SOSTE julkisti eduskuntavaaliteesinsä: Uudistetaan perusturvaa, investoidaan työllisyyteen ja vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on julkaissut teesinsä tuleviin eduskuntavaaleihin ja niitä seuraaviin hallitusohjelmaneuvotteluihin. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli. Kestävillä päätöksillä nämä tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

”Seuraava hallitus on paljon vartijana. Agendalla tulee olla perusturvan uudistaminen, työllisyys sekä maakunta- ja sote-uudistuksen loppuun saattaminen. Lisäksi hallituksen tulee vahvistaa kansalaistoiminnan mahdollisuuksia ja terveyden edistämistä. Oikeilla päätöksillä voidaan lisätä ihmisten hyvinvointia ja säästää rahaa. Toivon että tähän löytyy poliittista tahtoa”, linjaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Nykyinen perusturva ei kaikin osin ole tarkoituksenmukainen. Sosiaali- ja terveysjärjestöt näkevät perusturvan keskeisimpinä ongelmina järjestelmän monimutkaisuuden ja byrokraattisuuden, sen hitaan reagoinnin ihmisten muuttuviin elämäntilanteisiin ja ihmisten putoamisen eri etuuksien väliin sekä perusturvan alhaisen tason.

”Sote-uudistuksen jälkeen Suomessa tarvitaan sotu-uudistus. Perusturva tulee nostaa kohtuullisen minimin mukaisen elintason takaavalle tasolle, huomioida muuttuva työelämä, vähentää byrokratialoukkuja, tukea työllistymistä sekä mahdollistaa myös osatyökykyisten työllistyminen”, toteaa pääsihteeri Kiukas.

Myös työllisyys on keskeinen kysymys tulevissa vaaleissa. Suotuisasta kehityksestä huolimatta vuoden 2017 lopussa Suomessa oli yli 160 000 pitkäaikaistyötöntä. Lisäksi osatyökykyisten työmarkkina-asema on Suomessa heikko.

”Seuraavan hallituksen tulee asettaa työllisyysasteen nostaminen yhdeksi kärkitavoitteekseen. Tämä edellyttää huomion suuntaamista osatyökykyisiin ja vaikeasti työllistyviin. Osatyökykyisten heikko asema Suomessa on kansallinen häpeäpilkku. Osatyökykyisten työllistäminen tulee huomioida julkisissa hankinnoissa ja välityömarkkinoita tulee vahvistaa”, sanoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Hyvinvointia luodaan myös kansaterveyttä tukevilla veroratkaisuilla.

”Alkoholi- ja tupakkaverojen lisäksi Suomessa tulee ottaa käyttöön kansanterveysperustainen epäterveellisten elintarvikkeiden suolaan, sokeriin ja tyydyttyneeseen rasvaan perustuva haittavero. Verotus on tutkitusti kustannustehokas tapa edistää kansanterveyttä. Tämä tulee ottaa täysimääräisesti käyttöön”, sanoo SOSTEn Vertti Kiukas.

Vahva ja vapaa kansalaisyhteiskunta on demokratian, sosiaalisen pääoman syntymisen ja yhteiskuntarauhan edellytys. Tulevan hallitusohjelman tulee vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä.

”Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset tulee varmistaa uudistamalla rahapelituotoista maksettavien järjestöavustusten myöntämisperiaatteet. Uudistus tulee toteuttaa yhteistyössä järjestöjen kanssa ja sen tavoitteina tulee olla byrokratian vähentäminen, avoimuus ja järjestöjen autonomian kunnioittaminen”, linjaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Tutustu SOSTEn eduskuntavaalitavoitteisiin.