Arviointineuvosto: Soten asiakastietojen sähköisen käsittelyn vaikutusten kohdentuminen epäselvää

Hallituksen esityksessä on pyritty arvioimaan soten asiakastietojen sähköisen käsittelyn kustannuksia ja hyötyjä. Esitys sisältää euromääräisiä arvioita, mutta kustannusten ja hyötyjen jakautuminen eri toimijoille jää epäselväksi.

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan hallituksen esityksen. Esitettävät lakimuutokset ovat osa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, jolla tavoitellaan 3 miljardin euron säästöjä. Arviointineuvoston mukaan hallituksen esityksestä saa käsityksen lain sisällöstä ja esityksen tausta sekä tavoitteet on tuotu esiin. Esitys sisältää määrällisiä ja laadullisia kuvauksia, joiden perusteella saa yleisen tason käsityksen esityksen vaikutuksista. Esityksessä kuvataan myös lakimuutosten hyötyjä ja kustannuksia.

Esityksen hyödyistä ja kustannuksista on kuitenkin vaikea saada kokonaiskäsitystä. Esityksestä tulisi käydä ilmi, missä määrin se auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kokonaissäästöjen saavuttamisessa. Jää myös epäselväksi, miten kustannukset ja hyödyt kohdentuisivat kotitalouksille, yrityksille ja julkiseen talouteen.

Esitysluonnoksessa tulisi selvittää laajemmin esityksen vaikutuksia yrityksille. Esityksellä voi olla vaikutuksia kilpailutilanteeseen, alalle tulon mahdollisuuksiin ja markkinoiden toimivuuteen.

Esitysluonnoksessa ei ole esitetty kansainvälisiä kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisistä tietojärjestelmistä. Esityksessä tulisi tarkastella sitä, voisimmeko oppia muiden maiden kokemuksista tietojärjestelmien turvallisuudesta, riskeistä, kustannuksista ja hyödyistä.

Esitysluonnoksessa tulisi arvioida automaattisen tietojenluovutusten vaikutuksia hoitotilanteissa. Tulisi myös arvioida tietojenluovuttamisen kiellon vaikutuksia esimerkiksi lapsiin

Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.