Blomqvist: Isien mahdollisuuksia olla läsnä lastensa arjessa on vahvistettava

Sunnuntaina vietämme isänpäivää. Päivän yhteydessä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist muistuttaa, kuinka tärkeää on, että isille on mahdollisuus olla läsnä lastensa arjessa vuoden jokaisena päivänä. Se on tärkeää sekä lapsille että isille.– Vastuu lasten hoivasta tulee olla tasa-arvoisempi. Työnantajien ja koko yhteiskunnan tulee varmistaa, että sekä äideille että isille on mahdollista ja luonnollista yhdistää perhe-elämä ja työ. Se tarjoaa myös lapsille mahdollisuuksia luoda vahvemmat suhteet isiinsä. Lähtökohtana tulee aina olla lasten oikeus vanhempiinsa. Myös isien mahdollisuus toimia tukena lapsen elämässä on tärkeää, Thomas Blomqvist sanoo.

Uusi perhevapaauudistus astui voimaan elokuussa. Uudistus sisältää monia muutoksia, jotka toivottavasti johtavat siihen, että vanhemmat jakavat perhevapaat jatkossa entistä tasaisemmin. On tullut ilmi, että isille korvamerkityt vapaat ovat keskeisessä roolissa tasaisemman perhevapaiden käytön kannalta ja sitä kautta tasa-arvoisemman vanhemmuuden saavuttamisessa.

– Uudistus on merkittävä ja se on tärkeä askel kohti tasaisempaa ja myös tasa-arvoisempaa perhevapaiden jakautumista. Meidän on kuitenkin tarkasti seurattava, miten uudistus vaikuttaa isien perhevapaiden käyttöön ja mitä toimenpiteitä vielä mahdollisesti tarvitaan tilanteen parantamiseksi, Blomqvist sanoo.

– Myös neuvolat, varhaiskasvatus ja koulut tarvitsevat työkaluja isien kohtaamiseen ja tukemiseen. Koulutusta tarvitaan erityisesti miehiin liittyvien stereotypioiden purkamiseksi. Neuvolalla on tärkeä rooli esimerkiksi esikoisensa saavien isien tukemisessa, Blomqvist sanoo.

– Minulle vanhempana tärkein tehtävä on se, että minulla on aikaa lapsilleni ja uskon, että monet ajattelevat kuten minä. Suomi on useissa vertailuissa paras maa olla äiti. Tavoitteena on tietysti oltava, että olemme myös paras maa isille, Blomqvist sanoo.