SDP:n Kymäläinen: Polttoaineveroa ei koroteta

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) haluaa painottaa, että Sanna Marinin (sd.) hallitus etenee liikenteen päästöjen vähentämisessä oikeudenmukaisesti. Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on tänään julkaissut loppuraporttinsa liikenteen verotuksen uudistamistarpeista. Työryhmä on tarkastellut liikenteen verotusta kokonaisuutena päästövähennysten sekä veropohjan turvaamisen kannalta.

– On syytä huomata, että tänään julkaistu raportti on työryhmän ehdotus, ei hallituksen esitys. Hallitus ei ole korottamassa polttoaineveroa. Tavoitteenamme ei ole rajoittaa autoilua vaan päästöjä. Lähtökohtana on se, että ihmisille ja yrityksille luodaan kannusteita ohjata liikkumistaan kestävämpään suuntaan. Tähän ei päästä yhden keinon avulla, vaan tarvitsemme monipuolista keinovalikoimaa. Ennusteen mukaan jopa kolme neljäsosaa liikenteen päästövähennystavoitteesta saavutetaan jo nyt käytössä olevilla toimilla, joten enää tarvitaan viimeinen ponnistus, Kymäläinen muistuttaa.

Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Tähän tavoitteeseen sitoutuivat viime hallituskaudella kaikki eduskuntapuolueet. Valtaosa päästövähennystarpeista kohdistuu tieliikenteeseen, josta aiheutuu noin 94 prosenttia kotimaan liikenteen päästöistä. Tiukkoihin päästövähennyksiin on sitouduttu kaikissa EU-maissa. Hallitusohjelman mukaisesti tänä keväänä on tehty valtioneuvoston periaatepäätös kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä eli fossiilittoman liikenteen tiekartasta.

– Fossiilittoman liikenteen tiekartassa luodaan näkymä siitä, miten ilmastotavoitteisiin päästään. Tähän tarvitaan niin fossiilisten polttoaineiden korvaamista, autokannan uudistamista, liikennejärjestelmän tehostamista kuin EU:n tiukentuvia päästönormejakin. Keskeistä on, että päästövähennysten yhteydessä huolehditaan sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, Kymäläinen päättää.

Lähde: STT Info