Sisäministeriö päätti Kriisinhallintakeskuksen siirrosta Helsinkiin

Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) siirtyy Kuopiosta Helsinkiin. Sisäministeriö päätti siirrosta 5. heinäkuuta. Kriisinhallintakeskus on yksi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimeenpanija. Suomen aseman vahvistaminen kansainvälisessä kriisinhallinnassa pitää tehdä yhdessä kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan kumppaneiden ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tähän parhaat mahdollisuudet on Helsingissä.

Alueellistamisen koordinaatioryhmä käsitteli Kriisinhallintakeskuksen sijoituspaikkaa kokouksessaan 29.6. sisäministeriön tekemän sijoittamisselvityksen perusteella. Sijoittamisselvityksessä verrattiin Helsinkiä, Säkylää ja Tamperetta Kriisinhallintakeskuksen nykyiseen sijaintipaikkaan Kuopioon.

Lausunnossaan koordinaatioryhmä katsoi, että sisäministeriön sijoituspaikkaehdotuksessa on kattavasti arvioitu asetuksen tarkoittamia toiminnallisia, taloudellisia, alueellisia ja henkilöstöön liittyviä vaikutuksia. Päätöksen mukaan sijoittamisselvityksestä käy selvästi ilmi, että toiminnalliset seikat puoltavat selvästi Kriisinhallintakeskuksen sijoittamista Helsinkiin. Alueellistamisen koordinaatioryhmä edellytti, että vaikka asian ratkaisu kuuluu sisäministeriön toimivaltaan, sen on kuitenkin harkittava tarvetta siirtää asia valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi.

Perustuslain ja valtioneuvostolain mukaan laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat on siirrettävä valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi. Kriisinhallintakeskuksessa on noin 20 työntekijää. Kuopion seudulla on noin 2700 valtion työpaikkaa. Kokonaisharkinnan jälkeen sisäministeriö päätyi siihen, ettei Kriisinhallintakeskuksen sijaintipaikkapäätös ole tällainen laissa tarkoitettu laajakantoinen ja periaatteellisesti tärkeä asia, vaan päätös voidaan tehdä sisäministeriössä.

Siirtoa aletaan valmistella välittömästi. Käytännössä sijaintipaikan muutosta edeltää noin kahden vuoden siirtymävaihe.

Kriisinhallintakeskus on siviilikriisinhallinnan ja kansainvälisen pelastustoiminnan osaamiskeskus. Sen päätehtäviä ovat nykyisin asiantuntijoiden koulutus ja rekrytointi kansainvälisiin siviilikriisinhallinnan ja pelastustoimen tehtäviin, logistisista ja materiaalisista valmiuksista vastaaminen sekä alaan liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Päätös Kriisinhallintakeskuksen sijaintipaikan siirrosta