SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Minne katosivat diabeteshoitajat – Ilman motivoituneita osaajia ei sote-uudistus voi onnistua

Tänään maailman diabetespäivänä kysytään: ”Mihin diabeteshoitajani katosi?”. Suomessakin on yleistynyt ilmiö, jossa diabeteshoitajien vakansseja korvataan yleishoitajilla. Diabeteshoitajan vastaanotolle ei kaikkialla enää yksinkertaisesti pääse. Tämä vaikeuttaa diabeteksen hyvää hoitoa.

Tulevissa hyvinvointialuevaaleissa valitaan päättäjät, joilla on valtaa vaikuttaa myös diabeteksen hoitoon. Diabeteksen hoidossa potilaan, diabeteshoitajan ja diabeteslääkärin saumaton yhteistyö on välttämätöntä. Jokainen ymmärtää, että hyvässä hoidossa oleva diabetes on sekä asiakkaan että terveydenhuollon rahoittajan etu.

Kannan huolta diabeteshoitajien lisäksi myös muista erikoisosaajista, kuten reumahoitajista ja muistihoitajista. Sairaanhoitajien peruskoulutuksen jälkeinen erikoistumiskoulutus on saatava nopeasti kuntoon, sillä sote-uudistus ei voi onnistua ilman näitä erityisosaajia. Sairaanhoitajien peruskoulutus ei anna riittävää valmiuksia toimia esimerkiksi diabetes- reuma- tai muistihoitajana.

Valtakunnallisesti määritellyt osaamistavoitteet ja riittävän laaja, vähintään 30 opintopisteen erikoistumiskoulutus takaavat laadukkaan osaamisen ympäri maata. Näissä erityistehtävissä eivät lyhyet kurssit riitä, vaan koulutuksessa on oltava mahdollisuus erikoistumiseen. ”Kaikki tekevät kaikkea”- toimintatapa ei palvele asiakkaita ja heidän hyvää hoitoaan. Tämä on myös työntekijöiden urakehityksen ja samalla työmotivaation kannalta erittäin tärkeää.

Lähde: STT Info
Kuva:  Jukka-Pekka Flander