SDP:n Kvarnström Pohjolan päivänä: Helsingin sopimus on uudistettava

Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) nostaa Pohjoismaiden päivänä 2022 esille tarpeen vahvistaa perusteellisesti pohjoismaista yhteistyötä päivittämällä Helsingin sopimus uudelleen ja antaa Pohjoismaiden neuvostolle enemmän todellista valtaa.

Helsingin sopimuksen solmimisesta on tänään kulunut 60 vuotta. Lisäksi nyt vietetään Pohjoismaiden neuvoston 70. toimintavuotta. Tämä tapahtuu aikana, jolloin Venäjän isku Ukrainaa vastaan on muuttanut koko Euroopan turvallisuuspoliittista tilannetta.

– Pohjoismainen yhteistyö toimii tässä kriisissä paremmin kuin pandemian hallinnassa, jossa jokainen maa on hoitanut omia toimiaan ja pohjoismaiset raja-alueet ovat kärsineet. Samalla tarve pohjoismaisen yhteistyön syventämiseen ja vahvistamiseen säilyy ja itse yhteistyöraameja on mielestäni tarpeen tarkistaa, jotta se olisi mahdollista, Kvarnström korostaa ja huomauttaa että yhteistyön on oltava enemmänkin kuin vain tiedonvaihtoa – enemmän yhteistyötä ja yhtenäistä toimintaa.

Kvarnströmin mukaan Pohjoismaiden neuvosto tarvitsee nykyistä enemmän välineitä ja valtaa, kun nykypäivänä käytettävissä on yhteistyöaloitteita ja neuvonantoa Pohjoismaiden ministerineuvostolle sekä valiokuntien omia selvityksiä.

– Kaikki tämä on hyvää ja tärkeää. Jos toimivaltaa ei kuitenkaan lisätä, ei yhteistyön syventämiselle ole perusteita tai tukea. Vaarana on, että kyseessä on enemminkin hallinnoitava perintö, kuin tie tulevaisuuteen. Paikallaan seisominen on kuin menoa taaksepäin. Tällä en tarkoita sitä, että pohjoismainen yhteistyö olisi pysähtynyt nykyisissä yhteistyöpuitteissa. Sitä kehitetään esimerkillisesti, mutta puitteissa, joita on laajennettava ja vahvistettava, jotta todellisesta yhtenäisyydestä ja täysin yhdentyneestä alueesta tulee vision mukainen.

Lähde: STT
Kuva: Jukka-Pekka Flander