SDP:n Paula Werning: Euroopan komissio ehdottaa uudistusta kuluttajaluottosääntelyyn

Kuva: Jukka-Pekka Flander

Kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Paula Werning (sd.) pitää erittäin positiivisena Euroopan komission ehdotusta uudeksi lainsäädännöksi, jolla parannetaan kuluttajaluottoihin liittyvää kuluttajansuojaa EU:ssa.

Tavoitteena on myös torjua kuluttajien ylivelkaantumista sekä varmistaa, että kuluttajaluottojen tarjonta EU:n sisämarkkinoilla toimii sujuvasti.

– Esimerkiksi kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä sovellettaisiin myös korottomiin ja kuluttomiin luottoihin sekä nykyistä laajemmin leasing- ja vuokrasopimuksiin. Lisäksi luotonantajien ja luotonvälittäjien tulisi antaa luottoa koskevat tiedot vähintään päivää ennen kuin kuluttaja sitoutuu luottosopimukseen. Pidän tärkeänä myös sitä, että jatkossa luotonantajien ja -välittäjien tulisi muun aineiston lisäksi toimittaa kuluttajille yhden sivun mittainen yhteenvetolomake. Siinä tulee esittää luottoa koskevat perustiedot selvästi, Werning toteaa.

Myös kuluttajan luottokelpoisuuden arvioinnin sääntelyä tarkennetaan. Lisäksi kaikkien jäsenvaltioiden tulee määrittää luottojen koroille tai kuluttajalle aiheutuville luoton kokonaiskustannuksille ylärajat. Uutta ehdotuksessa on lisäksi se, että rekisteröinnin piiriin tulisi ottaa myös muun muassa luotonvälittäjät.

– Näillä uudistuksilla on merkittävä parantava vaikutus kuluttajasuojaan sekä ylivelkaantumisen estämiseen, Werning sanoo.

EU-direktiiviuudistuksen lisäksi kuluttajaluottoja koskevaa kansallista lainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan näitä muutoksia sekä seurantaryhmän seuraamaan ja arvioimaan kuluttajaluottotyöryhmän työtä.

Werning toteaa näiden toimien toteutuessa vähentävän luottojen aiheuttamia ongelmia sekä estävän luotonottoon ja maksamiseen liittyviä väärinkäytöksiä.

– Työryhmän tehtävänä on muun muassa selvittää kuluttajaluottojen korkokaton alentamista pysyvästi sekä tiukentaa luottojen markkinointia koskevaa sääntelyä. 

Lähde: STT Info

Comments are closed.