SDP:n Matias Mäkynen: Purran leikkausvimma pitkittää taantumaa ja heikentää julkista taloutta

– Tämän riskin ovat todenneet useat ekonomistit. Nyt on tärkeää huolehtia siitä, että ihmisten ostovoima säilyy. Pienituloisten toimeentuloon kohdistuvat leikkaukset ovat tästä näkökulmasta katsottuna huonointa mahdollista politiikkaa, koska ne kasaantuvat epäoikeudenmukaisesti lapsiperheille ja muille hyvin vaikeassa asemassa oleville.

Mäkynen muistuttaa, että pienituloisten ihmisen tulot menevät suoraan kulutukseen, joten heihin kohdistuvat leikkaukset ovat myös suoraan pois kulutuksesta ja sen myötä syventävät taantumaa.

 – Onkin huolestuttavaa, että Purran leikkausvimma ei ota laantuakseen, vaan hän vaatii tänään Helsingin Sanomissa jo uusia leikkauksia lapsiperheille, vaikka jo nyt päätetyt suuret leikkaukset ovat osoittautumassa tehottomaksi tavaksi tasapainottaa taloutta. Hallituksen huonosti kohdentamat leikkaukset esimerkiksi sote-palveluissa ja sosiaaliturvassa eivät tuo kestäviä säästöjä, vaan päinvastoin kasvattavat kuluja muualla. Tästä SDP varoitti jo ennen vaaleja.

Pienituloisilta leikkaamisen sijasta nyt olisi tärkeämpää keskittyä kasvun luomiseen, toteaa Mäkynen.

 – Akuuttia on saada nopeasti uskottava paketti rakennusalan tukemiseen, jotta rakentaminen saadaan pidettyä liikkeellä ja kriisin leviäminen muille aloille estetään. Yhtä tärkeää on huolehtia pitkän aikavälin kasvusta eli investoida tutkimukseen, tuotekehitykseen, innovaatioihin ja koulutukseen.

Mäkynen painottaa, että TKI-toimintaan budjetoidut rahat on käytettävä tasapainoisesti korkeakoulujen perustutkimuksen ja yritysten tekemän innovaatiotoiminnan välillä. Hallituksen on myös ymmärrettävä, ettei parlamentaarisesti sovittua TKI-rahoitusta voi juurikaan suunnata koulutuksen rahoittamiseen, vaan koulutusta on rahoitettava erikseen.

 – Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa rahoitus on kohdentumassa lähinnä yrityksille, ja perustutkimuksen osuus on jäämässä vähäiseksi. Tämä on tulevan kasvun kannalta kestämätöntä ja vesittää Suomen mahdollisuudet menestyä kansainvälisessä kilpailussa.

Jos Suomi haluaa menestyä tulevaisuudessa, hallituksen on budjettiriihen päätöksillä huolehdittava myös koulutuksen laadusta ja osaavan työvoiman saatavuudesta varmistamalla riittävät resurssit kaikilla koulutusasteille. Lisäksi kasvun kannalta on välttämätöntä perua maahanmuuton kiristykset, Mäkynen sanoo.

 – Erityisen tärkeää on perua Suomen maineelle jo isoa haittaa tehnyt kolmen kuukauden maasta poistumisen sääntö, jonka myötä moni ei uskalla asettua Suomeen. Ehdotus on harmillisen irrallaan todellisuudesta ajassa, jossa moni rekrytointiprosessikin kestää yli kolme kuukautta. Hallitukselta toivoisi näissä asioissa parempaa ymmärrystä.

Lähde: Matias Mäkkynen / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP