Suomen arpajaislaki nyt ja tulevaisuudessa

Arpajaislaki on tärkein rahapelejä koskeva laki Suomessa. Sen tarkoituksena on valvoa rahapelejä ja huolehtia, että niistä saaduista tuotoista verotetaan lain mukaisesti.

Nykyinen rahapelejä sääntelevä arpajaislaki on vuodelta 2001, mutta sitä on uudistettu viime vuosien aikana pelialan kehityksen myötä. Minkälaisia uudistuksia arpajaislakiin on tehty? Entä mikä on arpajaislain tilanne tällä hetkellä?

Arpajaislaki säätelee pelaamista

Arpajaislailla säädellään rahapelaamista Suomessa. Rahapeleillä tarkoitetaan kaikkia arpajaisia, joista on mahdollista voittaa rahaa. Arpajaislaissa ei ole merkitystä sillä, järjestetäänkö rahapelit fyysisellä kasinolla vai verkossa.

Rahapeleihin lukeutuvat:

 • Kasinopelit
 • Vedonlyönti
 • Veikkauspelit
 • Raha-automaattipelit
 • Raha-arpajaiset eli arvonnat, joissa on rahapalkintoja
 • Totopelit
 • Näiden yhdistelmät

Arpajaislain tarkoituksena on taata rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturva, estää arpajaisiin liittyvät väärinkäytökset ja rikokset sekä ennaltaehkäistä ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Arpajaislain tarkoituksena on myös huolehtia, että rahapeleistä saaduista tuotoista verotetaan lain mukaisesti.

Veikkauksella yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen  – vielä tällä hetkellä

Suomen valtion omistama rahapeliyhtiö Veikkaus Oy toimeenpanee rahapelejä Suomessa. Veikkauksella on ollut Suomessa yksinoikeus eli monopoliasema jo yli 70 vuotta. Monopoliasema tarkoittaa sitä, että Veikkaus on ainoa taho, joka saa tarjota ja markkinoida rahapelejä Suomen rajojen sisäpuolella.

Yksinoikeusjärjestelmän on katsottu olevan tehokkain keino vähentää rahapelaamisen taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä estää rahapeleihin liittyviä väärinkäytöksiä.

Veikkauksen monopoliin liittyy paljon epätietoisuutta ja vääriä uskomuksia. Veikkauksella on Suomessa niin vahva asema, että moni kuvittelee sen olevan ainoa sallittu paikka rahapelien pelaamiseen. Vaikka Veikkaus onkin ainoa, joka saa tuottaa ja markkinoida rahapelejä Suomessa, voivat suomalaiset silti pelata rahapelejä ulkomaisilla pelisivustoilla täysin laillisesti. Kansainväliset pelisivustot eivät kuitenkaan saa markkinoida palveluitaan perinteisiä viestintäkanavia, kuten televisiota tai radiota käyttäen, mutta niitä voi löytää kansainvälisiltä kasinoiden vertailusivustoilta niin kuin esimerkiksi Pikakasinotsuomi.com.

Vaikka Veikkauksella onkin monopoli, ei sekään saa silti toimia täysin mielivaltaisesti. Veikkauksen toimintaa säädellään arpajaislaissa, joka määrää muun muassa seuraavaa:

 • kaikkien pelaajien on oltava yli 18-vuotiaita
 • asiakkaiden on todistettava henkilöllisyytensä
 • alaikäisille suunnattu mainonta on kielletty
 • markkinointia on rajoitettu niin, että joidenkin pelien mainonta on sallittu ainoastaan tietyissä paikoissa, esim. raviradoilla

Veikkauksen tuotot käytetään yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen

Veikkauksen tarjoamien pelien koko tuotto käytetään kaikkien Suomessa asuvien hyväksi. Avustuskohteita on tuhansia ympäri Suomea. Avustuksilla tarjotaan suomalaisille mahdollisuuksia liikkua, harrastaa, pysyä terveenä ja tervehtyä. Pelien tuotoilla tuetaan myös monenlaista vapaaehtoistoimintaa ja autetaan arjen kriisitilanteissa.

