Jani Meling: Arvovalinnat – arvokkaat valinnat

Haluatko sinä tulevaisuutemme eteen töitä tekevän edustajan

Jani Meling on tuttu koulumaailmasta ja Lohjan teatterista. Lisäksi hän on ollut Katupalveluyhdistys Kartsa ry:n toiminnassa jo 90-luvulta ja on hän ehtinyt toimia myös kunnanvaltuutettuna Lohjalla.

Olen saanut toimia lasten ja nuorten parissa niin työssäni kuin harrastuksissani. Minulta on usein kysytty, kuinka jaksan tehdä niin monenlaista. Vastaus on selkeä: Lasten ja nuorten kanssa yhdessä tekeminen on mielestäni sekä tärkeää että kivaa. Haluan auttaa ja tehdä asioita heidän hyväkseen.

Arvomaailmamuutokset

Suomi on menestyvä maa monella mittarilla, mutta meidän on aika muuttaa toimintatapoja. On aika lopettaa lapsilta ja nuorilta poisottaminen ja ohjata resurssejamme uudelleen.
-Ongelma on, että nykyhallitus on keskittynyt nopeisiin säästöihin lakkautusten kautta miettimättä niiden pidemmälle meneviä vaikutuksia, kun pitäisi miettiä enemmän tulevaisuutta.
Nuoriin panostaminen kannattaa

Panostamalla yhden euron lasten ja nuorten tukemiseen, saamme sen seitsenkertaisena takaisin. Kannustamalla positiivisesti olemme oikealla tiellä luomassa tasa-arvoisempaa Suomea, jossa voidaan paremmin.

Jos lapsi tai nuori voi huonosti, heijastuu se myös vanhempiin ja silloin hekin voivat huonosti. Ja jos vanhemmat voivat huonosti, heijastuu se työelämään ja tuottavuuteen negatiivisesti. Jos taas työikäinen voi huonosti, emme pysty huolehtimaan ikäihmisistä. Tämä ketju meidän on muutettava positiiviseksi.

Vanhemmat ikäryhmät kasvavat ja tulevaisuudessa vanhusten hoito maksaa enemmän.

Kun nuori saa kasvaa hyvinvoivana, tulee hänestä aikanaan hyvinvoiva aikuinen, jolla on edellytyksiä tehdä töitä ja jatkaa hyvinvoivaa yhteiskuntaa seuraavissa sukupolvissa eteenpäin.

Ehkäisemällä syrjäytymistä saamme lisää työkykyisiä suomalaisia ja saisimme helpotusta Suomea vaivaavaan työvoimapulaan.

Yhdessä eteenpäin

Tiedän, ettei työ eduskunnassa ole yhden miehen hommia tai että asiat menisivät nopeasti eteenpäin.

Olen sillanrakentaja tyyppi, sosiaalinen ihminen, joka tulee toimeen kaikenlaisten ja ikäisten ihmisten kanssa ja ymmärrän, että yhdessä tekemällä saamme aikaan muutoksia.

Emme yksin.

Tulevaisuuden Suomi tarvitsee meidän kaikkien yhteistä työtä.

Yksittäinen ihminen voi tehdä osansa, mutta kyllä suuret linjat pitää määrittää politiikalla. Annammeko maataloustukea ympäristöä raskaasti kuormittavalle tehotuotannolle vai ohjaammeko saman tuen ympäristöä säästävälle viljelylle?

Ihminen ja ilo

Monien tutkimusten mukaan taide- ja kulttuuritoiminta on yhteydessä hyvän elämän kokemukseen, onnellisuuden tunteeseen ja pitkään ikään. Kulttuuri tukee henkistä ja sosiaalista hyvinvointia monella tavalla.

Kulttuurisen kokemuksen avulla on mahdollista esimerkiksi vähentää stressiä, ja joku saattaa vaikuttua teatteriesityksestä, joku toinen voimaantuu galleriassa tai rock-bändien keikoilla. Siksi valtion on tuettava erilaisia kulttuurimuotoja monipuolisesti.

Ilman luontoa emme ole mitään

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on tärkein tehtävämme: Ilman luontoa meillä ei ole mitään. Emme voi jäädä odottamaan, että joku muu tekee asialle jotain. Meidän on toimittava edelläkävijöinä ja esimerkin näyttäjinä.

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ei ole välttämättä pelkkä kulu vaan sen voi kääntää Suomessa myös tuloksi.

Tukemalla uusiutuvia energiamuotoja ja panostamalla teknologiaan sekä verottamalla enemmän uusiutumattomien luonnonvarojen käyttäjiä ja sellaisia tuotteita, jotka kohtuuttomasti kuormittavat ympäristöä, olisimme matkalla oikeaan suuntaan.

Suomalaisuudesta talouden perusta

Suomalaista työtä on tuettava ja etenkin pienyritysten määrää olisi syytä lisätä. Tämä onnistuu ohjaamalla yritystukia enemmän pienyrityksille ja puhtaasti kotimaisille toimijoille. Lisäksi pitäisi panostaa suomalaisen maatalouden tukemiseen siten, että tukea saisivat ympäristö- ja eläinystävällisesti toimivat tuottajat. Suomalaisille töitä, suomalaista ruokaa ja verorahojen pitäminen Suomessa. Tässä tärkeitä tavoitteita!

Nykyhallitus on lisännyt kyllä työpaikkoja, mutta samaan aikaan eriarvoisuus ja köyhyys ovat lisääntyneet. Näin ei voi jatkua. Hyvinvoinnin on jakauduttava tasaisemmin. Yksi yhteiskunnan perustehtävistä on tasata tuloeroja siten, että köyhyyden kierre saadaan katkaistua. Tällä hetkellä vähävaraiset perheet ja eläkeläiset on ajettu nurkkaan.

Verotuksen progressio on kohdennettava etenkin muuhun kuin työn verottamiseen, eikä se saa kohdistua pienituloisiin.

Rakennetaan hyvinvoiva Suomi

Rakennuksillakin sanotaan, että hyvän talon alku on sen tukeva pohja ja perusta, niin myös meidän yhteiskunnassa ja Suomessa pohjana pitäisi olla nuorisomme, lapsemme. Sillä heissä on tulevaisuus, ja he tulevat huolehtimaan sekä meistä että Suomesta. Eikö siis olisi aika kääntään resurssit oikeaan suuntaan ja alkaa rakentamaan yhteistä, hyvinvoimaa Suomea, joka ottaa jokaisen suomalaisen huomioon ja arvostaa jokaista meistä, vauvasta ikäihmisiin.

Johan sen historia meille kertoo, että onnellinen kansa on tie kehitykselle.

Minä itse isänä haluan tehdä kaikkeni sekä omien lasteni että kaikkien suomalaisten lasten ja nuorten hyväksi, koska ymmärrän sen luovan pohjan koko Suomen tulevalle hyvinvoinnille.

Lue lisää Janin ajatuksia: www.janimeling.fi