SDP:n Kim Berg: Työllisyys vahvistuu parantamalla työelämän joustoja ja työhyvinvointia

Marinin hallituksen alkuperäinen työllisyystavoite on pian toteutunut. Työllisyysaste nousee 75 prosenttiin ja 80 000 lisätyöpaikkaa on pian saavutettu. Nyt tarvitaan uusia keinoja, jotta pystymme parantamaan työllisyyttä entisestään.

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander

Työllisyys paranee parantamalla työelämää. Meidän onkin panostettava laajasti keinoihin, joilla ihmiset pysyvät työelämässä nykyistä pidempään.

Työkyvyttömyys maksaa yhteiskunnalle vuosittain useita miljardeja. Keskimäärin noin 50 henkilöä jää päivittäin työkyvyttömyyseläkkeelle ja mielenterveyden sairaudet ovat nousseet yleisimmäksi työkyvyttömyyseläkkeen syyksi. Työelämän joustoilla ja työhyvinvointia vahvistamalla voidaan lisätä sekä työllisten määrää että hyvinvointia.

Ehdotan muutamia konkreettisia toimia, joilla työllisyyttä voi parantaa työhyvinvointia parantamalla.

  • Edistetään osa-aikatyötä tietyin ehdoin. Meidän on parannettava työuransa loppupäässä olevien ihmisten työllisyyttä, ja oikeus osa-aikatyöhön voisi auttaa jaksamaan nykyistä pidempään työelämässä. Oikeus voisi syntyä esimerkiksi samankaltaisin ehdoin kuin vuorotteluvapaassa.
  • Omaishoitajat työelämään: selvitetään mahdollisuuksia omaishoitajien osa-aikatyöhön.
  • Uudistetaan työturvallisuuslakia: tavoitteena vähentää työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrää ja lisätä työhyvinvointia.

Oikeus työhön on perusoikeus, jonka toteutuminen vaatii julkisen vallan pitkäjänteisiä ja todistettavasti tuloksellisia politiikkatoimia. Sillä tiellä on edettävä määrätietoisesti ja uusia ovia aukoen – pandemiasta huolimatta.

Lähde: STT Info