SDP:n Tuomioja: Kehitysrahoituksen 0,7-tavoitteesta on pidettävä kiinni

SDP:n kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomiojan mukaan hallituksen kehysriihen päätökset tukevat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteita. Hallitus päätti kehysriihessä mm. 21,5 miljoonan euron panostuksesta Suomen vuoden 2025 Etyj-puheenjohtajuuteen.

 – On tärkeää, että Suomi pitää kiinni on kehitysrahoituksen nostamisesta YK:n tavoitteiden mukaiseen 0,7 prosenttiin BKTL:stä. Kehityspolitiikan ylivaalikautisessa selonteossa tavoitevuodeksi on määritelty 2030 ja eduskunta vahvisti tämän tavoitteen selonteon käsittelyn yhteydessä. Marinin hallituskaudella Suomi on panostanut vahvasti kehityksen ja vakauden edistämiseen maailmalla kehitysyhteistyön keinoin. Nyt päätetty 5 miljoonan euron leikkaus varsinaiseen kehitysyhteistyöhön on valitettava, mutta kokonaiskuvassa rahoituksen nousu-ura pysyy, Tuomioja sanoo.

Tuomiojan mukaan Ukrainan kriisi ja kiristynyt kansainvälinen tilanne edellyttää vahvaa tukea monenkeskiselle, sääntöperustaiselle yhteistyölle. Suomi kanavoi kehitysyhteistyövaroista rahoitusta niin YK-järjestöille ja muille kansainvälisille toimijoille kuin suomalaisille kansalaisjärjestöille.

– Nyt jos koskaan on välttämätöntä edistää vuoropuhelua, kehitystä ja vakautta kaikkialla maailmassa. Suomen Etyj-puheenjohtajuus vuonna 2025 on tärkeä kansainvälisen vaikuttamisen paikka ja siihen osoitettu 21,5 miljoonaa euroa tukee Suomen roolia sillanrakentajana, Tuomioja kommentoi.

– Suomen kehityspolitiikan on oltava pitkäjänteistä ja rahoituksen ennustettavaa, jotta niiden vaikuttavuus on mahdollisimman suurta, Tuomioja lisää. 

Lähde / Kuva: STT / SPD


Muita mielenkiintoisia aiheita muualta luettavaksi

Koe kaupunki uudella tavalla – vuokraa sähköpotkulauta

Sähköpotkulauta vuokraus on nopeasti kasvava trendi kaupungeissa ympäri maailman. Se tarjoaa helpon ja ympäristöystävällisen tavan liikkua kaupungissa, ilman tarvetta omistaa omaa ajoneuvoa. Sähköpotkulaudat ovat myös erittäin käteviä lyhyiden matkojen tekemiseen ja niitä voi helposti vuokrata monilta eri yrityksiltä. Vuokraamalla sähköpotkulaudan voit kokea kaupungin uudella tavalla, välttää ruuhkia ja nauttia liikkumisesta vaivattomasti.

Maamme laulu – kansallishymni joka yhdistää suomalaisia

Maamme laulu on Suomen kansallislaulu ja yksi maamme merkittävimmistä kulttuuriperinnöistä. Sen sanoitukset ovat syvällisiä ja kauniita, ja ne kertovat Suomen luonnosta ja historiasta. Maamme laulu yhdistää suomalaisia eri puolilta maata ja on tärkeä symboli kansallisen yhtenäisyyden kannalta. Sitä lauletaan juhlapäivinä, koulujen tilaisuuksissa ja monissa muissa tilanteissa, joissa halutaan juhlistaa suomalaisuutta. Maamme laulu on osa Suomen historiaa ja kulttuuria, ja se jatkaa elämäänsä tärkeänä osana suomalaista identiteettiä.

Pikku Finlandia

Pikku Finlandia edustaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukaista rakentamista, sillä se on rakennettu siirrettävistä ja uudelleen käytettävistä puumoduuleista. ”Puu on vastuullinen rakennusmateriaali se sitoo hiiltä koko rakennuksen elinkaaren ajan.