SDP:n Matias Mäkynen: “Verkon kuvalaudoilta nousevaan naisvihaan puututaan”

Sdp:n varapuheenjohtajan, kansanedustaja Matias Mäkysen mielestä sukupuoleen perustuva viha ja maalittaminen ovat niin vakavia loukkauksia sananvapautta, demokratiaa ja ihmisarvoa vastaan, että ne kaventavat julkista keskustelua. Sen vuoksi hallituksen esitys rangaistusten koventamisesta tästä syystä on tervetullut lisä demokratian ja sananvapauden puolustamiseen.

Hallituksen esityksen mukaan rikoksesta määrättävää rangaistusta voitaisiin koventaa, jos teko johtuu uhrin sukupuolesta silloin, kun kyseessä on törkeä kunnianloukkaus, laiton uhkaus tai julkinen kehottaminen näihin rikoksiin.

– Tiettävästi missään muussa maassa ei ole otettu sukupuolta ja sen moninaisuutta rikoksen koventamisperusteeksi. Suomi on siis tässä edelläkävijä, Matias Mäkynen toteaa.

Rangaistuksen koventamisperusteissa mainittuja vihamotiiveja ovat tätä nykyä mm. etninen syntyperä, seksuaalinen suuntautuneisuus ja vammaisuus. Uhrin sukupuoleen liittyvän vaikuttimen lisäämisestä rangaistuksen koventamisperusteeksi on sovittu Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa.

Mäkysen mukaan joissakin tilanteissa henkilön ulkoinen ominaisuus kuten sukupuoli voi olla rikollisen teon ainoa tai voimakkain syy.

– Sukupuoleen kohdistuvasta vihasta johtuva rikos saattaa aiheuttaa uhrille vakavia pelkotiloja. Laittoman uhkauksen tai vainoamisen kaltaiset rikokset ovat erityisen haitallisia, jos niiden kohteeksi joutuminen muodostuu esteeksi osallistua julkiseen keskusteluun. Järjestelmällinen häirintä, uhkailu ja maalittaminen uhkaavat sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä, hän sanoo.

Vaikka rikoslaki on sinänsä sukupuolineutraali, käytännössä naiset joutuvat Mäkysen mukaan miehiä useammin sellaisen häirinnän, uhkailun tai yksityisyyttä loukkaavien tekojen kohteeksi, joiden törkeimmillään voidaan katsoa osoittavan sukupuoleen kohdistuvaa vihaa. 

– Esimerkiksi verkkoviha on valitettavan yleistä nykyään. Keskustelupalstoilla, erityisesti kuvalaudoilla, kyse on usein puhtaasta naisvihasta. Verkkovihan on nähty motivoivan myös väkivaltaa. Sukupuoleen kohdistuvaa vihaa on siis perusteltua arvioida lainsäädännössä samoin kuin rasismia. Siksi hallituksen lakiesitys tulee näinä someaikoina todella tarpeeseen, Mäkynen sanoo.

Lähde: STT Info