SDP:n Anneli Kiljunen: Puheterapeuttien koulutuspaikkamääriin tärkeä lisäys – joskin riittämätön

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja korkeakoulut saivat tänään päätökseen neuvottelut koulutuspaikkamäärien lisäyksistä. Seuraavan kolmen vuoden aikana opiskelupaikkamääriä korkeakouluissa tullaan lisäämään yhteensä noin 10 000 paikkaa ja jo tänä syksynä noin 4200 paikkaa.

– Tämä on hieno päätös meidän nuorillemme tässä poikkeustilanteessa, jossa moni nuori olisi jäänyt ilman opiskelu- tai työpaikkaa. Tällä päätöksellä toteutetaan myös hallitusohjelman koulutustavoitteita eri alojen ja alueiden osaajapulaan vastaamiseksi, iloitsee kansanedustaja Anneli Kiljunen.

Tämän syksyn osalta logopedian koulutuspaikkoja lisättiin 126 paikasta 163 paikkaan. Tämä aloituspaikkojen lisäys on hyvä askel kohti riittävää puheterapeuttien määrää Suomessa.

– Pidemmällä aikavälillä meidän pitää pystyä lisäämään logopedian aloituspaikat 250 paikkaan per lukuvuosi. Vain merkittävällä aloituspaikkojen lisäämisellä per vuosi pystymme vastaamaan ihmisten hoidon tarpeeseen riittävällä tasolla, linjaa Kiljunen.

Nykyisellään puheterapian kolmen kuukauden hoitotakuu toteutuu valitettavan harvoin. Pahimmillaan hoitoonpääsy kestää yli vuoden. Lisäksi on paikkakuntia, joilla puheterapiaa ei ole tarjolla lainkaan. Hoitoon pääsyn pitkittyminen näkyy esimerkiksi lasten osalta heikkona koulumenestyksenä sekä aikuisten osalta vaikeutena palata työelämään ja elämänlaadun heikkenemisenä. Ihmisten syrjäytymisriski kasvaa, kun esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön aiheuttamaa vammaa ei pystytä kuntouttamaan oikea-aikaisesti.

– Tästä syystä olen jättänyt hallitukselle toimenpidealoitteen ja kirjallisen kysymyksen toimintaterapeuttien koulutuspaikkamäärien kaksinkertaistamisesta. Koulutuspaikkamäärien lisäys tuottaa viiveellä korjauksen tilanteeseen, mutta ennakoi samalla myös eläköityvien puheterapeuttien poistuman tuomaa vajetta. Toivon, että seuraavista vuosista neuvoteltaessa tämä kansanterveyden kannalta merkittävä koulutustason nosto otetaan huomioon, sanoo Kiljunen.

Lähde: STT Info