SDP:n Heidi Viljanen: Me haluamme, että sote-henkilöstö jaksaa jatkaa työssään

Ketään ei tässä maassa voida hoitaa ilman osaavaa hoitohenkilöstöä. Siksi henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta on pidettävä huolta, sanoo kansanedustaja Heidi Viljanen.

Hoitajapula on yksi aluevaalien keskeisistä puheenaiheista. Samalla on muistettava, että myös sosiaalialan osaajista on pulaa. Väestön ikääntyminen vaikuttaa hoitajapulaan kahdella tapaa: hoivatarpeet kasvavat ja iso osa nykyisestä sote-henkilöstöstä eläköityy. Lisäksi moni alalla työskentelevä kokee arvostuksen puutetta, ja pohtii siksi alan vaihtoa.

– Tulevien valtuutettujen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu vastata kiihtyvään pulaan ja kilpailuun osaajista. Monin paikoin henkilökunta on resurssipulan vuoksi ollut jo pitkään kuormittunutta ja koronapandemia on vienyt monen jaksamisen äärirajoille. Samaan aikaan taustalla on tehty sote-uudistusta vuosia, ja epätietoisuus tulevasta on ollut läsnä, Viljanen sanoo.

SDPn resepti työntekijöiden työolojen ja työn tekemisen ympäristön parantamiseen on viisiosainen:

1. Parannetaan johtamista jokaisella hyvinvointialueella ja puretaan turhaa hierarkiaa

2. Tarjotaan jokaiselle työntekijälle mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan lisä- ja täydennyskoulutuksella

3. Otetaan työntekijät mukaan uudistuksen käytännön toteutuksen suunnitteluun ja tarjotaan kaikille työntekijöille mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja työyhteisöön niin muutoksen aikana kuin myös aina jatkossa

4. Parannetaan työoloja ja -ympäristöä mm. kehittämällä työterveyshuoltoa, turvaamalla henkilöstömitoitusten toteutuminen ja sijaisresurssit

5. Poistetaan perusteettomat palkkaerot uudistuksen toteutuessa harmonisoimalla alemmat palkat ylempien tasolle. Luodaan pidemmälle aikavälille kattava suunnitelma työolojen ja palkkauksen saattamisesta tasolle, jolla alojen arvostus ja houkuttelevuus säilyvät

– Henkilöstö on hyvinvointialueen tärkein pääoma. Työntekijöiden hyvinvoinnista on pidettävä huolta, Viljanen toteaa.

Lähde: STT Info