaikutukset arvioidaan turvallisuuspoliittisen päätöksenteon osana. Suomessa on syytä arvioida myös, miten vahvistamme kehitysyhteistyötä ja työtä ilmastonmuutoksen torjumiseen sodan heikentämän tilanteen johdosta. Venäjän hyökkäyssota, talouspakotteet ja Ukrainan satamien suluttaminen ovat viemässä köyhimmät maat kurjistumiseen, nälänhätään ja kasvavaan pakolaisuuteen, sanoo pirkanmaalainen Nurminen.

Lähde: SDP / STT