Kokoomuksen Talvitie ja Kilpi: Kokoomus vaatii poliisin rahoitusvajeen korjaamista

Kokoomuksen kansanedustajat Mari-Leena Talvitie ja Marko Kilpi kantavat huolta poliisin resurssien riittävyydestä. Rahoitusvaje hidastaa avun saamista poliisilta ja estää yhä vakavampien rikosten tutkintaa. Hallitukselta vaaditaan toimia budjettiriihessä.

Kokoomuksen kansanedustaja, hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie ja poliisitaustainen kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi vaativat hallitusta korjaamaan päätöstään poliisin ensi vuoden resursseista siten, ettei poliisien määrä Suomessa ensi vuonna vähene.

Suomessa on tällä hetkellä noin 7500 poliisia. Poliisihallitus on arvioinut poliisin tilannetta hallituksen päätösten valossa seuraavasti: ”Alustavasti arvioidaan, että poliisimiesten taso joudutaan laskemaan vuodesta 2023 lukien vähintään noin 7 250 poliisimiehen tasolle. Tämä 7 200 – 7 250 poliisimiehen taso nähdään kriittisenä tasona, jonka alle ei missään yhteydessä normaalitilassakaan tulisi mennä.”

”Kokoomus vaatii poliisin rahoitusvajeen korjaamista. On käsittämätöntä, että hallitus leikkaa poliisin resursseista aikana, kun sisäisen turvallisuuden merkitys korostuu. Se, mitä tapahtuu rajojemme ulkopuolella, heijastuu monin eri tavoin myös sisäiseen turvallisuuteen. Poliisi turvaa suomalaisten arkea päivin ja öin torjuen ensi linjassa myös mahdollista hybridivaikuttamista. Ajankohta hallituksen päätökselle on täysin väärä. Kokoomus kantaa huolta kokonaisturvallisuudesta”, Mari-Leena Talvitie sanoo.

Kokoomusedustajat varoittavat, että poliisihallituksen arvioima vähennys on niin suuri, että sillä olisi väistämättä vaikutusta kansalaisten arjen kokemukseen poliisin toiminnasta.

”Poliisihallituksen arvioimalla 250-300 vähennyksellä ensi vuonna olisi konkreettiset vaikutukset kansalaisten arkeen. Poliisi on jo pitkään joutunut priorisoimaan tehtäviään resurssivajeen vuoksi. Hallituksen päätös tarkoittaa sitä, että yhä enemmän ja yhä vakavampia rikoksia joudutaan jättämään tutkimatta. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset joutuvat entistä pitempään odottamaan poliisia apuun hätäänsä. Ennen kaikkea se tarkoittaa sitä, että ennalta estävää toimintaa ei voida toteuttaa läheskään niin paljon kuin olisi tarpeen. Siitä koituva lasku kasvaa nopeasti sietämättömän suureksi”, Marko Kilpi jatkaa.

Kokoomusedustajat ihmettelevät, miksi hallitus ei ole turvannut poliisin resursseja, vaikka helmikuussa valmistunut riippumaton selvitys osoitti, että poliisin määrärahat ovat suhteessa tarpeeseen riittämättömät.

”Riippumaton selvitys osoitti, ettei poliisin määrärahoja ole käytetty tuhlaillen, vaan täysin asianmukaisesti. Kyse onkin puhtaasti siitä, miten hallitus priorisoi asioita. Kyse on joistakin kymmenistä miljoonista euroista tilanteessa, jossa hallitus on lisännyt valtion pysyviä menoja miljarditolkulla. Hallitus kyllä puhuu mielellään sisäiseen turvallisuuteen satsaamisesta, mutta poliisin saamissa euroissa tämä ei näy. Tässä hallituksen sanat ja teot eivät kohtaa”, Talvitie sanoo.

Kokoomusedustajien mukaan oikea hetki hallituksen päätöksen korjaamiselle on elokuun budjettiriihi.

”Vielä on onneksi aikaa pelastaa poliisi henkilöstövähennyksiltä. Hallituksen on korjattava poliisin resurssien osalta alamittainen kehyspäätöksensä elokuun budjettiriihessä. Samaan aikaan on päätettävä siitä, miten jatkossa poliisin rahoitus turvataan jatkossa purkkapaikkausten sijaan pitkäjänteisesti. Tämä on ainoa tapa mahdollistaa poliisin toiminnan kehittämisen pitkän aikavälin suunnittelu”, Talvitie sanoo.

”Suomalainen poliisi on maailman parhaimmistoa. Huomattavan pienellä porukalla tehdään huomattavan hyvää tulosta. Siksi Suomi on turvallinen maa, siksi Suomi on valittu useita kertoja maailman onnellisimmaksi maaksi. Hallituksen on pidettävä lupauksensa ja nostettava poliisien määrää, ei laskettava”, Kilpi päättää.

Lähde: STT