Viime vuosien aikana Veikkauksen tuotot ovat olleet noin miljardin euron luokkaa. Tuotto jakautuu seuraavasti:

 • 53 % urheilun ja liikunnan, tieteen, taiteen ja nuorisotyön hyväksi
 • 43 % terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
 • 4 % hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen

Veikkaus ei itse vastaa tuottojen jaosta. Niistä vastaavat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä hevosurheilun ja hevoskasvatuksen osalta Maa- ja metsätalousministeriö.

Arpajaislaki uudistui vuonna 2022 – mikä muuttui?

Suomen arpajaislaki ei ole estänyt suomalaisten pelaamista ulkomaisilla pelisivustoilla. Viime vuosien aikana suomalaiset ovatkin kohdistaneet pelaamistaan entistä enemmän ulkomaisille pelisivustoille. Ulkomaisilla pelisivustoilla pelaamista ei ole kuitenkaan pystytty juuri millään keinolla valvomaan tai säätelemään.

Suomen hallitus on pyrkinyt lainsäädännön avulla ohjaamaan pelaamista vastuullisempaan suuntaan sekä vahvistamaan rahapelaamisen yksinoikeusjärjestelmää rajoittamalla ulkomaisten rahapeliyhtiöiden toimintaa. Tämän seurauksena rahapelaamista säätelevä arpajaislaki uudistui vuonna 2022.

Arpajaislain uudistuksen keskiössä oli rahapelihaittojen torjunta, arpajaislain vastaiseen markkinointiin puuttuminen ja rahapelikysynnän ohjaaminen arpajaislailla säänneltyyn tarjontaan. Tasavallan presidentti vahvisti lain 22.12.2021 ja lakimuutokset astuivat voimaan 1.1.2022.

Uusi arpajaislaki toi säännösmuutoksia seuraavien asiakokonaisuuksien osalta:

 • pakollisen tunnistautumisen laajentaminen kaikkeen Veikkaus Oy:n rahapelaamiseen
 • rahapelien markkinointia ja arpajaislain vastaista markkinointia koskeva sääntely
 • peli- ja pelaajadatan kerääminen ja hyödyntäminen rahapelihaittojen seurannassa, ehkäisyssä ja tutkimuksessa
 • pelikasinon määräaikaisen pelikiellon laajentaminen toistaiseksi voimassa olevaksi ja pelikieltojen laajentuminen Veikkaus Oy:n pelisaleihin
 • maksuliikenne-estot arpajaislain vastaisesti markkinoiville yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisille rahapeliyhtiöille
 • raha-automaattien sijoittelussa huomioitavat periaatteet ja raha-automaattien esteetön valvonta

Sisäministeriöltä kysyttiin, kuinka muutokset vaikuttavat rahapelituottoihin. Vastaus oli yksiselitteinen:

”On syytä huomioida, että rahapelituotto ei ole yksinoikeusjärjestelmämme peruste, vaan rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen. Esitetyt muutokset vähentävät arviolta Veikkaus Oy:n rahapelituottoa, koska esitetyillä vastuullisuustoiminnoilla tavoitellaan etenkin haittoja aiheuttavan pelaamisen vähentämistä.”

Tunnistautuminen ja pelirajat

Uudistettu arpajaislaki toi mukanaan pakollisen tunnistautumisen sekä asiakastietoihin lisätyt tappiorajat. Pakollinen tunnistautuminen otetaan käyttöön vaiheittain, ja kaikki pelaaminen on tunnistautunutta viimeistään vuonna 2024. Pakollinen tunnistautuminen mahdollistaa peliestojen ja -rajoitusten käyttöönoton kaikissa Veikkauksen tarjoamissa rahapeleissä.

Veikkaus Oy otti jo omaehtoisesti käyttöön pakollisen tunnistautumisen hajasijoitetuissa raha-automaateissa tammikuussa 2021 ja yhtiön omissa pelisaleissa heinäkuussa 2021.

