SDP:n kansanedustaja Salonen: Seutukaupungeissa on suuri mahdollisuus

Kuntaliiton seutukaupunkiverkoston teettämä Pieni kaupungistuminen -selvitys julkistettiin perjantaina. Selvityksessä kävi ilmi, että seutukaupunkien sisäinen muuttoliikenne on painottunut kaupunkien keskuksiin. Sen sijaan seutukaupunkeihin muualta muuttavien muuttoliikenne painottuu enemmän maaseutumaisemmille alueille.

Kansanedustajien seutukaupunkiverkoston puheenjohtaja Kristiina Salonen (sd.) piti julkistamistilaisuudessa kommenttipuheenvuoron, jossa hän totesi selvityksen olevan merkittävä seutukaupunkien kehittämisen kannalta.

– Hyvin usein otamme annettuina monet megatrendit, kuten kaupungistumisen. Se saa seutukaupungeissa tilanteen näyttämään melko toivottomalta. Paras tapa kyseenalaistaa ennustetut kehityskulut on etsiä niihin toisenlainen tulokulma. Näin on nyt tehty Suomessa ensimmäistä kertaa tässä tutkimuksessa. Kun ymmärrämme paremmin, miten ja miksi väestö liikkuu kaupunkien välillä ja sisällä, voimme ottaa alueiden tulevaisuuden käsiimme itse. Seutukaupungeissa näkyy nyt kaupungistumista kaupunkien sisällä, mikä selittyy osin väestön ikääntymisellä ja sitä seuraavana kasvavana palvelujen tarpeena. Toisaalta merkittävä tieto ja mahdollisuus on, että selvityksen mukaan muualta tulevien asukkaiden muuttoliikenteen osalta maaseutumaisemmat alueet näyttävät olevan houkuttelevia asuinalueita, Salonen kommentoi.

– Ikääntynyt väestö hakee turvallisuutta ja lähipalveluita keskustaajamasta. Yli 25-vuotiaat maaseutumaisille alueille muuttavat taas haluavat todennäköisesti panostaa omaan ja perheensä hyvinvointiin asuinpaikan valinnallaan, mutta hekin usein tarvitsevat myös lähipalveluita arjessaan. Seutukuntien on hyvä tiedostaa tämä osittain erilainenkin pohjavire muuttoliikkeessä, sillä asukkaita halutaan kaupunkiin lisää, mutta samaan aikaan voidaan tehdä juuri sellaisia päätöksiä, jotka saavat ihmiset hakeutumaan muualle asumaan. Juuri seutukaupungeilla on mahdollisuus menestyä, jos ne osaavat ratkaista paikkariippumattomuuden myös palveluvalikoimassaan, visioi Salonen.

Salonen näkee selvityksen tuloksissa runsaasti mahdollisuuksia seutukaupunkien tulevaisuudelle.

– Tärkeintä on saada seutukaupungeille itselle positiivinen tulevaisuuskuva. Kaupungistuminen on kasvava trendi, mutta se ei ole mustavalkoinen fakta. Meidän on löydettävä sen harmaan sävyt ja kuultava hiljaiset tulevat trendit. Koronakriisin myötä on syntynyt kaipuu pienempiin kaupunkeihin ja luonnon pariin. Esimerkiksi Ranskassa muuttotrendi on kääntynyt pääkaupungista pieniin kyliin ensimmäistä kertaa 1940-luvun jälkeen. Tulevat trendit ovat seutukaupungeille suuri mahdollisuus ja tulevaisuus. Tilanne ei ole toivoton, Salonen linjaa.

Lähde: STT Info