Mikä on Teollisuusliitto

Teollisuusliitto on Suomen suurin ammattiliitto, joka edustaa noin 225 000 teollisuus- ja teknologia-alan työntekijää eri puolilla Suomea. Teollisuusliitto neuvottelee työehdoista, palkoista ja työsuhteisiin liittyvistä asioista jäsentensä puolesta, sekä tarjoaa jäsenilleen koulutus- ja neuvontapalveluja.

Teollisuusliittoon kuuluvat muun muassa metalli-, elektroniikka-, kemia-, metsä-, energia-, kuljetus- ja logistiikka-alojen työntekijät. Liitto on perustettu vuonna 1946 ja se on yksi osa Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöä (SAK). Teollisuusliitto vaikuttaa myös aktiivisesti työmarkkinoiden kehittämiseen ja toimii yhteistyössä muiden ammattiliittojen, työnantajajärjestöjen ja poliittisten päättäjien kanssa.

Ammattiliitot Suomessa

Suomessa on useita eri ammattiliittoja, jotka edustavat eri alojen työntekijöitä. Näistä suurimmat ovat:

  1. Teollisuusliitto – Suomen suurin ammattiliitto, joka edustaa noin 225 000 teollisuus- ja teknologia-alan työntekijää.
  2. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) – Toiseksi suurin ammattiliitto, joka edustaa noin 200 000 julkisen sektorin ja hyvinvointialojen työntekijää.
  3. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) – Suurin ammattiliittojen keskusjärjestö Suomessa, joka koostuu 20 jäsenliitosta ja edustaa noin 1,2 miljoonaa työntekijää eri aloilta.
  4. Ammattiliitto Pro – Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista, joka edustaa noin 130 000 työntekijää eri aloilta.
  5. Palvelualojen ammattiliitto PAM – Edustaa noin 230 000 työntekijää palvelualoilta, kuten kaupan alalta, hotelli- ja ravintola-alalta, kiinteistöpalvelualalta ja vartiointialalta.
  6. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto (SuPer) – Edustaa noin 90 000 lähi- ja perushoitajaa, kuten sairaanhoitajia, lähihoitajia ja lastenhoitajia.
  7. Akava – Keskusjärjestö, joka koostuu noin 30 eri ammattiliitosta ja edustaa noin 500 000 korkeasti koulutettua työntekijää.

Näiden lisäksi on monia muita ammattiliittoja, jotka edustavat erilaisia aloja ja ammattiryhmiä. Ammattiliitot neuvottelevat jäsentensä puolesta työehdoista, palkoista ja työsuhteisiin liittyvistä asioista, tarjoavat jäsenilleen koulutus- ja neuvontapalveluja sekä vaikuttavat aktiivisesti työmarkkinoiden kehittämiseen ja työelämän kehittämiseen.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto (SuPer)

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto eli SuPer on ammattiliitto, joka edustaa noin 90 000 lähi- ja perushoitajaa. Liiton jäsenet työskentelevät muun muassa sairaaloissa, terveyskeskuksissa, hoivakodeissa ja päiväkodeissa. SuPerin tavoitteena on turvata jäsentensä työehdot, työsuojelu ja työterveys sekä kehittää lähi- ja perushoitajien ammattitaitoa.

SuPer neuvottelee jäsentensä puolesta työehtosopimuksia ja tarjoaa jäsenilleen oikeudellista neuvontaa, koulutusta sekä monipuolisia etuja ja palveluita. Liitto vaikuttaa myös aktiivisesti alan kehittämiseen ja terveydenhuollon palveluiden laadun parantamiseen.

SuPerin toiminta perustuu vahvaan ammattitaitoon ja jäsenten yhteistyöhön. Liitto haluaa edistää lähi- ja perushoitajien arvostusta yhteiskunnassa ja parantaa heidän työolojaan.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK)

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö eli SAK on Suomen suurin ammattiyhdistyskeskusjärjestö, joka edustaa yli miljoonaa työntekijää. SAK:n jäsenliittoihin kuuluu noin 20 ammattiliittoa, jotka edustavat eri alojen työntekijöitä.

SAK:n tavoitteena on turvata suomalaisten työntekijöiden oikeudet ja edistää hyvää työelämää. Järjestö neuvottelee työehtosopimuksia ja edistää työehtojen yhdenmukaistamista eri aloilla. SAK myös vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja pyrkii edistämään työllisyyttä ja talouskasvua Suomessa.

SAK:n toiminta perustuu jäsenten ja jäsenliittojen yhteistyöhön. Järjestö tarjoaa jäsenilleen neuvontaa, koulutusta, työttömyysturvaa ja muita etuja. SAK myös ajaa työntekijöiden oikeuksia ja vaikuttaa lainsäädäntöön ja päätöksentekoon eri tasoilla.

Akava – Keskusjärjestö

Akava on Suomen toiseksi suurin ammattiliittojen keskusjärjestö, joka edustaa yli 30 eri alojen korkeasti koulutettuja ammattilaisia, kuten lääkäreitä, juristeja, opettajia, insinöörejä, ekonomeja ja yhteiskuntatieteilijöitä. Järjestöön kuuluu yli 30 ammattiliittoa, jotka edustavat noin 600 000 jäsentä.

Akavan tavoitteena on edistää korkeasti koulutettujen ammattilaisten etuja ja kehittää ammattitaitoa. Järjestö neuvottelee jäsentensä puolesta työehtosopimuksia ja pyrkii parantamaan työmarkkinoiden laatua. Akava vaikuttaa myös yhteiskunnallisesti ja pyrkii kehittämään koulutusjärjestelmää, tutkimusta ja innovaatioita Suomessa.

Akavan toiminta perustuu jäsenten ja jäsenliittojen yhteistyöhön. Järjestö tarjoaa jäsenilleen oikeudellista neuvontaa, koulutusta, urapalveluita ja muita etuja. Akava myös vaikuttaa aktiivisesti julkiseen keskusteluun ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon eri tasoilla.