Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Hallitus panostaa perusterveydenhuollon palveluiden saatavuuden parantamiseen

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa Sosiaali- ja terveysministeriön jakaa yhteensä 190 miljoonaa euroa valtionavustuksia sote-palveluiden kehittämiseen. Avustusta myönnetään terveydenhuollon järjestämistehtävien ja palveluiden sisällölliseen kehittämiseen sekä yhtenäistämiseen ja saatavuuden parantamiseen. Vuonna 2020 alueille jaetaan 70 miljoonaa euroa valtionavustusta. Tänä vuonna painotus kohdistuu perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, mielenterveyspalveluiden ja kuntoutus palveluiden saatavuuden parantamiseen. 

Kansanedustaja Tuula Väätäinen on tyytyväinen hallituksen toimenpiteisiin peruspalveluiden saatavuuden vahvistamisessa.

– Olen tyytyväinen, että hallitus panostaa perusterveydenhuollon palveluiden saatavuuden parantamiseen. Suomessa palvelujen alueelliset erot ovat kasvaneet aivan liian suuriksi. Ongelmia ei ole pelkästään palveluiden saatavuudessa vaan myös hoitoon pääsyssä. Useasti ihmiset voivat joutua matkustamaan hyvinkin pitkiä matkoja tarvittavaan hoitoon päästäkseen. Samalla terveyspalvelujen käyttö lisääntyy koko maassa, toteaa Väätäinen.

– Sote-uudistus tulee valmistuessaan kaventamaan hyvinvointi- ja terveyseroja Suomessa sekä turvaamaan kaikille suomalaisille yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Tavoitteena on luoda perusterveydenhuollon palveluita, joissa saatavuus ja saavutettavuus ovat keskiössä, kertoo Väätäinen.