Uudessa arpajaislaissa säädetään tunnistautuneen pelaamisen myötä pelaaja- ja pelidatan käytöstä. Veikkaus Oy:llä on velvollisuus käsitellä dataa tunnistaakseen haitallisen pelaamisen ja puuttuakseen siihen. Myös Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja THL:llä on oikeus saada Veikkaukselta dataa rahapelihaittojen seuraamiseksi ja arvioimiseksi.

Uudistetun arpajaislain myötä Veikkauksen tappioraja voi olla päivässä enintään 500 euroa. Lisäksi Veikkauksen pelejä voi pelata kuukaudessa enintään 2 000 eurolla. Rajoitusten tavoitteena on havaita ja estää alaikäisten pelaamista sekä ehkäistä ongelmapelaamista ja katkaista peliriippuvuus.

Ulkomaisten peliyhtiöiden markkinointiin tiukennuksia – Veikkaukselle laajennuksia

Vuonna 2022 voimaan astunut uusi arpajaislaki kiristi etenkin ulkomaisten rahapeliyhtiöiden mahdollisuuksia toimia Suomessa. Ulkomaiset peliyhtiöt eivät ole aiemminkaan saaneet mainostaa toimintaansa Suomessa, mutta uuden arpajaislain myötä markkinointiin on tehty entistä tarkempia tiukennuksia.

Markkinointikielto koskee uuden lain myötä elinkeinonharjoittajien lisäksi myös yksityishenkilöitä. Näitä ovat esimerkiksi vaikuttajat ja bloggarit, jotka saavat tuloja rahapelien mainostamisesta. Uusimman lakiuudistuksen myötä laki estää myös pelaajien harjoittaman epäsuoran mainonnan, kuten pelisessioiden striimauksen. Markkinointikanavia tukitaan uuden lain myötä 500–40 000 euron sakkojen uhalla.

Markkinointikieltoa rikkovat rahapeliyritykset lisätään puolestaan Poliisin mustalle listalle. Kyseisiä listalle joutuvia yrityksiä koskevat maksublokit, jotka estävät sen, etteivät suomalaiset pelaajat voi siirtää rahaa suomalaisilta pankkitilileitä listalla oleville yrityksille.

Alkuun maksublokkien oli määrä koskea talletuksia ja kotiutuksia. Sittemmin asiaan tuli kuitenkin muutos, jonka myötä maksublokit koskevat ainoastaan talletuksia ulkomaisille pelisivustoille. Näin ollen kotiuttaminen pysyy edelleen mahdollisena.

Maksublokit ovat herättäneet runsaasti kritiikkiä. Niiden käyttöönotto ja valvominen vaatii resursseja, mikä on kallista ja työlästä. Lisäksi Finanssialan toimijoiden mukaan maksublokit eivät tehoa, sillä niitä on erittäin helppo kiertää ulkomaisten maksupalveluiden kautta.

Samaan aikaan, kun uudessa arpajaislaissa rajoitettiin rankalla otteella ulkomaisten peliyhtiöiden mainontaa, laajennettiin Veikkauksen oikeuksia rahapelien mainontaan. Arpajaislain uudistus antoi Veikkaukselle luvan mainostaa urheiluvedonlyöntiä ja totoa, joiden markkinointi oli aiemmin kiellettyä. Aikaisempaan kieltoon oli syynä, että kyseiset pelityypit ovat luokiteltu helposti riippuvuutta aiheuttaviksi rahapeleiksi eli ”punaisiksi peleiksi”, joihin kuuluvat myös nettiarvat ja kolikkopelit. Vihreisiin peleihin kuuluvat sen sijaan lotto ja pahviarvat.

Kritiikkiä ja hämmennystä on nostanut se, että Veikkaukselle sallitaan urheiluvedonlyönnin mainonta, vaikka vedonlyönti lasketaan punaisiin peleihin kuuluvaksi.”

Peliautomaattien hajasijoitteluun muutoksia

Lakiuudistuksen myötä Veikkauksella on velvollisuus huomioida rahapelihaittojen ehkäiseminen hajasijoitetuiden rahapeliautomaattien parissa. Raha-automaatit on nykyään oltava sijoitettuna niin, että niiden käyttöä voidaan valvoa esteettömästi. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti alaikäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien suojaamiseen.

