Puoluetehtävistä kansanedustajaksi

Kokemusta tarvitaan vaikeisiin ratkaisuihin

Riikka Slunga-Poutsalo on toiminut vuodesta 2013 perussuomalaisten puoluesihteerinä. Slunga-Poutsalo liittyi perussuomalaisiin keväällä 2008 mielessään selkeät omat mielipiteet.
Hänet valittiin Lohjan kunnanvaltuustoon ensimmäisen kerran vuoden 2008 kunnallisvaaleissa ja uudelleen vuonna 2012 sekä 2017.

Viimeiset kuusi vuotta perussuomalaisten puoluesihteerinä ovat olleet kova koulu, jonka aikana olen saanut läheisesti oppia, miten meillä Suomessa neuvotellaan korkeimmalla tasolla ja miten eri sopimusneuvotteluissa on toimittu.

Olen ollut mukana niin hallitusneuvotteluissa, opposition puoluesihteerinä, valtion budjettineuvotteluissa sekä tuuraamasssa Timo Soinia monissa neuvotteluissa.

Kokemusta on kertynyt myös Etevan, HUS:in, Kelan (HUS ja Kela hallituksen varapuheenjohtaja) ja VR:n hallintoneuvoston kautta, eli vaikka en ole vielä tehnyt kansanedustajan töitä, olen hyvin perillä suomalaisesta politiikasta hallitustasolla sekä muutenkin monipuolisesti siitä, miten Suomessa asioista neuvotellaan.

Koulutuksemme vaatii remonttia

Koulutuksesta on viimeisten vuosien aikana koko ajan vain otettu resursseja pois, eikä se voi jatkua enää.

On kyse sitten alakouluista, ammattikouluista tai korkeakouluista, pitää koulutukselle löytyä resursseja ja varsinkin ammattikoulutuksessa koulutuksen suunta pitää olla sellainen, että valmistujille löytyisi myös töitä. Myös Pienet kyläkoulut ovat puolustamisen arvoisia koko maassa

Itseäni lähellä olevat asiat jo aloittaessani politiikassa olivat erityisopetus ja oppilaisiin suhtautuminen. Jokainen oppilas on erilainen ja pitää olla mahdollisuus olla oma itsensä. Oppilaita ei tule tasapäistää vaan antaa kaikille entistä paremmat mahdollisuudet edetä omilla vahvuuksillaan.

Suomeen tarvitaan lisää työpaikkoja

Olemme antaneet liikaa valtaa kiinalaisille ja muille halpamaiden tuotteille, joita virtaa maamme yli ilman veroja. Tästä seurauksena entistä useampi tilaa halvalla ulkomailta netin kautta tavaroita lähettääkseen niistä suuren osan takaisin.

Tässä trendissä ei ole mitään järkeä, ei suomalaisen työn eikä yrittämisen kannalta muttei myöskään ilmastonmuutoksen kannalta, sillä suurin osa näistä tuotteista saapuu Suomeen lentäen ja rahtiliikenteestä syntyy suuret hiilidioksiidipäästöt.

Yksi keino hillitä tuontia on asettaa näille halpamaille Eurooppaan tulemiselle kunnon ilmastoverot.

Tällainen ilmastovero on Perussuomalaisten vaaliohjelmassa ja tavoitteissa ollut jo kauan.

Riikka korostaa ”maalaisjärjen” käyttöä myös ilmastoasioissa. Riikan mukaan suomalaiset ovat omaksuneet jo varsin hyvin esimerkiksi kierrätyksen ja kestävän energiankäytön kotitalouksissa mutta tämän halpatuonnin kohdalla ajatukset sakkaavat.

Kyllä meidän pitää tehdä työtä sen eteen, jotta suomalaisella yrittäjällä on oikeat ja taloudellisesti tuetut toimintamahdollisuudet ja esimerkiksi suomalainen ruokatuotanto ja sen mahdollisuudet pitää varmistaa jo pelkästään maamme huoltovarmuuden kannalta.

Yrittäjät tekevät työpaikat

Suomessa suurin osa yrityksistä on pieniä yrityksiä, ja näille pitää löytää toimiva tukimuotoa ensimmäisten kahden työntekijän palkkaukseen.

Pienyrittäjiä ja yksityisyrittäjä kohdelleen Suomessa yhä vieläkin epäsuhtaisesti mitä tulee yrittäjän perheen sosiaaliturvaan, yhä vielä on tilanteita, missä oletetaan, että yrittäjä kyllä pystyy palkkaamaan myös perheenjäsenensä, eivätkä he oikeasti ole työttömiä tai tarvitse mitään tukia.

Toinen isoa asia on vientiteollisuutemme ja muutenkin teollisuus, joka kaipaa investointeja kasvaakseen tai edes uudistuakseen, meidän tulee madaltaa sähköveroa EU:n minimiin, aivan kuten on tehty Saksassa. Tällä saamme yritykset miettimään investointejaa eteenpäin.

Riikan mukaan ensisijaista on saada yhteiskunnan rattaat pyörimään ja kansalaisten varallisuus nousemaan, jotta hyvinvointivaltiota voidaan pitää yllä myös tulevaisuuden Suomessa.

Uskallusta sanoa niin kuin asiat ovat

Monessa tilanteessa sekä puoluetasolla että korkean tason neuvotteluissa vaaditaan uskallusta sanoa miten asiat ovat, jotta asiat etenenevät. Kehitykseen tarvitaan yhteistyötä ja uskallusta.

Minä itse- ajattelu ei ole se toimiva tapa edetä vaan asioita pitää katsoa kokonaisuuksina.

Kannata Perusuomalaisen puolueen tavoin ihmisen kokoista politiikkaa, joka turvaa elämisen edellytykset niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Siksi esimerkiksi liikennepolitiikassa on tehtävä investointeja niin tieverkon kunnossapitoon kuin raideliikenteeseen. VR:n pilkkominen täytyy pysäyttää

Tuleva SOTE-uudistus

Vaikka SOTE-uudistus tällä kertaa kaatui ja siirtyy seuraavalle hallituskaudelle, tosiasia on että tarvitsemme sitä uudistusta.

Meillä on nyt selkeästi eri arvoisuutta kansallisessa terveydenhuollossa ja vaikka terveydenhuolto itsessään olisi korkeatasoista on meillä sekä resurssipulaa, että ongelmia hoitoonpääsyssä. Liian usein on tilanteita, joissa rahalla pääsee hoitoon ja varattomat joutuvat jonoon.

Itse olen tyytyväinen, että tämä viimeisin sote-ehdotus kaatui. Julkinen sektori ja hoitoketjut on laitettava kuntoon ensin niin kuin hallitusohjelmassa alun perin luki.

Selkeillä teemoilla mennään

Kärkiteemojani ovat erityisopetukseen ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät asiat. Ne ovat kiinnostaneet minua siitä lähtien, kun lähdin politiikkaan mukaan, kertoo Riikka.