SDP:n Kristiina Salonen kesäkokouksessa: Oppivelvollisuuden laajennus on historiallinen uudistus

SDP:n eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Kristiina Salonen pitää oppivelvollisuuden laajentamista ja toisen asteen maksuttomuutta peruskouluun verrattavissa olevana ”historiallisena uudistuksena”.

– Koronakriisi on jopa lisännyt tarvetta syrjäytymistä vähentäville ja työllisyyttä lisääville hankkeille. Oppivelvollisuuden laajentaminen on juuri tällainen hanke, Salonen linjaa.

Hän muistutti SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Helsingissä, että oppivelvollisuusuudistus on SDP:n pitkäaikainen tavoite, joka on nyt lopultakin vietävissä maaliin.

Salonen kiinnitti myös huomiota kuntien vaikeaan tilanteeseen koronaepidemian puristuksessa. Koronakriisi on myös lisännyt terveydenhuollon etulinjassa olevien kuntien taloustaakkaa epäsuorasti, minkä vuoksi kunnille on varmistettava luottamus siitä, että ne selviävät kriisistä.

– Jo tehtyjä kuntataloutta tukevia toimia tulee jatkaa ensikin vuonna. Yhteisöveron jako-osuuden tilapäistä korotusta tulee jatkaa ja myös harkita sen korottamista. Kuntia ei saa jättää yksin talous-. ja terveyskriisikurimukseen, Salonen sanoo.

Salonen oli myös huolissaan rahapelien tuottojen laskusta kolmannen sektorin toimijoille. Järjestöt tekevät tärkeää ennaltaehkäisevää ja syrjäytymistä torjuvaa työtä nuorten ja sairaiden parissa, hän muistuttaa.

– Tuottojen vähenemisen kompensointiin on haettava ratkaisut. Nyt jos koskaan järjestöjen arvokasta panosta tarvitaan, sillä niiden työ ei todellakaan ole loppunut, Salonen muistuttaa.

********

Kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen esitteli kesäkokouksen päätteeksi Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän painopisteet syksyn budjettiriiheen (liite):

Oppivelvollisuuden laajennus ja maksuton toinen aste toteutettava suunnitellusti

1. Oppivelvollisuuden laajennus on tehokas keino kasvattaa työllisyyttä etenkin pidemmällä aikavälillä. Nykyisille työmarkkinoille kiinnittyminen edellyttää toisen asteen koulutuksen suorittamista. Samalla se on tehokas keino vähentää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.

– Oppivelvollisuuden laajennus voimaan 2021. Samalla toisen asteen koulutus muuttuu maksuttomaksi.
– Määrärahat varattava suunnitellusti ensi vuoden budjettiin.
– Laajennuksen yhteydessä on varmistettava, että kaikki opiskelijat saavat riittävän tuen opinnoissa pärjätäkseen.

Talouspolitiikka on mitoitettava suhdanne- ja työllisyystilanteen edellyttämällä tavalla

2. Talouskasvua tukevaa aktiivista finanssipolitiikkaa on jatkettava. Nyt ja lähiaikoina työllisyyden kannalta keskeisintä on, että talouspolitiikka mitoitetaan suhdannetilanteen edellyttämällä tavalla, eli elvyttäväksi. Euroopan unionin elpymisrahaston varojen tehokkaalla käytöllä on tuettava työllisyyttä, kasvua ja oikeudenmukaista ilmastopolitiikkaa.

3. Aiempien kriisien hoidossa tehdyt virheet on vältettävä. Kriisin sosiaalisten kustannusten välttäminen sekä kestävä yhteiskunnan elpyminen ovat tämän hetken talouspolitiikan ydintä.

– Työllisyyttä kasvattavien uudistusten ohella tarvitaan uudistuksia, jotka kasvattavat tuotantopotentiaalia ja ehkäisevät syrjäytymistä. Näitä ovat panostukset tutkimukseen ja kehitykseen, ilmastopolitiikkaan, infrastruktuuriin sekä hyvinvointivaltion palveluihin.

4. Työllisyyspolitiikan resurssit on mitoitettava niin, että kasvanut työttömyys ei pääse muuttumaan rakenteelliseksi työttömyydeksi.

Työllisyyttä on vahvistettava oikeudenmukaisilla uudistuksilla

5. Oikea-aikaiset ja työnhakijan tarpeisiin sopivat palvelut ovat työllisyyden hoidon ydintä. Tälle on myös tutkimusnäyttöä. Parhaimmat tulokset saadaan, kun palvelu on henkilökohtaista ja säännöllistä. Kannustinjärjestelmä on uudistettava toimivaksi.

6. Korkea työllisyys edellyttää korkeaa osaamista. Koulutus ja osaamisen kehittäminen läpi työuran on kestävä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen keino vahvistaa työllisyyttä.

– Oppivelvollisuus
– Korkeakoulujen aloituspaikat ja resurssit
– Jatkuvan oppimisen resurssit ja toimivat välineet
– Työttömyys-, koulutus- ja muutosturvaa tulee edelleen kehittää koko työvoiman osaamista ja työllistymistä kohentavaksi.

7. Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen on tehokas keino parantaa työn tekemisen kannusteita.

Kuntien taloudellinen tilanne edellyttää toimia

8. Kuntien taloudellinen tilanne on yhä vakava. Kuntataloutta tukevia toimia tulee jatkaa myös ensi vuonna. Kunnille suunnatun yhteisöveron jako-osuuden tilapäistä korotusta tulee jatkaa ja harkita sen korottamista.

Järjestöjen toimintaedellytykset turvattava

9. Rahapelitoiminnan tuottojen nopea lasku ei saa aiheuttaa kolmannen sektorin toimijoiden tärkeän toiminnan alasajoa. Tuottojen vähenemisen kompensaatioon on haettava ratkaisut. Arpajaislakia on uudistettava hallitusohjelman mukaisesti.

Lähde: STT Info