Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa julkaisi vaalitavoitteensa: Tasapuoliset kilpailuedellytykset turvattava

Matkailu- ja ravintola-ala on huonosti kannattava toimiala, vaikka palvelujen hinnat ovat eurooppalaisittainkin korkeat. Alkoholin anniskelun verotus on EU-maiden kireintä ja henkilöstökulut absoluuttisestikin EU-maiden viidenneksi korkeimmat. Samalla toimialan ongelmana on yhä paheneva pula ammattitaitoisista työntekijöistä.

Yhtenä syynä työvoimapulaan on palkkataso, jota olisi syytä nostaa, mutta yritysten heikko kannattavuus ei mahdollista sitä.

– Kevään eduskuntavaalien jälkeiset hallitusohjelmaneuvottelut ovat toimialan kannalta erittäin tärkeät, sillä suuri osa matkailu- ja ravintolapalvelujen hinnoista muodostuu eduskunnan päätöksistä. Esimerkiksi ravintolassa anniskellussa oluessa verojen osuus on 31 prosenttia, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kiteyttää tilanteen.

MaRa julkisti tänään tiedotustilaisuudessa vaalitavoitteensa. Toimialan tärkein tavoite on anniskelun arvonlisäveron alentaminen 14 prosenttiin. Lisäksi pyrkimyksenä on purkaa epäreilua kilpailua, josta tarkoin säännellyllä ja ankarasti verotetulla alalla toimivat yritykset kärsivät.

– Ammattimaisen kerrostalomajoituksen kevyempi sääntely ja verotus, valtion viihderisteilyille maksamat 250 miljoonan euron vuosittaiset tuet, julkisen sektorin ravintolapalvelujen tarjoajien veroedut sekä veroja kiertävät ravintolat vääristävät kilpailua, Lappi listaa epäkohtia.

Hyvä saavutettavuus on Suomen matkailun kehittymisen elinehto. Kotimaan matkoista yli 90 prosenttia tehdään omilla autoilla. Kotimaan matkailu on kehittynyt viimeisen 10 vuoden aikana heikosti ulkomaille suuntautuvaan matkailuun verrattuna. Autoilulle asetettavat kilometriverot ja tietullit heikentäisivät kotimaan matkailun hintakilpailukykyä entisestään. Suomi syrjäisenä maana kärsisi myös lentoverosta, jos useat valtiot ottaisivat sen käyttöön.

Työ- ja elinkeinoministeriö teetätti viime keväänä selvityksen koulujen kesälomien kahden viikon siirtämisen vaikutuksista matkailulle. Valitettavasti asialle ei ole tapahtunut mitään sen jälkeen. MaRan mukaan nyt olisi korkea aika tehdä kokonaisselvitys siirtämisen hyödyistä ja haitoista. Selvityksen jälkeen olisi päätöksenteon hetki.

MaRa kantaa huolta myös kaivosten uhasta matkailulle ja kansallispuistojen kunnosta.

– Kaivokset uhkaavat matkailun kehitystä Heinävedellä, Kolarissa ja Kuusamossa. Ne eivät sovi matkailulle tärkeille alueille. Matkailu tuo alueelle tuloja pitkälle tulevaisuuteen, kun taas kaivoksen elinkaari on lyhyt. Kansallispuistot ovat luontomatkailumme kärkikohteita. Niihin on syntynyt 44 miljoonan euron korjausvelka. Kansallispuistojen riittävä rahoitus on hyvä pitkän ajan investointi niin kansanterveyden kuin matkailunkin näkökulmasta, Timo Lappi toteaa.