Paula Werning: Tätä on odotettu, kuin kuuta nousevaa: Maksuhäiriömerkintä poistuu kuukaudessa maksun suorittamisesta

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) on erittäin tyytyväinen maksuhäiriömerkinnän poistumisesta, tänään 1.12.2022 lähtien, kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietoyritykset ovat saaneet tiedon maksun suorittamisesta.

Säilytysajan lyhentäminen koskee sekä yleisimpiä henkilöluottotietoja että yritysluottotietoja.

– Tämä on erittäin tärkeä uudistus, sillä tähän asti ulosottotieto on säilynyt luottotietorekisterissä kolme vuotta siitä huolimatta, vaikka velka on jo maksettu. Uusi maksuhäiriömerkintä ei jatkossa pidennä maksuhäiriömerkinnän kestoa, vaan jokaisen maksuhäiriömerkinnän säilytysaika on itsenäinen ja näin ollen helpottaa velallisen asemaa huomattavasti, Werning toteaa.

Maksuhäiriömerkintä haittaa ihmisen elämää monellakin tapaa.

– Kun maksuhäiriömerkintä on rekisterissä, niin ihmisen elämä vaikeutuu huomattavasti. Se johtaa esimerkiksi siihen, että ei voi saada vuokrasopimusta, sähkösopimusta, kotivakuutusta tai puhelinliittymää. Lain voimaantulon myötä monen arki helpottuu myös näiltäkin osin, Werning tarkentaa.

Luottotietolakiin on myös tehty Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämät välttämättömät muutokset, joilla vahvistetaan kansalaisten henkilötietojen suojaa ja oikeusturvaa.

Lakivaliokunnan sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän valiokuntavastaava Werning huomauttaa myös, että jos luottotietolain mukainen luottokelpoisuusarviointi tehdään pelkästään automatisoidusti, voi jatkossa luottokelpoisuusluokan vaatia arvioitavaksi uudelleen. Tältä osin muutokset astuivatvoimaan jo kesäkuun alussa.

Luottotietoja ylläpitävät Suomessa Suomen Asiakastieto Oy ja Bisdone Finland Oy.

– Maksuhäiriömerkinnät kannattaa tarkistaa omista luottotiedoistamolempien yritysten rekisteristä. Luottotiedot voi tarkistaa kerran vuodessa maksutta, Werning muistuttaa.

Hallitusohjelmassa on yhtenä keskeisenä asiana ollut parantaa velkaantuneiden asemaa ja mahdollisuutta selvitä veloistaan kohtuullisessa ajassa. Maksuhäiriömerkinnän nopeampipoistaminen on yksi esimerkki näistä toimista.

Lähde: SDP Eduskunta
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP


Muuta luettavaa muualta

Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit 2023 järjestetään sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023. Vaaleissa valitaan kansanedustajat eduskuntaan vaalikaudelle 2023–2027.