SDP Oulun piiri toteaa pandemian ja sodan lisäävän pahoinvointia – mielenterveyspalveluihin empatiaa ja jämäkkyyttä

Mielenterveyspalvelut ovat Suomessa, myös Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla, osin niin heikkotasoisia, että niiden turvaaminen ei enää riitä. Palveluita on kehitettävä rohkeasti ja tuntuvasti. Oulun piirin sosialidemokraatit haastavat kaikki hyvinvointialueiden päättäjät tähän yhteiseen työhön.

Koronan vaikutukset

Koko muun maailman tavoin suomalaiset ovat joutuneet kohtaamaan viime aikoina järkyttäviä asioita. Ensin kärsittiin pitkittyneestä koronapandemiasta ja nyt osin päällekkäin koronakriisin kanssa seurataanUkrainan sotaa. Kriisissä eläminen aiheuttaa ihmisissä ahdistusta, surua, pelkoa ja jopa vihaa.  

Korona on vaikuttanut, ja vaikuttaa edelleen esimerkiksi etätöiden kautta, ihmisten sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhteisöllisyyden tunteeseen. Yhä useampi joutuu käsittelemäänvaikeita tunteita perhepiirissä tai jopa täysin yksin.    

Samaan aikaan mielenterveyspalvelut eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Avun saaminen on paikoin erittäin vaikeaa. Mielenterveyspalveluita tarvitsevalla tai hänen perheellään pitäisi olla valtavasti voimavaroja avun hakemiseksi. Tilanne on ongelmista kärsivälle ristiriitainen.Erityisen pahalta tämä tuntuu lasten ja nuorten kohdalla. 

Suomessa on tartuttu jämäkästi koronapandemian hallitsemiseen. Myös ukrainalaisia kohtaan tuntemamme empatia on muotoutunut hienosti konkreettisiksi toimiksi. Poliitikotkin ovat pystyneet nopeisiin päätöksiin. 

Mielenterveyspalvelut

 Samalla jämäkkyydellä ja empatialla on puututtava suomalaisten mielenterveyspalveluihin – lasten ja nuorten palveluita korostaen. Mielenterveyden ongelmat ovat olleet kasvussa vuosia. Mielenterveyden häiriöistä on tullut keskeisin nuorten aikuisten sairauspoissaolojen syy. Mielenterveysongelmien osuus työkyvyttömyyseläkkeiden syynä on kasvanut alle 30-vuotiaiden ryhmässä 2000-luvulla.

Poikkeusaika vain heikentää tilannetta. Tarvitaan nopeammin ja paremmin toimivia palveluita, ongelmien tunnistamista sekä aktiivista tuen tarjontaa.Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ei tule olla vain matalan kynnyksen takana. Niiden on oltava kynnyksettömiä. Myös opintojen ja työn ulkopuolella oleville nuorille on oltava palveluita saatavilla. Palveluihin hakeutumisen vaivan ei tule olla este avunsaamiselle. 

Uusien hyvinvointialueiden ja aluevaltuutettujen on keskityttävä tähän tehtävään napakasti. Oulun piirin sosialidemokraatit lupaavat olla itse asiaa edistämässä.  SDP:n Oulun piiriin kuuluvat Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet.   

Lähde: STT