SDP:n Kymäläinen: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma etenee

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tyytyväinen siihen, että luonnos 12-vuotiseksi valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi on saatu valmiiksi. Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti tänään suunnitelmaluonnoksen valtioneuvoston hankeikkunassa. Julkistuksen myötä luonnos lähetetään vaikutusten arviointiin ja lausuntokierrokselle.

– Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tarkastellaan sekä liikennejärjestelmän nykytilaa että visiota sen kehittämiseksi aina vuoteen 2050. Lisäksi suunnitelmassa asetetaan valtion ja kuntien toimenpideohjelma seuraavalle 12 vuodelle siitä, miten liikennejärjestelmää kehitetään kaikkien eri liikennemuotojen osalta. Suunnitelmaan sisältyy myös valtion rahoitusohjelma, suunnitelman valmistelua ohjaavan parlamentaarisen työryhmän varapuheenjohtaja Kymäläinen kertoo.

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan vuosille 2021–2032. Siitä on tarkoitus päättää ensi vuoden keväällä. Hallituskausittain päivitettävän 12 vuodeksi kerrallaan laadittavan suunnitelman valmistelusta sovittiin kaikkien puolueiden kesken jo viime hallituskaudella. Sen laatiminen perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

– Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on tärkeä ennen kaikkea liikennejärjestelmämme pitkäjänteisen ja ennustettavan kehittämisen näkökulmasta. Siitä hyötyä niin alueiden elinvoimaisuuden, elinkeinoelämän toiminnan, ilmastotavoitteiden kuin kansalaisten arjenkin kannalta. Yli hallituskausien ulottuvan suunnitelman ansiosta pääsemme eroon infran kehittämisen tempoilevasta luonteesta ja siltarumpupolitiikasta. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman myötä Suomen liikennejärjestelmää kehitetään pitkällä tähtäimellä kiinnittäen huomiota alueelliseen saavutettavuuteen, kestävyyteen sekä tehokkuuteen, jotka parlamentaarinen ohjausryhmä on linjannut suunnitelman tavoitteiksi, Kymäläinen päättää.

Lähde: STT Info


Muuta luettavaa muualta

Haluatko sijoittaa asuntoon – Tutustu sijoitusasuntolainaan

Hyvin ja tarkasti valittu sijoitusasunto on järkevä ja pitkäaikainen sijoituskohde. Parhaassa tapauksessa asunnon vuokratulot riittävät kattamaan lainanlyhennykset kokonaan ja asunnon arvonnoususta on mahdollista saada merkittävää lisätuottoa. Lisäksi sijoitusasunnon korkokulut ovat verovähennyskelpoisia. Tutustu sijoitusasuntolaina aiheeseen tarkemmin.

Somemarkkinointi – tavoita asiakkaasi sosiaalisessa mediassa

Somemarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa asiakkaat sosiaalisen median kanavissa. Somemarkkinoinnin avulla yritykset voivat lisätä brändin näkyvyyttä, luoda vuorovaikutteista sisältöä ja tavoittaa uusia asiakkaita. Somemarkkinoinnin avulla voidaan myös rakentaa yhteisöllisyyttä ja asiakassuhteita. Somemarkkinointi tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen, mutta menestyminen vaatii kohderyhmän tuntemusta ja jatkuvaa sitoutumista. Kun somemarkkinointi on toteutettu oikein, se voi tuoda merkittäviä tuloksia ja kasvattaa yrityksen myyntiä ja brändin arvoa.