THL:n selvityksen mukaan rahapeliautomaattien poistaminen julkisista tiloista olisi ollut vahvin keino ehkäistä haittoja. Rahapeliautomaatit ovat yksi haitallisimmista rahapelituotteista, ja Suomessa aikuisväestöstä peräti 40 prosenttia pelaa niitä. Vertailun vuoksi muissa maissa osuus on vain muutaman prosentin.

Syynä tähän on korkea saatavuus”, Helsingin yliopiston tutkijatohtori Virve Marionneau totesi.

Arpajaislain uudistuksessa rahapeliautomaattien määrään ei kuitenkaan puututtu. Perusteluna oli se, että Veikkaus oli jo karsinut peliautomaattien määrää, jonka lisäksi pakollinen tunnistautuminen vaikuttaa merkittävästi ongelmapelaamiseen.

Veikkaukselle mahdollisuus tytäryhtiöön

Uuden arpajaislain myötä Veikkauksella on mahdollisuus perustaa tytäryhtiö yritysten välistä liiketoimintaa varten. Tytäryhtiön avulla Veikkaus voi myydä itse kehittelemiään palveluita ja digitaalisia pelituotteita, kuten nettiarpoja toisille kansallisille peliyrityksille.

Hallinto-oikeus kumosi Poliisihallituksen tekemän rahapelimainonnan kieltopäätöksen

Arpajaislain uudistus toi mukanaan entistä tarkempia tiukennuksia ulkomaisten rahapeliyhtiöiden markkinoinnille. Nyt hallinto-oikeus on kuitenkin kumonnut Poliisihallituksen tekemän rahapelimainonnan kieltopäätöksen.

Poliisihallitus kielsi 16.9.2021 sakon uhalla Eurosportia markkinoimasta rahapelejä Eurosport 1 (Finland) -televisiokanavallaan. Uhkasakon suuruus oli 800 000 euroa.

Poliisihallituksen kielto koski Ranskasta Suomeen lähetettävällä Eurosport 1 -kanavalla esitettyjä rahapelimainoksia. Poliisihallituksen mukaan rahapelimarkkinointia oli esiintynyt säännöllisesti ja merkittävin määrin jo useamman vuoden ajan, ja mainonta oli kohdennettu Suomeen ja Suomessa oleskeleville kuluttajille.

Markkinointi näkyi mainoksina Suomeen lähetettyjen tv-lähetysten mainostauoilla. Poliisihallituksen mukaan mainokset olivat Suomen arpajaislain vastaisia, sillä Suomessa Veikkauksella on yksinoikeus rahapelien markkinointiin.

Poliisihallituksen arpajaishallinnon ylitarkastaja Anna-Emilia Siren sanoi: ”Rahapelien markkinointi on arpajaislaissa tiukasti säänneltyä, jotta kuluttajia voidaan suojata rahapelihaitoilta. Rajat ylittävä arpajaislain vastainen rahapelien markkinointi pyrkii kasvattamaan rahapelaamista ja se vaikuttaa Suomen rahapelijärjestelmän tavoitteiden toteutumiseen haitallisesti.”

Hallinto-oikeudella oli kuitenkin eri näkemys. Hallinto-oikeuden mukaan Poliisihallitus rajoitti päätöksellään toisesta EU-jäsenmaasta lähetetyn televisiolähetyksen edelleen lähettämistä Suomeen. Hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan kieltopäätös oli audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön vastainen.

Hallinto-oikeus kommentoi päätöstään: ”Koska mainonta on osa televisiolähetystä, Poliisihallitus ei ollut voinut arpajaislain nojalla kieltää Eurosportia esittämästä rahapelimainoksia Eurosport 1 (Finland) -kanavallaan.”

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Rahapelaamisen tilanne tällä hetkellä  – siirrytäänkö Suomessa lisenssijärjestelmään?

