Mäkisalo-Ropponen: Vammaisasiavastaava lisättävä lakiin

Hallitus antoi torstaina 17.11. lakiesityksen potilas- ja sosiaaliasiavastaavista annetun lain uudistamiseksi. Esityksen tarkoituksena on muun muassa parantaa toiminnan laatua. SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen pitää esityksen uudistuksia hyvänä, mutta näkee tarpeellisena lisätä lakiin myös vammaisasiavastaavan tehtävä.

Vammaiset ovat kokeneet, ettei potilasasiavastaavalla tai sosiaaliasiavastaavalla ole aina aikaa tai tietoa vammaisuuteen liittyvistä erityistekijöistä. Vammaiset kokevat usein, että heidän tarpeensa ja oikeutensa jäävät toteutumatta sosiaali- ja terveyspalveluissa ja siksi olisi hyvä, jos hyvinvointialueella olisi henkilö, jolla olisi osaamista erityisesti näihin kysymyksiin, Mäkisalo-Ropponen toteaa.

Vammaisasiavastaavan tehtävänä on edistää vammaisten ja liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden edellytyksiä toimia muiden kanssa yhdenvertaisesti sekä edistää, seurata ja selvittää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden toteutumista. Vammaisasiavastaava toimii myös asiantuntijana vammaisten asioissa sekä järjestää koulutusta virkamiehille ja luottamushenkilöille. Vammaisasianvastaava siis edistää myös laajemmin tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista ja erilaisista tarpeista ja näin edistää myös parempaa päätöksentekoa, joka ottaa vammaisten oikeudet paremmin huomioon, Mäkisalo-Ropponen selittää.

– Monissa kunnissa vammaisasiavastaava on jo olemassa ja vastaavia tehtäviä pohditaan perustettavaksi myös joillain hyvinvointialueilla. Nyt olisi tärkeää yhdenmukaisesti määritellä tehtävän toimenkuvasta, tehtävistä ja kelpoisuudesta laissa sekä laajentaa toiminta kaikille hyvinvointialueille. Eduskunnalla on vielä mahdollisuus muuttaa lakiesitystä tämän mukaisesti. Lisäksi kaikilla hyvinvointialueilla tulee jo vapaaehtoisesti perustaa vammaisasiavastaavan tehtävä, Mäkisalo-Ropponen vaatii.

Lähteet: SDP Eduskunta / STT
Kuva: Jukka-Pekka Flander


Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit 2023 järjestetään sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023. Vaaleissa valitaan kansanedustajat eduskuntaan vaalikaudelle 2023–2027.