SDP:n Eveliina Heinäluoma: HKL:n toiminta selvitettävä pikaisesti

Helsingin raidetyöntekijät ry sekä Raitio- ja metrohenkilökunnan yhdistys ovat jättäneet poliisille tutkintapyynnön siitä, antoiko HKL työntekijöille väärän kuvan liikelaitoksen yhtiöittämisestä. Kevättalvella 2021 käydyissä YT-neuvotteluissa tehdyt suunnitelmat ja muut asiakirjat eivät ole yhdistysten mielestä päteviä. Tahojen mukaan työnantaja on jättänyt tuolloin kertomatta mahdollisesta muutoksesta.

Työntekijöiden näkökulmasta on tärkeää, että asia selvitetään nopeasti. Avoimuuden noudattaminen on erittäin tärkeää luottamuksen kannalta. Työntekijöiden huolen pitää tulla kuulluksi, painottaa Eveliina Heinäluoma. 

Helsingin kaupunginhallitus päätti HKL:n liikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 13.9. Yhtiöittäminen on tullut ajankohtaiseksi seudullisen raideliikenteen kasvun myötä. Länsimetro laajensi alun perin metroliikennettä Helsingistä Espooseen ja jatkossa pikaraitiotiet ylittävät sujuvasti kuntarajat pääkaupunkiseudulla. 

– Henkilöstön asema on pyritty varmistamaan poliittisen johdon toimesta kaikissa käänteissä. Henkilöstön huoliin on suhtauduttu SDP:ssä koko käsittelyn ajan vakavasti ja nostettuihin epäkohtiin on pyydetty parannusta, Heinäluoma taustoittaa. 

Henkilöstö kokee, etteivät yt-neuvottelut ole olleet asianmukaiset johtuen metrotoiminnan jäämisestä liikelaitokseen. Yt-neuvotteluja on jatkettu ja niitä tullaan vielä jatkamaan. On tärkeää, että yhtiöittämisestä on kaikilla osapuolilla samat tiedot, jolloin asioihin voi oikeasti vaikuttaa. Henkilöstön osalta SDP on pitänyt keskeisenä sitä periaatetta, että yhdenvertaisuus toteutuu työsuhteen ehdoissa ja että henkilöstön asema turvataan yhtiön hallinnossa.

– Me SDP:ssä haluamme edistää kuntarajat ylittävää joukkoliikennettä, mutta emme millä tahansa ehdoilla. Siksi olemme vaikuttaneet perustettavan yhtiön avoimuuden varmistamiseen, henkilöstön asemaan ja työehtojen säilymiseen hyvinä sekä poliittisten luottamushenkilöiden valintaan yhtiön hallituksessa. On myös syytä huomata, että perustettava yhtiö on täysin kaupunkien omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö. Tavoitteena on saada pääkaupunkiseudulle sujuvat joukkoliikenneyhteydet ja kuntarajat eivät voi olla esteenä raideliikenteen kehittämiselle, Heinäluoma päättää.

Lähde: STT Info