Hallitus helpottaisi työttömyysetuudelle pääsyä

Epidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi hallitus on esittänyt muutoksia työttömyysturvalakiin. Muutoksilla on pyritty turvaaman ihmisten toimeentulo työttömyysturvan piirissä.

Hallitus esittää, että lomautuksen määritelmää laissa muutetaan. Jatkossa työnantajan ja työntekijän keskinäiseen sopimukseen perustuva lomautus ei olisi este työttömyysetuuden maksamiselle. Tämä on tärkeä muutos, joka joustavoittaa töiden järjestelyä yrityksissä ja turvaa monen henkilön oikeuden työttömyysetuuteen poikkeusoloissa.

Muutoksia on tulossa myös työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon sekä ansiopäivärahan jäsenyysehtoon. Molempia laskettaisiin poikkeustilanteessa 26 viikosta 13 viikkoon. Edellytyksenä on se, että 26 viikon työssäoloehto ei täyty ja työssäoloehtoon voidaan lukea vähintään yksi viikko 16.3.2020 jälkeiseltä ajalta. Säännös on määräaikainen, eikä sen perusteella enää kerry työssäoloehtoa 3.8.2020 alkaen. Tämä muutos mahdollistaa monella reitin työttömyyspäivärahan piiriin aiempaa nopeammin.

Voimassa olevan lain mukaan työttömyyden alkuun asetetaan omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta etuutta. Esityksen mukaan omavastuuaika olisi jatkossa viisi arkipäivää ja sen ajalta maksettaisiin työttömyyspäivärahaa. Muutoksen ansiosta lomautetuille ja työttömille alkaa oikeus työttömyyskorvaukseen nopeammin.

Esitetyt lakimuutokset tukevat epidemian vuoksi lomautettujen ja työttömäksi jäävien taloutta. Työttömyyspäivärahojen toimeenpanon näkökulmasta muutokset työllistävät jonkun verran lisää. Muutokset eivät tuo ratkaisua työttömyysetuuksien maksamiseen, joka tulee hakemustulvassa ruuhkautumaan. Yleinen työttömyyskassa YTK varoittaa etuuksien maksamisen viiveistä tulevina kuukausina.

Lähde: STT Info