Opintotukilain muutokset lausuntokierrokselle

Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelema hallituksen esitys opintotukilain muuttamisesta on lähetetty lausunnolle. Esityksen mukaan pienituloisten perheiden opiskelijoille ryhdyttäisiin maksamaan opintotuen oppimateriaalilisää....