SDP:n Heinäluoma: Ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan säilyttäminen kirjattava laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaiseen toimintaohjelmaan

SDP:n kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen Eveliina Heinäluoma pitää tärkeänä, että työperäisen saatavuusharkinnan säilyttäminen sisällytetään sisäministeriön laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaiseen toimintaohjelmaan. Ohjelman päivitys on parhaillaan valmisteilla sisäministeriössä. Heinäluoma muistuttaa, että jo aiemmin hallitusohjelmaan on kirjattu EU- ja ETA -alueen ulkopuolisen työvoiman saatavuusharkinnan säilyttäminen.

Sisäministeriössä ollaan päivittämässä hallitusohjelman mukaisesti laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaista toimintaohjelmaa. Aiempi ohjelma pitää sisällään toimenpiteitä laittoman maahantulon ja maassa oleskelun torjumisen varmistamiseksi ja hallitun maahanmuuton tilanteen ylläpitämiseksi. Ohjelmaan liittyy keskeisesti myös työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät käytännöt. Siksi ohjelmaan onkin syytä kirjata selkeästi työvoiman saatavuusharkinnan säilyttäminen, mikä on kirjattu jo aiemmin myös hallitusohjelmaan, Heinäluoma painottaa.

Heinäluoma muistuttaa, että työvoiman saatavuusharkinta on väline hallitulle työperäiselle maahanmuutolle. Sen tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta suunnitelmallisesti, nopeasti ja joustavasti, ottaen huomioon työantajien ja ulkomaalaisten työntekijöiden oikeusturvan sekä työmarkkinoilla jo olevan työvoiman mahdollisuuden työllistyä.

– Saatavuusharkinnan tarkoituksena on varmistaa, että harkinnan piirissä oleviin työtehtäviin on aidosti työvoimapulaa eikä paikallista osaavaa työvoimaa ole tarjolla auki oleviin työpaikkoihin. Sisäministeri Maria Ohisalo on aiemmin todennut, että työvoiman saatavuusharkintaa ja sen toteutusta on syytä arvioida kriittisesti. Noudattaahan ministeri kuitenkin hallitusohjelman kirjausta ja kirjaa saatavuusharkinnan säilyttämisen laittoman maahantulon toimenpideohjelmaan, Heinäluoma kyselee.

Heinäluoma on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy, miten hallitus ottaa saatavuusharkintaan liittyvän hallitusohjelmakirjauksen työssään huomioon ja aikooko hallitus kirjata työperäisen saatavuusharkinnan säilyttämisen laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaiseen toimintaohjelmaan.

Lähde: STT Info