Sote-rakenteiden lisäksi myös palvelujen sisällöt uudistuvat

Maakunta- ja sote-uudistuksen lainvalmistelun rinnalla on tehty mittavaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällön uudistustyötä.

Alueellisissa hankkeissa on luotu uusia kokonaisuuksia ja toimintamalleja eri väestöryhmille suunnattuihin palveluihin, sekä toteutettu erilaisia kokeiluja.

Palvelut paremmin asiakkaan saataville

Koti- ja omaishoidon, lasten, nuorten ja perheiden sekä osatyökykyisten työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelujen uudistamisen tarkoituksena on varmistaa, että näille väestöryhmille suunnatut palvelut ja tuki muodostavat asiakaslähtöisiä kokonaisuuksia.

Palvelukokonaisuuksissa erityyppiset ja eri toimijoiden tuottamat palvelut on sovitettu yhteen. Yksittäisen kansalaisen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että palvelut ovat saatavilla yhden luukun periaatteella, hoitoon pääsee ajoissa ja siirtyminen palvelusta toiseen sujuu.

Palvelukokonaisuuksia ovat esimerkiksi perhekeskukset, jotka kokoavat kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhteen.

Yhdenvertaisemmat palvelut asuinpaikasta riippumatta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakunnan järjestämisvastuulle voidaan paremmin turvata yhdenvertaisemmat palvelut eri puolilla Suomea.

Erityisesti koti- ja omaishoidossa yhdenvertaisten palvelujen saaminen asuinpaikasta riippumatta on tärkeää, koska Suomi ikääntyy vauhdilla ja alueelliset erot palvelujen tuottamisessa ovat nyt suuria.

Digitalisaatio ja etäyhteydet mahdollistavat palvelujen saatavuuden myös pitkien välimatkojen maakunnissa. Digitalisaation avulla asiakkaat voivat osallistua myös omien palvelujensa kehittämiseen.

Kärkihankkeet päättyvät vuoden 2018 lopussa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöjä on uudistettu hallituksen viidessä kärkihankkeessa, jotka päättyvät vuoden 2018 lopussa. Kärkihankkeiden tuloksia ja kokemuksia julkaistaan syksyn 2018 aikana, ja niitä voidaan hyödyntää kaikissa maakunnissa. Parhaillaan on käynnissä myös kärkihankkeiden ulkoinen arviointi.