SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro budjetin palautekeskustelussa

Arvoisa puhemies

Yksi ensimmäisiä asioita, joita autokoulussa opitaan, on katsoa kauemmaksi. Jos tuijottaa tietä auton edessä, on ennakoiva ajo mahdotonta. On myös hyvä osata vaihtaa lyhyet valot pitkiksi. Vain näin voidaan reagoida äkillisiin tilanteisiin ja varautua tuleviin. Nämä yksinkertaiset opit pätevät myös nyt, kun talousarviota laaditaan kriisin keskellä tulevaan katsoen.

Täällä talousarviolla hallitus luo siltaa ja hallittua siirtymää kriisin jälkeiseen aikaan. Talousarvio sisältää kriisirahoitusta, jolla yhteiskunnan toiminta turvataan ja tuetaan niin kansalaisia kuin työllisyyttä ylläpitäviä yrityksiä ja työnantajia. Kriisin jälkeen meillä on kuitenkin oltava malttia. Sosialidemokraatit eivät halua rakentaa tulevaisuutta pikavoittojen varaan.

Luottamus on yhteiskuntaa kannatteleva voima. Meidän on varmistettava, että niin tavalliset suomalaiset kuin elinkeinoelämäkin voi katsoa tulevaisuuteen mahdollisimman rauhallisin mielin.

Toimivat peruspalvelut kunnissa ovat arjen turvallisuuden kulmakivi. Niistä hoitajat, opettajat, nuorisotyöntekijät ja kaikki ammattilaiset pitävät päivittäin huolta. Kriisin keskellä ihmisten hätä on suuri ja avuntarve valtava. Koronan hoitoon on oltava riittävät resurssit ja syntynyttä hoitovelkaa on korjattava välittömästi. Siksi hallitus tukee kuntia ensi vuonna 1.45 miljardilla eurolla. Hallitus turvaa myös järjestöjen, poliisin ja oikeuslaitoksen resurssit.

Arvoisa puhemies,

Vientiteollisuutemme on merkittävä suomalaisen talouden ja työllisyyden kivijalka.
Hallitus tukee teollisuuden kilpailukykyä ja uudistumista laskemalla sähköveron EU:n sallimaan minimiin jo ensi vuoden alusta, energiaintensiivisille aloille luodaan uusi määräaikainen sähköistämistuki ja väylämaksut puolitetaan.

Korona ei ole kestävä syy hyllyttää ilmastotavoitteita. Sosialidemokraatit ovat sitoutuneet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Meille puhdas luonto, vesistö ja ilma ovat suojelemisen arvoisia asioita. Näemme kuitenkin, että ilmastoteot, kasvupolitiikka ja työllisyys tukevat toisiaan.

Globaalit markkinat ja suuret pääomat suuntautuvat jo kohti hiilivapaita energiamuotoja, kohti uutta teknologiaa ja digitaalisia ratkaisuja. Suomalaisten yritysten on pysyttävä kehityksessä mukana, jotta vientiteollisuus nousee jaloilleen ja suomeen syntyy uusia työpaikkoja. Vihreä kasvu ja EU:n yhteinen elvytys ovat tärkeä osa pienen vientivetoisen Suomen tulevaisuutta. Suomi voi ja sen pitää olla osa globaalia ratkaisua.

Arvoisa puhemies,

Sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä ei usko, että kestävä kasvu syntyy sosiaaliturvaa leikkaamalla, tuloeroja lisäämällä tai käpertymällä kansakuntana sisäänpäin. Hallitus ei leikkaa vuorotteluvapaata, ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja työttömien eläkkeitä Kokoomuksen tavoin.

Vaihtoehtobudjetissaan kokoomus kurittaisi kriisin keskellä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia suomalaisia, työttömiä ja opiskelijoita kohdentaakseen samalla miljardiluokan veronkevennykset erityisesti suurituloisimmille.

Toisin kuin perussuomalaiset, hallituksen talousarviossa ei vaadita EU:n yhteisen elpymispaketin kaatamista saati Itämeren ja vesistöjen suojelun, metsähallituksen retkeilyalueiden tai luonnonsuojelualueiden alasajoa.

Nämä opposition ehdotukset ovat juuri sitä auton puskuriin tuijottamista, jolla ei rakenneta uutta eikä edes säilytetä vanhaa. Kurjistamalla ei luoda kestävää kasvua, se syntyy vain osaamisen kautta. Siksi SDP:n ja hallituksen ratkaisu on investoinnit ja koulutus.

Oppivelvollisuusiän pidentäminen ja toisen asteen maksuttomuus on merkittävä uudistus, joka antaa jokaiselle nuorelle paremmat edellytykset kouluttautua ja työllistyä. Me panostamme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatuun. Päivähoitomaksujen alentaminen 70 miljoonalla lisää kahden lapsen perheessä käytettävissä olevia tuloja jopa 2000 eurolla vuodessa. Työn vastaanottamisen helpottaminen on tutkitusti tehokas työllisyyskeino – ja paljon tehokkaampi sellainen – kuin saman rahan käyttäminen varakkaiden veroalennuksiin. Suomi nousee viimein Pohjoismaiden tasolle, kun vahvistamme työllisyyspalveluja ja lisäämme niiden vaikuttavuutta sekä käynnistämme kuntakokeilun.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen talousarvio on tulevaisuuteen katsova tasapainoinen kokonaisuus, joka uudistaa rohkeasti ja kestävästi talouttamme, luo kasvun edellytyksiä ja vahvistaa työllisyyttä. Se lisää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta heikoimmista huolta pitäen, se antaa kansalaisille turvaa ja toivoa. Tälle esitykselle sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä antaa varauksettoman tukensa.

Lähde: STT Info