Loppuvuodesta 2022 Veikkaukselta kuultiin todellinen jymyuutinen. Veikkaus ilmoitti osavuosikatsauksessaan olevansa valmis siirtymään lisenssijärjestelmään, joka on käytössä useassa muussa maassa, kuten Ruotsissa. Uutinen tuli yllätyksenä monelle, sillä vasta hiljattain uusitun arpajaislain tarkoituksena oli nimenomaan vahvistaa Veikkauksen monopoliasemaa rajoittamalla ulkomaisten rahapeliyhtiöiden toimintaa Suomessa.

Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski huomautti kuitenkin osavuosikatsauksen jälkeen, että rahapelien sääntely Suomessa koskee tällä hetkellä vain Veikkausta. Ulkomailta käsin toimivat rahapeliyhtiöt saavat sen sijaan toimia ilman rajoituksia.

Meidän kilpailijamme eivät toimi suomalaisen sääntelyn piirissä ja sen lisenssi muuttaisi. Sitten kaikki toimisivat samoilla pelisäännöillä”, Nummikoski sanoi syyskuisena keskiviikkoaamuna Ylen Ykkösaamun haastattelussa.

Veikkauksella ollaan sitä mieltä, että kilpailuasetelman tulisi olla yhdenvertainen. Ulkomaiset rahapeliyhtiöt eivät maksa tällä hetkellä verojaan Suomeen, eivätkä ne noudata Suomen arpajaislakia esimerkiksi pelihaittojen rajoittamisessa.

Veikkauksen tammi-kesäkuun 2022 osavuosikatsauksessa kävi ilmi, että Suomen digitaalinen rahapelimarkkina oli noin 520 miljoonaa euroa, josta Veikkauksen osuus oli noin 260 miljoonaa euroa. Toisin sanoen noin puolet rahoista valuu siis ulkomaisille rahapeliyhtiöille.

Meillä on Suomessa muodollisesti yksinoikeusjärjestelmä, mutta jos katsotaan digitaalista pelaamista niin Veikkauksen markkinaosuus on enää puolet. Voi jo kysyä, onko meillä oikeasti enää yksinoikeusjärjestelmää”, Nummikoski pohti.

Rahapelijärjestelmää koskeva esiselvitys valmistui huhtikuun 2023 alussa

Sisäministeriön alaisessa hankkeessa ryhdyttiin selvittämään rahapelijärjestelmän vaihtoehtoja pian Veikkauksen ilmoituksen jälkeen. Selvitys oli tarkoitus saada valmiiksi huhtikuun puoleenväliin mennessä tulevia hallitusneuvotteluja varten. Ja näin saatiinkin. Sisäministeriö vastaanotti maanantaina 17.4.2023 rahapelijärjestelmän yksinoikeusjärjestelmää koskevan esiselvityksen.

Selvityksen tavoitteena oli arvioida rahapelaamisen nykyistä yksinoikeusjärjestelmää suhteessa arpajaislain tavoitteisiin sekä tarkastella muissa maissa käytössä olevia rahapelijärjestelmiä. Selvitys koski etenkin verkossa pelattavia kasino- ja vedonlyöntipelejä.

Selvitystyön toimintasuosituksena todettiin, että Suomen nykyisen rahapelijärjestelmän sääntelyn säilyttäminen ei ole suositeltava vaihtoehto. Esiselvityksen allekirjoittivat Harri Sailas, Tuija Brax, Riitta Matilainen ja Mikko Alkio. Valtiosihteeri Akseli Koskela vastaanotti esiselvityksen.

Raportissa todettiin, että yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle hävitty rahamäärä eli pelikate on huomattava. Selvityshenkilöiden mukaan puhutaan 500–550 miljoonasta eurosta vuodessa.

Esiselvityksen tiedotustilaisuudessa rahapelijärjestelmän vaihtoehdoiksi esitettiin verkon rahapelien siirtämistä lisenssijärjestelmään tai vaihtoehtoisesti monopolin vahvistamista Norjan toimintamallin mukaisesti. Ekonomi Harri Sailas kertoi, että periaatteessa on olemassa myös kolmas vaihtoehto eli nykymallilla jatkaminen, mutta työryhmän arvion mukaan tämä on vaihtoehdoista heikoin.

Olemme tienhaarassa. Olemme sitä mieltä, että jotain pitää tehdä.”, Sailas sanoi.

Esiselvityksen mukaan lisenssijärjestelmän piiriin lukeutuisivat lähtökohtaisesti verkon kasinopelit ja vedonlyönti. Veikkauksen yksinoikeuden piiriin jäisivät rahapeliautomaatit, fyysiset kasinot, kivijalassa tapahtuva vedonlyönti ja arvat sekä lotto- ja arvontapelit kanavasta riippumatta.

Esiselvityksessä todettiin, että ”Lisenssijärjestelmässä olisi todennäköisesti mahdollista saavuttaa nykytilannetta korkeampia kanavointiaste online-rahapeleissä.”

Korkean kanavointiasteen saavuttaminen on kuitenkin viime kädessä riippuvaista lisenssijärjestelmän yksityiskohtaisesta sääntelystä ja rahapelituottojen verotuksesta. Lisäksi lisenssijärjestelmässä korkeaa kanavointiastetta on tuettava järjestelmän ulkopuoliseen lainvastaiseen pelitarjontaan kohdistuvilla rajoituksilla.

Raportissa korostettiin, että rahapelihaittojen ehkäisemisen ja vähentämisen on säilyttävä rahapelipolitiikan johtavana tavoitteena myös mahdollisessa lisenssijärjestelmässä. Tämä edellyttää rahapelimarkkinoinnin tiukkaa sääntelyä ja laajaa toimenpidekokonaisuutta rahapelihaittojen ennaltaehkäisemiseksi. Yksi mahdollisen lisenssijärjestelmän edellytyksistä on myös tehokkaan viranomaisvalvonnan edellyttämien resurssien varmistaminen.

”Jos tämä puoli ei hoidu, on parempi unohtaa lisenssijärjestelmä.”

Lisenssijärjestelmän suunta selvinnee uuden hallituksen muodostuttua

Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekosken mukaan on tärkeää, että lisenssijärjestelmä saadaan tulevaan hallitusohjelmaan. Silloin muutos olisi mahdollista toteuttaa hallituskauden lopulla 2026.

Vaaleissa suurimmaksi puolueeksi noussut kokoomus on vaatinut Veikkauksen ohella myös Alkon ja apteekkien monopolien murtamista. Veikkauksen monopoli olisi kuitenkin näillä näkymin murtumassa ensimmäisenä, mahdollisesti peräti jo alkaneen vaalikauden aikana.

Jopa monopolin vankkumattomiin tukijoihin kuulunut Sdp on aiemmin kertonut näkevänsä hyviä puolia siinä, että digitaaliset rahapelit siirtyisivät lisenssimalliin. Puolueessa on käyty aiheesta keskusteluja.

Sarekosken arvion mukaan suomalaisen yhteiskunnan kannalta lisenssijärjestelmään siirtyminen olisi huonoimmillaan neutraali, todennäköisesti kuitenkin lievästi positiivinen.

Jos Suomi perisi ulkomaille hävityistä puolesta miljardista 20–30 prosentin arpajaisveron, valtion verotuotot kasvaisivat 100-150 miljoonaa euroa. Lisäksi lisenssitoimintaa täällä pyörittävät tytäryhtiöt toisivat Suomeen aktiviteettia ja välillisiä verotuloja.”

Lisenssijärjestelmän myötä mikä tahansa toimija voisi järjestää Suomessa rahapelejä, kunhan hakee lisenssin eli toimiluvan ja maksaa lisenssimaksun valtiolle. Näin ollen Suomeen saataisiin lisää työpaikkoja sekä lisätuloja lisenssimaksujen myötä. 

Lisenssijärjestelmän myötä Suomen valtio voisi myös itse määrittää säännöt ulkomaisille rahapeliyhtiöille samalla tavalla kuin Veikkaukselle. Se voisi esimerkiksi määrittää pakolliset tappiorajat ja rajoittaa erilaisten kasino- ja vedonlyöntibonusten jakamista pelaajille. Näin se voisi ennaltaehkäistä helpommin rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja. Kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus tulee linjaamaan, mitä tehdään valtion rahapelimonopo